Ali Umuç

Bu bölümde Kur’an’ı daha iyi tanımak için, Kur’an’ın Kur’an’da geçen bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu özellikleri açıklarken gerek Mekke müşriklerinin, gerekse de çağımızdaki İslam düşmanlarının Kur’an aleyhine ortaya atmış oldukları iddialara cevaplar vermeye çalışacağız. Şimdi, Kur’an’ı daha iyi tanımak için, O’nun Kur’an’da geçen bazı özelliklerini maddeler açıklamaya çalışalım.

1. Kur’an-ı Kerim Arapça’dır: Yüce Allah, sünnetullahı gereği, Araplara gönderdiği peygamberini Araplardan ve kitabını da Arapça olarak göndermiştir.

O, peygamber göndererek insanları uyardıktan sonra, onları, sorumlu tutmuştur. Kur’an-ı Kerim’in “…Biz Peygamber göndermeden azap edecek değiliz. “ ayeti bu gerçeği açıklamaktadır. Bu ayet aynı zamanda Allah’ın sorumlu kıldığı her topluma uyarıcı gönderdiğini de göstermektedir. Yüce Allah bu toplumu uyarması içinde son peygamber olan Hz Muhammed’i görevlendirmiştir. Hz Muhammed Arap toplumunun içerisinde yaşayan bir fert olduğundan dolayı vahyin dili Arapça olmuştu. Ancak vahy iniş aşamasında Araplara indirilmiş olsa da, aslında tüm insanlara indirilmiştir. Bu yüzden vahyin dili Arapça olmasına rağmen, mesajı evrenseldir.

Okumaya devam et “Kuran’ı Kuran’la tanıyalım”