Türkler hakkındaki hadisler uydurmadır

Soru: “Kıyamet kopmadan az önce siz, kıldan çarıklar giymiş bir milletle muharebe edeceksiniz. Onların yüzleri sanki (çekiçle dövülmüş) derilerle kılıflı kalkan gibidir. Çehreleri kırmızı, gözleri çekiktir.”

 

“Şüphesiz ümmetimi üç defa, yüzleri geniş, çehreleri sanki derilerle kaplanmış kalkanlar gibi olan bir kavim kovalayacak ve sonunda Arap Yarımadası’na yetişeceklerdir. İşte onlar Türklerdir. Nefsim yedi kudretinde olan Allah’a yemin ediyorum ki onlar mutlaka atlarını Müslümanların mescitlerinin direklerine bağlayacaklardır.”

 

“Arapları sevmek şu üç nedenle zorunludur: Çünkü ben bir Arabım, çünkü Kuran Arapça inmiştir, çünkü cennet sakinleri Arapça konuşurlar. Arapları seven beni seviyor demektir. Kim ki Arap’tan hoşlanmaz ya da Arap’tan nefret eder, o mutlaka benden nefret ediyor sayılır. Arapları sevmek iman sahibi olmak demektir, onlardan nefret etmek imansızlık demektir. İnsanlığın en mükemmel ve yüce olanı Araplardır. Arapların en yücesi Kureyşlilerdir. Kureyşlilerin en yücesi de Beni Haşim kabilesidir. Arapları küçülten müşrik sayılmalıdır. Arabın varlığı demek, İslâmiyet’in varolması, yaşaması demektir.”

 

Sayın hocam, yukarıdaki sözler Peygamberimize mi aittir? (H. Elbir)

 

Cevap: Bir milleti yeren veya öven hadislerin hepsi uydurmadır. Abbasiler döneminde Türklerin askerde ve yönetimde ağırlıklı bir güç olmasıyla Türklere karşı uyanan antipatiler, kıskançlıklar, Arap ırkçılığı, yazdığınız türden hadisler şekline getirilerek Türklere aleyhinde bir kamuoyu oluşturulmak istenmiştir. Türklerin varlığından bile haberi olmayan, ırkçılığı dine aykırı bulan, ırkçılık yapan Arapların helak olduğunu vurgulayan bir cihan peygamberi, dininin ününü cihana taşımış olan bir milleti nasıl din düşmanı olarak gösterebilir? Bu tür ırkçılık kokan hadislerin hepsi şüphesiz uydurmadır. Bakın Türkleri bu şekilde gösteren hadisler yanında, “Türkler size dokunmadıkça onlara dokunmayın”, “İstanbul elbet fetholunacaktır, onu fetheden asker ne güzel askerdir, onu fetheden komutan ne güzel komutandır” şeklinde hadisler de vardır. Kanaatime göre Türkleri yeren hadisler uydurma olduğu gibi öven hadisler de uydurmadır. Çünkü Peygamberimiz Türklerin varlığından bile haberdar değildi. Kendisinden iki asır sonra Müslüman olacak insanlan haber vermiş olması da, “Geleceği, Allah’tan başka kimsenin bilmeyeceğini” vurgulayan ayetlere aykırıdır.

 

Süleyman Ateş

 

Kaynak: GazeteVatan

Reklamlar

19 thoughts on “Türkler hakkındaki hadisler uydurmadır

Add yours

 1. Sanırım ırkçılığı belirten bu gibi uydurma hadisler mason T Dursun ve benzerlerinin uydurmalarından başka birşey değildir.

 2. reddetmenız ıcın ıspat etmenız gereklı..gercı sulo bey ıcmayı ınkar ettıgı ıcın kendısını alım goruyor..ama hadıslerı acıklayan kaynaklar sulo beyden daha saglam….

 3. Allah ım bu tür dim sömürücülerden tüm insanlığı korusun, hitlerin ve darwin in Türk düşmeliği gibi bu şahsiyetler! deTürk düşmanlığı yapıyor.. zoruna gidiyor..

 4. peygamber efendimizin türklerin varligindan haberdar deyıldi diyosun.sonra turler hakkında kı ayetlerı soyluyosun.bence senın kendınden haberın yok hoca.

 5. Sevgili Ali Aksoy,
  Verdiğiniz yanıta katılmak mümkün değildir. Peygamberimizin (s.a.v) geleceğe yönelik hadisleri bi haylidir.

 6. Aman ha!Birbirinizle uğraşın durun haaa!Acaba nasıl işi alaycı ifadelere dökmeye çalışmalı(!) Sayın Süleyman Ateş Hoca ölçülü,bilgili ve zorlamayan ifadelerle sorulara cevaplar veriyor.Kimseye sataşmıyor,kimseyle alay etmiyor.Karşısına çıkmadan, buralardan küçümseyici,cahilce ifadeler, okuyanları üzüyor.Katılmadığınız konuda niye alaycı ve küçümseyici ifadeler kullanırsınız?Çok bilmişlikten mi?Ben Sayın Ateş’in her söylediğine katılmasam da saygıyla dinler,okur;saygıyla eleştirir veya sorularımı sorarım.Bu yanlış bir davranış veya küçüklük mü?Herkes saygıya layıktır.Sayın Ateş de Saygıların en büyüğüne layıktır.

 7. Irkçılık yapacakların Allah’a, kitaba, hadise ihtiyaçları yok ki, zaten yaptıkları şeyin bu kutsalların yanında yeri yok. Ama mevzu kendilerini doğrulayacak birini bulmak. O yüzden de kimsenin itiraz etmeyeceği kutsalları kendilerine şahit göstermek istiyorlar. Fakat ahirette bunun hesabını nasıl verecekler. Kaşgarlı Mahmud’un uydurmalarını sahih hadis yerine koyuyorlar. Günahtır. Ben Hocaya katılıyorum ve böyle faşizan hadislerin ancak uydurma olacağını düşünüyorum. “Zaten şunlar şöyledir, bunlar böyledir” lafları normal bir insana bile yakışmazken Peygamber Efendimize ithaf ediyorlar…

 8. siz neyi tartışıyorsunuz yau saçma insanlar ha bilen bildigini söylüyorda bilmeyende bilenden daha cok söylüyor

 9. ben ce hoca biraz doru biraz yanlış ya hocam istanbul adına inen ayet kuran-ı kerim de var sen nasıl yok dersin ama dier konuların da haklılık payın var geleceği Allah tan baş ka kimse biliemez

 10. Süleyman Ateş hocama Katılıyorum. Ünsanlardaki üstünlük ırkta milliyette değil insanlardaki üstünlük takvadadır. Bizi Yaratan ve kainata çeki düzen veren ve insanları öldükten sonra da yargılayacak olan Allahtır. söz sahibi hüküm sahibi odur. bakınız kuran ne diyor.
  49/13- Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır. Yetmiyor mu kuran .?Peygamber de buna ters bir şey söyleyemez çünkü söyleyecek olursa can damarı allah tarafından kesilir.69/44- Eğer o, Bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı.

  45- Muhakkak onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik.

  46- Sonra onun can damarını elbette keserdik.

  Allah ve resulü herhangi bir konuda bir hüküm verdği zaman mümin bir erkek ve kadına muhayyerlik yakışmaz.33/36- Allah ve Resûlü, bir işe hükmettiği zaman, mü’min bir erkek ve mü’min bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resûlü’ne isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır.
  selam ve sevgiler sunuyorum.

