-Allah peygamber olarak sadece insanları mı göndermiştir? Yoksa bunlardan başka şekilde(cin/melek) peygamberler de mi göndermiştir?
Bu iddiaya göre Allah sadece Elçi olarak insan gönderdiğini fakat başka bir ayette ise meleklerin elçi olarak gönderildiğini dolayısıyla iki ifade arasında çelişki oluştuğunu iddia etmektedirler.

Burada da yine ayetteki ifade konu bütünlüğü içinden kopartılmakta ve kendileri açısında çelişki oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Resul kelimesi “resele” kökünden gelip “gönderilen” anlamına gelmektedir. Allah kavimlere onları uyarmaları için elçiler göndermiştir. Bu elçiler insandır. Ayetlerde bu açıkça bildirilmektedir:

12/109. Senden önce, kentler halkının arasından (seçip) vahyettiğimiz adamlardan başkasını göndermedik. Yeryüzünü dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetine bakmazlar mı? Erdemliler için ahiret yurdu daha iyidir; anlamaz mısınız?

Eğer bu ayetteki konu akışı dikkatli bir şekilde okunursa, bahsedilen konunun kavimlere gönderilen elçiler olduğu ve bunların yine kendi kavmi içinden insanlar olduğu anlaşılacaktır.

Okumaya devam et “Allah peygamber olarak sadece insanları mı göndermiştir?”