PUTLAR MI ZARARLIDIR YOKSA PUTLARIN ZARAR VEREBİLECEĞİNE İNANMAK MI?

 

Putlar mı kötüdür, taşlar mı diye soracak olsak ezberci çoğunluk “Putlar kötüdür” deyiverir.

Ezberci yapımızın bizi sürüklediği çıkmaz sokaklar da böylece önümüzde belirir. Çünkü, “Putlar kötüdür, zararlıdır” diyen, putları kırmak yahut onlardan uzaklaşmakla kötülük ve zarardan kaçındığını düşünür. Hatta o kişi, putları kırmak ve/veya onları engellemek suretiyle kendisinden başka insanlar için de hayırlı bir iş yaptığına inanır. Kötülüğün merkezi olan şey artık yoktur. İnsanlar da onun şerrinden kurtulmuştur.

Putları kırmasıyla meşhur bir Peygamberimiz var… Önce O’nun kıssasını okuyalım.

İbrahim’in kavmine seslenişi ve putlar hakkındaki sözleri:

Şuara Surasi

69.
İbrahim’in haberini de oku onlara.

70.
Hani babasına ve toplumuna şöyle demişti: “Siz neye ibadet ediyorsunuz?”

71.
Dediler: “Birtakım putlara tapıyoruz. Onların önünde toplanıp tapınmaya devam edeceğiz.”

72.
Dedi: “Yalvarıp yakardığınızda sizi duyuyorlar mı?”

73.
“Size yarar sağlıyor yahut ZARAR VERİYORLAR MI?”

74.
Dediler: “HAYIR! Ancak atalarımızı böyle yapar halde bulduk.”

75.
Dedi: “Gördünüz mü neye ibadet ediyormuşsunuz!”

76.
“SİZ VE O ESKİ ATALARINIZ!”

77.
“Şüphesiz ONLAR benim düşmanım. Ama âlemlerin Rabbi dostum.”

78.
“O yarattı beni, O yol gösteriyor bana.”

79.
“O’dur beni doyuran, suvaran.”

80.
“Hastalandığımda O’dur bana şifa ulaştıran.”

81.
“Beni öldürecek, sonra diriltecek O’dur.”

82.
“Din gününde hatalarımı affetmesini umup durduğum da O’dur.”

Bu kıssada görüleceği üzere, İbrahim peygamber putların insanlara ne bir zarar ne de bir fayda veremeyeceğini beyan etmekte, kavmini bu suretle uyarmaktadır. Kavmini, her şeyi yoktan var eden ve her şeye güç yetiren Alemlerin Rabbi’ne çağırmaktadır.

Daha sonra İbrahim Peygamber, kavmine bu durumu daha iyi anlatabilmek için bir “eylem” yapar:

Enbiya Suresi

51.
Yemin olsun, İbrahim’e daha önceden, doğruyu bulma gücünü vermiştik. Onu bilmekteydik biz.

52.
Babasına ve toplumuna şöyle demişti: “Şu başına toplanıp durduğunuz heykeller de ne?”

53.
Dediler: “Atalarımızı onlara kulluk/ibadet eder bulduk.”

54.
Dedi: “Vallahi, siz de atalarınız da açık bir sapıklık içine düşmüşsünüz.”

55.
Dediler: “Sen gerçeği mi getirdin yoksa oynayıp eğlenenlerden biri misin?”

56.
Dedi: “Hiç de değil! Sizin Rabbiniz, göklerin ve yerin Rabbidir ki, onları yaratmıştır. Ben de bunlara tanıklık edenlerdenim.”

57.
“Allah’a yemin ederim, sırtınızı dönüp gidişinizden sonra, putlarınıza bir oyun çevireceğim.”