 11. KUR’ANA GÖRE PEYGAMBERLERİN YERİ VE KONUMU
  36/36- Allah ve Resûlü, bir işe hükmettiği zaman, mü’min bir erkek ve mü’min bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resûlü’ne isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır.
  Önce peygamberlerin yerini ve konumunu belirlerken, Şunu İyi bilmek lâzımdır ki. Resuller Ne Bir Allah tır, Ne de vasıfsız sıradan. Bir insandır. Allah’ın Peygamberleri Allah ile insanlar arasında elçileridir.
  10/15- Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: “Bundan başka bir Kur’an getir veya onu değiştir.” De ki: “Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım
  2/119- Şüphesiz Biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak, hak (Kur’an) ile gönderdik. Sen cehennemin halkından sorumlu tutulmayacaksın
  3/144- Muhammed, yalnızca bir elçidir. Ondan önce nice elçiler gelip-geçmiştir. Şimdi O ölürse ya da öldürülürse, siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse, Allah’a kesinlikle zarar veremez. Allah, şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir.
  4/64- Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah’ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka bir şeyle göndermedik. Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde şayet sana gelip Allah’tan bağışlama dileselerdi ve elçi de onlar için bağışlama dileseydi, elbette Allah’ı tevbeleri kabul eden, esirgeyen olarak bulurlardı.
  4/65- Hayır öyle değil; Rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmiş olmazlar.
  4/113- Eğer Allah’ın fazlı ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı, onlardan bir grup, seni de saptırmak için tasarı kurmuştu. Oysa onlar, ancak kendi nefislerini saptırırlar ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah, sana kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti. Allah’ın üzerinizdeki fazlı çok büyüktür
  5/92- Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin ve sakının. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki, elçimize düşen, ancak apaçık bir tebliğdir
  5/99- Elçiye tebliğden başka (yükümlülük) yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da bilir.”
  6/99- Onu eğer bir melek kılsaydık, elbette erkek (suretinde bir melek) kılardık ve mutlaka katmakta oldukları (şüpheleri) yine katardık.
  6/50- De ki: “Size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben, bana vahyedilenden başkasına uymam.” De ki: “Kör olanla, gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz
  7/94- Biz hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek onun halkı yalvarıp-yakarsınlar diye, mutlaka onları dayanılmaz bir zorluk (yoksulluk) ve sıkıntıyla yakalayıvermişiz.
  7/184- Sahiplerinde (ya da arkadaşları olan peygamberde) delilikten hiçbir şey olmadığını düşünmüyorlar mı? O, apaçık bir uyarıcıdan başkası değildir
  7/187- Saatin (kıyametin) ne zaman demir atacağını (gerçekleşeceğini) sorarlar. De ki: “Onun ilmi yalnızca Rabbimin Katındadır. Onun süresini O’ndan başkası açıklayamaz. O, göklerde ve yerde ağırlaştı. O, size apansız bir gelişten başkası değildir.” Sanki sen, ondan tümüyle haberdarmışsın gibi sana sorarlar. De ki: “Onun ilmi yalnızca Allah’ın Katındadır. Ancak insanların çoğu bilmezler.
  Bu Ayetler ışığında peygamberlerin yerlerini ve konumlarını maddeler halinde sıralamaya çalışalım.
  1-Peygamberler Allah’ın Elçisi ve resûlüdürler.
  2-Peygamberlerin söyledikleri ve yaşadıkları Allah ın Emirleridir.
  3-Peygamberler Gayıbı bilmezler gayıb bilgisi sadece Allah’a aittir.Ancak Allah’ın Bildirdiklerini bilebilirler.
  4- Peygamberleri Diğer insanlardan Ayıran özellik vahyin kontrolündedirler. Hata yaptıkları zaman düzeltilirler
  5-Peygamberlerin Vahyin Dışında İnsanları yola getirmek için , Olağan üstü Harikulade mucize gösteremezler
  6-Peygamberler Allah’ın İzni Olmadan kimseyi hidayete erdiremezler.
  7-Peygamberler Yiyeceklerini içeceklerini Hazır Olarak gökten sipariş usulü getirtip yemezler çalışıp kazanarak yerler. Onlar diğer insanların yokluk çektiği gibi yokluk çekerler.
  8-Peygamberler, Diğer insanlar gibi Sıradan birer insan değildir söyledikleri Vahiy olması Nedeniyle ona iteat Allah’a itaattır
  Eğer Peygambere olan sevgi ve ihtiram Allah’a Olan sevgi ve ihtiramın önüne geçerse şirk olur.
  Bu Açıklamalardan Sonra Tekrar, Miraç Olayına Gelerek, Olayı İrdelemeye çalışalım.
  Rivayetlerden Anlaşılan peygamberin miraç yolculuğu ile ilgili olay hicretten bir sene kadar önce olduğu görüşü ağır basmaktadır. Kur’an’a göre de benim anladığım, Miraç Olayı Diye bahsettikleri olay, hicret olayının ta kendisidir. Peygamberlerin yerini , ve konumlarını izah ederken onların diğer insanlardan ayıran özellik vahiy almasıydı. Cebrailin bir burakla, gök yüzünde heymen gibi havada dolaştırılması insan olma özelliğinden farklılaşarak başka bir yaratığın özellikleri ona yüklenmiş olur ki bu da Allah’ın eşyanın yapısına yerleştirdiği olguyu söker atar kainat fesada uğrar.
  Bilindiği Gibi Allah Resulü mekkede On üç Seneye yakın bir zaman Tebliğ mücadelesi verdi.Onun Gelecekte başlarına bir çorap öreceğinden korkan mekedeki puta tapıcılar (Müşrikler) Onun Orada yaşamasına ve Kendi dinlerini tehlikeye düşürme endişesiyle , Allah Resulünü Öldürmeye karar verdiler. İnsanlar Neyin hayır neyin şer Olacağını Bilmezler Ama Allah Onun Gelecekte Medine gibi bir yerde Ensarın, Muhacirlerin ,Hırıstiyanlardan ve Yahudilerden Goraf Goraf Müslüman Olarak orada güç ve otorite kurulup , Bir İslam devleti oluşacağını bilir.
  Bilindiği gibi gece kelimesi Kur’an’da İki Anlamda Kullanılmıştır.Birincisi güneşin batışı ile güneşin doğuşu arasındaki karanlık Anlamında .ikincisi de mecazi anlamda gizli görülmeyen anlamında kullanılmıştır. İşte Bütün Peygamberlerde genelde bir gece yolculuğundan bahsedilmektedir Bunlardan birkaç tane Kur’an dan örnek vermeye çalışalım.
  15/65-“Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar, sen de onların ardından git ve sizden hiç kimse arkasına bakmasın; emrolunduğunuz yere gidin
  20/77- Andolsun, Biz Musa’ya vahyetmiştik: “Kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, onlara denizde kuru bir yol aç, yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan.
  26/52”- Musa’ya: “Kullarımı gece yürüyüşe geçir, çünkü izleneceksiniz” diye vahyettik.
  44/23”- (Allah da:) “Öyleyse, kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, muhakkak takip edileceksiniz.” (diye duasını kabul edip cevap verdi)
  İşte Diğer Peygamberlerde olan gece yolculuğu son Peygamber olan Hz. Muhammed (SAV) de de olmuştur Bu Allah’ın Bir sünnetidir. Allah’ın Sünnetinde bir değişiklik bulunmaz.
  Şimdi ,Ayeti Bu Bilgilerden sonra bir daha gözden geçirmeye çalışalım.”Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için,” Nedir o Bir Kısım ayetler,?
  Önce bu gece yolculuğunun Kafirlerin mekkede peygamberin yapmış olduğu daveti hazmedemeyip de , öldürmek için harekete geçtiklerinde Allah’ın Resulünü Mekkeden medineye göndermek için verdiği bir emirdir. Yani hicret olayıdır. Bakınız Ayette bunu ne kadar güzel izah etmiştir.
  9/40”- Siz Ona (Peygambere) yardım etmezseniz, Allah Ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak Onu (Mekke’den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: “Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir.” Böylece Allah Ona ‘huzur ve güvenlik duygusunu’ indirmişti, Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini (inkar çağrılarını) alçaltmıştı. Oysa Allah’ın kelimesi, Yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
  Şimdi Allah’ın Kuluna gösterdiği bazı ayetleri sıralamaya çalışalım
  1-Mekkeden medineye hicret ettirerek orada bir İslâm devleti kurdurup Güç ve otorite ayetini gösterdi.
  2-Daha Önce Ebabil Kuşları ile yorumumu yaparken Hıristiyan ve Yahudilerden oluşan ,Fillerle kâbe ye yürüyen ebrehe ordusunu ,Darmadağın ederek onların kökünü kurutup yenik ekin tanesine dönüştürme ayetini gösterdi.
  3-Kabe Hz İbrahim dininin hanif dinin fıtrat dininin oluştuğu ve yaşandığı yerdi.BURASI PUTA TAPICILARIN İşgali altındaydı Oraya tekrar gelerek İşgal edilmiş olan kâbeyi Putatapıcıların elinden kurtararak tekrar eski asaletine kavuşturma ayetini Gösterdi.
  4-Artık Allah Örnek bir insan ve örnek bir toplulukla Allah’ın Dinini bizzat fert Halinde bir insanın küfrün içinde nasıl yaşanacağını vahiyin gözetiminde göstererek .Toplum Ve otorite Halinde Yaşama modelini tatbik ettirerek, Kendisinden sonra gelecek olan kuşaklara model oluşturan bir ayeti Gösterdi.
  2/143- Böylece Biz sizi, insanlara şahid (ve örnek) olmanız için orta bir ümmet kıldık; Peygamber de üzerinizde bir şahid olsun. Senin üzerinde bulunduğun (yönü, Ka’be’yi) kıble yapmamız, elçiye uyanları, topukları üzerinde gerisin geri dönenlerden ayırt etmek içindir. Doğrusu (bu,) Allah’ın hidayete ilettiklerinin dışında kalanlar için büyük (bir yük)tür. Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz, Allah, insanlara şefkat edendir, esirgeyendir.
  5-Artık Biri Birlerine düşman olan Ehli Kitapla Ümmileri Barıştırarak Onları tevhit birliği altında toplayarak,Kardeş yapmış evlenmelerini ve bir arada oturmaları ayetini gösterdi.
  5/5- Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. (Kendilerine) Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Mü’minlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak -onlara ücretlerini (mehirlerini) ödediğiniz takdirde- size (helal kılındı.) Kim imanı tanımayıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır
  6- Artık Bir Ağacın olgunlaşarak son aşamasına geldiği gibi Allah’ın Dini Her Örnekten bir örnek verilerek yazı kültürü ve sanatının gelişmesiyle peygamberlik hayatını sona erdirilip Allah’ın Dininin Kemale erdirilip ve tamamlandığı , Kornmuş ve korunacak olan bir kitapla din olarak islamı seçip beğendiği yeni bir döneme başlama ayetini gösterdi
  5/3- Ölü eti, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış yırtıcı hayvan tarafından yenmiş, -(henüz canlıyken yetişip) kestikleriniz hariç,- dikili taşlar üzerine boğazlanan (hayvanlar) ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fısktır (günahla yoldan sapmadır.) Bugün inkara sapanlar, sizin dininizden (dininizi yıkmaktan) umut kesmişlerdir. Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam’ı seçip-beğendim. Kim ‘şiddetli bir açlıkta kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa’ -günaha eğilim göstermeksizin- (bu haram saydıklarımızdan yetecek kadar yiyebilir.) Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir
  İşte Allah Kafirlerden gizleyerek mekeden medineye bazı ayetlerini göstermek için dediği ve gösterdiği bunlardır. Yoksa Allah İnsandan bir peygamberi Evrene koyduğu yasaları delerek Mekandan münezzeh olduğu halde Burakla gökyüzünde kendisini arattırmaz. Bu Anlayış Kur’an’a İlme Akıla Ve Pratik Hayata uygun değildir Bu Yahudilerin Uydurduğu bir hikayedir.

 12. Allah’tan başka kimse geleceği bilemez diyor ama Allah geleceği birçok peygambere anlatmıştır.Yaratılan en üstün insana hiçbir ilim öğretmediğini mi sanıyorsunuz?Allah Adem’e İbrahim’e ve İsa’ya, S.A.V.’lemin geleceğinden haber vermiş.Siz o zaman Allah geleceği bilmiyor diyorsunuz.Abartma Arablar ve Türkler hakkında bazı şeyler vardır, hatta son zamanlarda Kürtlerde kafasına göre şeyler atıp tutmaya başladılar.Ama kesin olan şey şu ki Peygamberimiz çekik gözlü, kendi aralarındaki kavga-çarpışmaların sert olduğu, haşin tabiatli bir milletin müslüman olacağını biliyordu.Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur.

 13. Elbette gayb bilgisi yalnız Allah(c.c)’a aittir. Bunun aksini iddia etmek Allah(c.c)’ın ayetlerini inkar etmektir. Allah(c.c) dilediğinde gayb bilgisini seçtiği elçilerine vahiy yolu ile bildirir. Bu Allah(c.c)’ın değişmeyen yasalarındandır. Dolayısıyla Allah(c.c)’ın, Hz. Muhammed(s.a.v)’e bildirdiği gayb bilgileri Kur’an’nın içeriğinde mevcuttur.

  Kur’an’dan mealen:

  – O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.

  – Ancak seçtiği resûller başka. Fakat O, resûllerin önünde ve arkasında gözetleyiciler koyar.

  – Ki resûllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların her hâlini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.(72/Cin, 26, 27, 28.)

  – İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun, ne de kavmin. O hâlde sabret. Çünkü (iyi) sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. (11/Hûd, 49)

  – İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yolu ile bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. (12/Yusûf, 102)

  “Kıtalu’t-Türk” hadis metinlerini çok iyi incelemediğinizden dolayı yanlış anlamlandırıyorsunuz. Kıtalu’t-Türk hadisleri sizin beyan ettiğiniz gibi Türlerin Müslüman olacağı mesajını veren hadisler değildir.

  Şimdi Kıtalu’t-Türk hadislerinin metinlerine kısaca göz atalım:

  Sahih-i Buhari, Kitabu’l-Cihad

  94- Türklerin Kıtali Babı

  138-…….Ben el-Hasen el-Basrî’den işittim, şöyle diyordu: Bize Amr ibnu Tağlîb tahdîs edip şöyle dedi; Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Şüphesiz sizin, keçe ayakkabılar giyinen bir kavimle harp etmeniz kıyamet alâmetlerindendir. Ve yine sizin, yüzleri geniş ve yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli olan bir kavimle harp etmeniz kıyamet gününün alâmetlerindendir”

  139-……. Ebû Hureyre (r.a) şöyle dedi: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Siz Müslümânlar gözleri küçük, yüzleri kırmızı, basık burunlu, yüzleri üst üste deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli olan Türk ile harp edinceye kadar kıyamet kopmaz. Ve yine sizler ayakkabıları kıl olan bir kavimle harp etmedikçe kıyamet kopmaz”

  95- Kıl Ayakkabılar Giyinen Kavimlerin Harbi Babı
  140-…….ez-Zuhrî, Saîd ibnu’l-Müseyyeb’den; o da Ebû Hureyre(r.a)’den söyledi ki, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Sizler ayakkabıları kıl keçe olan bir kavimle muharebe etmedikçe kıyamet kopmaz. Ve yine sizler yüzleri üst üste deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli olan bir kavimle muharebe etmedikçe kıyamet kopmaz”.

  Ayrıca bakınız: Sahih-i Müslim, Kitabu’l Fiten 62(2912); Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Fiten, 36(4096-4099); Sünen-i Nesai, Kitabu’l-Cihad, 42(3126) ; Sünen-i Tirmizi, Kitabu’l-Fiten, 40(2215).

  138 ve 140 nolu hadîslerinde anlatılan kavmin vasıflarının Türk kavmine ait olan vasıflar olduğu, 139 nolu hadiste yer alan Türk lafzı ile açıkça beyan edilmektedir.

  Hadiste yer alan “Siz Müslümanlar Türkler ile harp edinceye kadar kıyamet kopmaz.” ifadesinde “Türklerin Müslüman olacağına dair her hangi bir işaret olmadığı gibi, tam aksine “siz Araplar Türklerle” veya “siz Müslümanlar Müslüman Türklerle” değil de, bir genelleme yapılarak Türklerin inanç kimliği yerine ırk kimliğini öne çıkarılmışıtr. Ayrıca Müslümanlar ile Türkler arasında yapılacak olan bu savaşın “Kıyamet alameti” olarak vurgulanması da çok ilgi çekicidir.

  Kısacası bu hadislere göre Türkler Müslüman olamazlar. Oysaki, hiçbir ırkın hiçbir ırka üstünlüğü yoktur. Müslümanlık hiçbir ırkın tekelinde de değildir. HZ. Peygamber’e isnad edilen bu hadisler; ancak kavim ve kabilecilik taassubunu idame ettirme iştiyakında olan Cahiliye dönemi Arap zihniyetinin bir ürünüdür.

 14. Peygamber Türklerin varlığından haberdar değildi diye bir yorum nasıl olabilr :S size göre namaz da 3 rekatmış

 15. Merhaba,

  Tabi Türklerle ilgili övgü dolu sözler hepimize gurur veriyor ancak Türkler İslamiyetle 751 yılında Araplar ile Çinliler arasındaki savaşta Araplara destek vererek tanışmışlardır. Yani Peygamber Efendimiz hayatta iken Türkler İslamiyetle tanışmamışlardır. Bu nedenle bu hadisler konusunda emin olamıyorum.

  Naçizane fikrimi söylemek istedim…

 16. KANATIMCE DIYE BISEY OLMAZ HOCA SAGLAM KAYNAK GOSTEREREK KONUSACAKSIN ISTANBUL HAKKINDAKI AYETI HERKES BILIYOR AC BAK HOCAYIM DIYE GECINME SEN HOCAYSAN BENDE ŞIKKIM

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: