Ara

Ali Aksoy

www.aliaksoy.net

Etiket

allah niçin vahiy göndermiştir

Günah nedir?

Okumaya devam et “Günah nedir?”

“Yetiş Yâ Muhammed” veya Alın Bandajındaki “Ya Hüseyn”

Gazetemi okuyor, bir yandan da İslami(!) radyonun kısık sesine kulak veriyorum.

Çanakkale zaferinin yıldönümü münasebetiyle, gösterilen kahramanlıklardan söz ediliyor. Gerçekten büyük ve çetin bir zafer Çanakkale.

Allah’ın nusrat ve iradesiyle kazanılmış bir zafer. Böyle olmalı… Ölümle burun buruna gelen her insan gibi Çanakkale’de savaşan mehmetçik de bütün içtenliğiyle Allah’tan, ama yalnız Allah’tan yardım istemiş olmalı.

Tıpkı peygamber (a.s) ve ashabının sadece Allah’tan istimdat ettikleri gibi.

Ama bugün öyle olmuyor… Çanakkale savaşının kahramanlarını yüceltecekler ya… Tugay komutanı bilmem hangi paşa yardım istenecek yeri biliyormuş… Bağırmış üç kere “Yetiş ya Muhammed! Yetiş ya Muhammed! Yetiş ya Muhammed!” ve yetişmiş Muhammed (a.s.); “Geldim buradayım, yanınızdayım” demiş. Onun ruhaniyeti ve himmetiyle kazanılmış zafer. Böyle uzayıp gidiyor hikaye.

Okumaya devam et ““Yetiş Yâ Muhammed” veya Alın Bandajındaki “Ya Hüseyn””

Allah peygamber olarak sadece insanları mı göndermiştir?


-Allah peygamber olarak sadece insanları mı göndermiştir? Yoksa bunlardan başka şekilde(cin/melek) peygamberler de mi göndermiştir?
Bu iddiaya göre Allah sadece Elçi olarak insan gönderdiğini fakat başka bir ayette ise meleklerin elçi olarak gönderildiğini dolayısıyla iki ifade arasında çelişki oluştuğunu iddia etmektedirler.

Burada da yine ayetteki ifade konu bütünlüğü içinden kopartılmakta ve kendileri açısında çelişki oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Resul kelimesi “resele” kökünden gelip “gönderilen” anlamına gelmektedir. Allah kavimlere onları uyarmaları için elçiler göndermiştir. Bu elçiler insandır. Ayetlerde bu açıkça bildirilmektedir:

12/109. Senden önce, kentler halkının arasından (seçip) vahyettiğimiz adamlardan başkasını göndermedik. Yeryüzünü dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetine bakmazlar mı? Erdemliler için ahiret yurdu daha iyidir; anlamaz mısınız?

Eğer bu ayetteki konu akışı dikkatli bir şekilde okunursa, bahsedilen konunun kavimlere gönderilen elçiler olduğu ve bunların yine kendi kavmi içinden insanlar olduğu anlaşılacaktır.

Okumaya devam et “Allah peygamber olarak sadece insanları mı göndermiştir?”

Hadis ve Sünnet gerçeği

Esasında hadis savunucularının tutunacakları hiçbir sağlam delil yoktur ve hakkın ortaya çıkmasıyla onların bu iddiaları, birgün mutlaka yok olacaktır.

İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. (4:76)

Ayeti ile ALLAH, bizleri şeytanın dostları ile savaşmaya çağırmakta.Bu savaşı mutlaka ALLAH ve onun taraftarları kazanacaktır.Çünkü şeytanın hilesi gerçekten zayıftır.Hadis ve sünnetin ne şekilde uydurulup insanların kandırıldığına dair pekçok somut delili görünce, ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

Hadis ve sünnet yalanı hiç şüphesiz, şeytanın en büyük hilelerinden biridir.Ancak ALLAH’ın izni ile o da yok olmaya mahkumdur.Kur’an karşısında suspus olan hadisciler, ortaya koyacağımız diğer deliller karşısında da mutlaka utanacaklardır.Umarız onlarda hatalarında ısrar etmez ve hakka teslim olarak doğru yola girerler.Kim ki bile bile, göz göre göre hatasında ısrar ederse, o ancak azap için yaratılmış demektir.Böylelerine sadece acırız.Esasında kendi rızasıyla cehenneme koşana, acımak da doğru değildir.

Hadiscilerin iddia ettikleri şeyler, hak adına hakkı etkisiz kılmakta ve ancak doğru yolu eğriltmeye yaramaktadır.Ayrıca onların tezleri ne içerik, ne de nakil metodları açısından asla tatmin edici de değildir.Boşluklar,çelişkiler ve yanlışlar, hadis kurumunun genel karakteristiğidir.

Önce hadislerin derlenmesi ve nakledilmesi meselesini ele alalım:

Okumaya devam et “Hadis ve Sünnet gerçeği”

Kuran’ı Kuran’la tanıyalım

Ali Umuç

Bu bölümde Kur’an’ı daha iyi tanımak için, Kur’an’ın Kur’an’da geçen bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu özellikleri açıklarken gerek Mekke müşriklerinin, gerekse de çağımızdaki İslam düşmanlarının Kur’an aleyhine ortaya atmış oldukları iddialara cevaplar vermeye çalışacağız. Şimdi, Kur’an’ı daha iyi tanımak için, O’nun Kur’an’da geçen bazı özelliklerini maddeler açıklamaya çalışalım.

1. Kur’an-ı Kerim Arapça’dır: Yüce Allah, sünnetullahı gereği, Araplara gönderdiği peygamberini Araplardan ve kitabını da Arapça olarak göndermiştir.

O, peygamber göndererek insanları uyardıktan sonra, onları, sorumlu tutmuştur. Kur’an-ı Kerim’in “…Biz Peygamber göndermeden azap edecek değiliz. “ ayeti bu gerçeği açıklamaktadır. Bu ayet aynı zamanda Allah’ın sorumlu kıldığı her topluma uyarıcı gönderdiğini de göstermektedir. Yüce Allah bu toplumu uyarması içinde son peygamber olan Hz Muhammed’i görevlendirmiştir. Hz Muhammed Arap toplumunun içerisinde yaşayan bir fert olduğundan dolayı vahyin dili Arapça olmuştu. Ancak vahy iniş aşamasında Araplara indirilmiş olsa da, aslında tüm insanlara indirilmiştir. Bu yüzden vahyin dili Arapça olmasına rağmen, mesajı evrenseldir.

Okumaya devam et “Kuran’ı Kuran’la tanıyalım”

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