58.
Sonunda onları parça parça etti. Yalnız EN BÜYÜKLERİNİ BIRAKTI ki, dönüp ona başvurabilsinler.

59.
Dediler: “Tanrılarımıza bunu yapan kesinlikle zalimlerdendir.”

60.
Dediler: “Onları diline dolayan bir genç duymuştuk. Kendisine ‘İbrahim’ deniyor.”

61.
Dediler: “Halkın gözleri önüne getirin onu ki, açıkça görebilsinler.”

62.
Dediler: “Tanrılarımıza bunu sen mi yaptın, ey İbrahim?”

63.
Dedi: “Hayır, ben değil. Şu büyükleri yapmıştır onu. Hadi, sorun onlara eğer konuşabiliyorlarsa!”

64.
Bunun üzerine kendi benliklerine döndüler de şöyle dediler: “Siz, zalimlerin ta kendilerisiniz.”

65.
Sonra, yine kendi kafalarına döndürüldüler: “Vallahi, sen de bilirsin ki, bunlar konuşamazlar.”

66.
İbrahim dedi: “Siz, Allah’ın berisinden, size hiçbir şekilde yarar sağlamayan, ZARAR VEREMEYEN şeylere mi tapıyorsunuz?”

67.
“Yazıklar olsun size ve Allah’ın berisinden taptıklarınıza! Siz hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?”

İbrahim peygamberin puthanedeki putların en büyüğünü yıkmayıp olduğu gibi bırakması çok ilginçtir. Eğer, putların kendilerinde bir kötülük olacak olsaydı İbrahim Peygamberin bu putu bırakması caiz olmazdı.

Bir de Hz. Musa’nın Yahudilerce ortaya çıkarılan “Buzağı Putu”nu kırması vardır. Ne var ki, bu kıssayı anlatan ayetlerde de bu buzağı heykelinin ne bir zarar ne de bir fayda verici olmadığı özenle vurgulanır. (Bkz. 7/148, 20/89)

Görünen o ki, Hz. İbrahim’in put kırma eylemi, putların kötülüğünden yahut zararlı şeyler olmalarından değil, “putperest” kavmine yaptıklarının ne kadar saçma bir iş olduğunu, tapındıkları ve çekindikleri şeylerin ne bir fayda ne de bir zarar verme kudretine malik olmadığını, kendilerini bile koruma gücünden aciz bulunduklarını göstermek içindir.

Çünkü şu bir gerçektir ki, “putperestliğe” sebep olan şey putlar değil, insanlardır.

İnsan; atalar, çoğunluk ve otorite tanrılarına teslim olduktan sonra, her manasız şeyi din edinebilir ve en olunmadık cürümleri hem de “din” adı altında icra edebilir.

İşte bu nedenledir ki, İslam putların, heykellerin düşmanı değil, “putperestliğin” düşmanıdır.

Ya değilse, insanların bir kısmı ateşe tapıyor diye ateşin, güneşe tapıyorlar diye güneşin düşmanı olunmaz.

Bunların hepsini yaratan Allah’tır ve dinsel anlamda bunların hiç biri bir kimseye ne bir fayda verebilir ne de bir zarar.

Mesela, Süleyman peygamberin kendisi için heykeller yaptırdığını biliyor muydunuz ?

“Onlar Süleyman için, mihraplardan/kalelerden, heykellerden, havuzlar gibi çanaklardan, yerinden kaldırılamaz kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davûd ailesi, şükür olarak iş yapın! Kullarım içinden şükredenler o kadar az ki!” (Sebe,13)

Ezberci, hurafeci kimselere sorarsanız Süleyman Peygamber heykel yaptırmakla cidden şaşırtıcı, acayip bir iş yapmıştır !

Kavrambaz, kimlikci yaklaşımımız nesnelere de sirayet etmiştir. Putları kötü bilip sanki onlar kendisine veya bir başkasına bir zarar verebilecekmiş gibi ondan kaçınanlar, “Atalar, Çoğunluk ve Otorite Putları / Tanrıları” önünde el pençe divan durmaktan, farkında olarak veya olmayarak onlar her ne derse ona itaat etmekten hiç kocunmazlar.

Allah’ın yarattığı bir nesneden kaçarken, öbür tarafta şirkin tam göbeğinde olduklarını görmezler !

İlginçtir ki, bunlar aynı yaklaşımı “Kuran” için de sergilerler…

Onlara göre Kuran, bir hidayet rehberidir. Böyle inanırlar. Doğrudur, Kuran elbette alemler için bir hidayettir. Ama hangi Kuran ?

