İktibas Dergisi,

“Rivayet”, hadis ilminin en önemli bir kavramıdır. Aslında sadece hadis ilmi değil, tarih de aynı zamanda rivayete dayanmaktadır. Bu anlamda hadis ilmini tarih ilminin bir şubesi olarak kabul etmek mümkündür. İslamî ilimler alanında rivayet müessesesinin çok önemli bir yeri vardır. Bunun içindir ki, dinî meseleleri doğru anlayabilmenin en önemli bir faktörü de işte bu kavramdır. Zira Kur’an gibi, ezber yoluyla tevatüren gelmesinin yanında, yazıyla da tesbit edilmiş olan ve mevsukiyetinde hiçbir şüphe barındırmayan, dinin bu asıl kaynağının dışında, dinî bilgilerin tamamı “rivayeten” bize intikal etmiştir.

Şiiri asıl sahibinden nakletmek anlamına gelen rivayet sözcüğü, genel anlamda bîr sözü ya da hadiseyi bir başkasına nakletmeyi ifade eder. Bir hadis terimi olarak ise, Hz. Peygamber’in dönemine ait bütün söz, fiil ve takrirleri, ilk kaynağına dayandırarak aktarmasına rivayet denir. Rivayet eden ravî, rivayet olunan şeye de mervî, yani haber denir.

Dikkat edilirse rivayet olayında üç önemli unsur bulunmaktadır

Okumaya devam et “RİVAYET”