Mushaflar içerisinde raflarda tozlanmaya terkedilmiş Kuran mı?

Mümkünse mezar ziyaretlerinde, “dirilerin uyarılması için indirildiği halde” (Bkz.Yasin,70) Allah ile dalga geçer gibi sadece ÖLÜLERE OKUNAN Kuran mı?

Öğüt alınması için kolaylaştırılmış (Bkz. Kamer,17) ve insanlar ayetleri hususunda iyiden iyiye düşünsünler diye indirildiği (Bkz. 47/24, 38/29) halde, bilmediğimiz bir dilde inadına anlamamak için okunan ve okutulan Kuran mı?

İçinde şifreler, tılsımlar, büyüler, gaibden haberler ve ve sanki o bir bilim kitabı imiş gibi bilimsel buluşlar aranan Kuran mı?

Dinde hiçbir yeri bulunmayan mevlüt ayinlerinde, ilahiler arasına bilmediğimiz bir dilde meze yapılan Kuran mı?

Hangi Kuran alemler için bir hidayet ve öğüttür ?

Nasıl ki, putlaştırılan nesneler insanlara ne bir fayda ne de bir zarar veremezse, putlaştırılan bir Kuran da insanlara bir hidayet kaynağı olmaz.

Kuran, ancak kendisine iman ile iyiden iyiye düşünerek ayetlerine secde / itaat edildiğinde bir hidayet rehberi ve hakiki bir şifadır.

Yahudiler lanetli bir ırktır diyenler de aynı hataya düşmüşlerdir. Yaratan nasıl olur da yarattığı bir ırkı lanetler ? Lanetlenen o ırk mıdır, yoksa onların yapmakta ısrarcı oldukları kınanmış eylemleri yapanlar mı ?

Buna inanan, bu gün ana ve babasından doğmuş bütün Yahudilerin lanetli olduğuna mı inanıyor ?

Böyle düşünen hemen sokaklara insin de, Yahudileşmiş / Yahudilerin din hususundaki eylemlerini şiar edinmiş kalabalıklara baksın.

Ve şunu bir daha sorsun !

Sahi biz neden böyleyiz ?

Ali Aksoy – 24.04.2009

Reklamlar

6 thoughts on “PUTLAR MI ZARARLIDIR YOKSA PUTLARIN ZARAR VEREBİLECEĞİNE İNANMAK MI?

Add yours

  1. “kur’an in putlastirilmasi” kavrami biraz sivri ve itici olmasina ragmen , dogru bir tanimlama olmus. icerisi ve islevi bosaltimis , sadace seklinden ve nesnesinden ihya olunmaya calisiliyorsa olsa olsa o bir puttur.yaklasimniz ve yaziniz icin tesekkür ederim. Kur’an ile ahlaklasan insanlar olma ümidiyle. vesselam..

  2. Selam. Gerçekten çok önemli bir konuya değinmişsiniz, teşekkür ederim. Ayrıca satır aralarında anlayabilen ve düşünenler için o kadar muhteşem tespitler var ki… Allah yolunuzu açık etsin, ilminizi artırsın inş.

  3. SELAMUNALEYKÜM İSLAMİ BAKIŞ AÇISI: KURAN MERKEZLİ VE TEVHİD ŞUURUNA İNŞA EDİLMİŞ OLUP;KURANIN HÜKÜMLERİNİ TEFSİR VE İÇTİHATTA MÜTEŞABİHLEŞTİREREK TAHRİF EDEN VE MUHKEM AYETTEN ZİYADE DİN ANLAYIŞINDA FİTNE ÇIKARMAK İÇİN MÜTEŞABİH AYETLERİN PEŞİNE DÜŞEN FİKİR VE GURUPLARA KARŞI OLUP;HADİS,SÜNNET,İCMA,TEFSİR,İÇTİHAT,İLMİHAL VE SİYER GİBİ İSLAMIN YARDIMCI KAYNAKLARININ KONULARINA İSLAMIN BELİRLEYİCİ KAYNAĞI OLAN KURANI KERİM GÖZLÜĞÜ İLE BAKIP KURANIN DESTEKLEDİĞİ,ÇELİŞMEDİĞİ VE TEVHİD ŞUURUYLA UYUŞTUĞU TAKDİRDE KABUL EDİP;İSLAMA DUYGUSAL BAKIŞ AÇISINI İSLAMA AKLİ BAKIŞ AÇISI OLUŞTUKTAN SONRA DESTEKLEYEN VE ZAHİRİ İLMİ BATINİ İLMİN ÖNÜNDE TUTUP AYNI ZAMANDA BATINİ İLMİ GAYB-KEŞİF-VAHİY-İLHAM GİBİ SAPIK İDDİALAR DEĞİL OLAYLAR ÜZERİNDE BASİRET VE FERASET GÖSTEREBİLMEK OLARAK TANIMLAYAN ,DİNE HER TÜRLÜ KÖRÜ KÖRÜNE ANLAYIŞLA YAKLAŞMAYI REDDEDEN;DİN İÇİNDE SİYASET,TARİKAT VE CEMAATLER GİBİ AYRILIKLARI REDDEDİP DİNİ BELİRLİ KİŞİLERİN TEKELLERİNDE GÖREN ANLAYIŞI KABULLENMEYEREK RUHBANLIKTAN SAKINAN;GELENEKÇİ İSLAMCILIĞI,HURAFELERİ,BİDATLARI,HİKAYECİ İSLAMCILIĞI İSLAM ANLAYIŞINDA BULUNDURMAYAN; İLMİ ZANNA DEGİL VAHYE DAYANARAK İCRA EDİP İSLAMI YAŞAMAYA ÇALIŞAN;AYETLERLE AYETLERİ NESHEDEN,HADİSLERLE AYETLERİ NESHEDEN,HADİSLERİ VAHİYLE EŞDEĞERDE TUTAN,TEFSİRLERİ VE DİĞER DİNİN YARDIMCI KAYNAKLARINI VAHİYLE EŞDEGERDE TUTAN FİKİR VE GÖRÜŞLERDEN UZAK OLUP; KURANI KERİM DIŞINDAKİ HERŞEYİ TAHKİKE VE TENKİDE TABİ TUTUP KURANLA ÇELİŞMEDİĞİ KURAN DESTEKLEDİĞİ TAKDİRDE KABUL EDEN; VAHYİN VE AKLIN İŞLEVSELLİĞİNİ ORTADAN KALDIRAN HER TÜRLÜ GÖRÜŞÜ REDDEDEN; İNSANLARIN ÇOĞUNLUĞUNA DEĞİL VAHYE UYAN; İHTİLAFLI KONULARA BİAT ETMEYEN VE İHTİLAFA DÜŞÜLEN MEVZULARI KURANI KERİME ARZ EDİP ÇÖZÜM ARAYAN;KURANDAN FİKİRLERİNİ VE GURUPLARINI DESTEKLESİN DİYE AYET ARAYANLARA, KURANA UYMAKTAN ZİYADE KURANI KENDİNE UYDURMAK İSTEYENLERE, AYETLERİN BİR KISMINI KABUL BİR KISMINI REDDEDENLERE KARŞI OLUP; KURANA SADECE DOĞRU YOLU BULMAK İÇİN YÖNELENLERE KARDEŞ OLAN VE KARDEŞ GÖREN BİR MÜSLÜMANIM.

  4. EYVALLAH YAZINIZ ÇOK GÜZEL OLMUŞ ALLAH RAZI OLSUN İNŞSALLAH GÜZEL KONUYA VE AYRINTI BİR DURUMA DEĞİNMİŞSİNİZ ZATEN ŞU PUTÇULUK NEDİR BİR ANLARLARSA TEVHİDİ ANLAMALARI DAHA KOLAY OLACAK AMA NERDE TAŞ TAHTA ZANNEDİP DURUYORLAR SELAM VE DUA İLE EMEGINIZE SAGLIK

  5. arkadaslar bı sorum olucak putlastırmak konusunda
    sızce muhammet muslumanlar tarafından putlastırılmısmıdır
    allah kuranda muhammedı elestırmısmıdır

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: