Kuran Dua Ayetleri

Kur’an’dan Dua Ayetleri

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla…

De ki “Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?” Furkan Ayet 77

Kullarım, Beni sana soracak olurlarsa, gerçektende Ben pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin çağrısına cevap veririm. Öyleyse onlarda bana cevap versinler ve Bana inansınlar ki doğruya erişsinler. Bakara Suresi Ayet 186

Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Bakara Suresi Ayet 201

Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yere sağlam bastır ve inkarcılara karşı bize yardım et. Bakara Suresi Ayet 250

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur. O, Canlıdır, Kudretin Kaynağıdır. O kendisinden geçmez ve O’nu uyku tutmaz. Göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında kim aracılık edebilir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. İstediği kadarının dışında O’nun bilgisinden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun yönetimi gökleri ve yeryüzünü kuşatmıştır. Onların korunması O’na zor gelmez. O pek Yücedir, pek Büyüktür. Bakara Suresi Ayet 255

Elçi, Rabbinden kendisine indirilene inandı, inananlar da… Hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine inanmışlardır: “Allah’ın elçilerinin hiçbirisi arasında ayırım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz! Bağışla bizi, dönüş Sana’dır.” dediler. Bakara Suresi Ayet 285

Allah hiçbir benliğe kapasitesinin haricinde bir yük yüklemez. Herkesin kendi yaptığı lehine, kendi yaptıkları aleyhinedir: “Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak, bizi sorumlu tutma. Rabbimiz ! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceklerini bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize şefkat göster. Sen bizim dostumuzsun. İnkarcılar topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara Suresi Ayet 286

“Rabbimiz! Bizi doğruya ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme ve katından bize rahmet bağışla. Gerçekten bağışı en çok olan Sensin, Sen. Rabbimiz! Varlığında şüphe bulunmayan bir günde insanları mutlaka Sen toplayacaksın.” Gerçekten de Allah vaadinden dönmez. Ali İmran Suresi Ayet 8-9

Rabbimiz! Şüphesiz biz inandık, günahlarımızı bağışla, ateş azabından koru bizi. Ali İmran Suresi Ayet 16

“Ey yönetimin sahibi Allah’ım, Sen yönetimi istediğine verirsin ve istediğinden yönetimi çekip alırsın. İstediğini üstün kılar, istediğini alçaltırsın. Hayırlar senin elindedir. Gerçekten de Sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze bağlarsın, gündüzü de geceye bağlarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın. Sen istediğini hesapsızca rızıklandırırsın. Ali İmran Suresi Ayet 26-27

Rabbimiz! Günahlarımızı ve taşkınlıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sağlam bastır ve inkarcılar topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Ayet 147

Onlar ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’ı hatırlarlar. Evren’in ve yerin yaratılışı konusunda derin derin düşünürler: “Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateş azabından koru.” “Rabbimiz! Şüphesiz Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır.” “Rabbimiz! Bir davetçinin Rabbinize inanın diye inanmaya çağırdığını işittik ve inandık. Rabbimiz ! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizim canımızı iyilerle birlikte al. “Rabbimiz! Elçilerine vaat ettiğini bize ver. Diriliş gününde bizi rezil etme. Sen vaadinden dönmezsin. Ali İmran Suresi Ayet 191-194

Övgü Allah’adır. O ki gökleri ve yeri yaratmıştır, karanlığı ve ışığı var etmiştir.Buna rağmen inkarcılar Rablerini başkaları ile denk tutuyorlar. Enam Suresi Ayet 1

De ki : “Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Enam Suresi Ayet 162

Dediler ki : Rabbimiz! Kendimize zulüm ettik. Eğer bizi affetmez, bize şefkat göstermezsen elbette ki kaybedenlerden olacağız. Araf Suresi Ayet 23

Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Canımızı teslim olanlar olarak al. Araf Suresi Ayet 126

Sen bizim dostumuzsun. Öyleyse bizi bağışla, bize şefkat göster, sen bağışlayanların en hayırlısısın.Bize hem bu dünyada, hem de ahirette güzellik yaz. Şüphesiz ki biz sana yöneldik. Araf Suresi Ayet 155-156

Biz yalnız Allah’a dayandık. Rabbimiz! Bizi zulüm eden bir toplum için bir fitne yapma. Yunus Suresi Ayet 85-86

Rabbim! Bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve bana şefkat göstermezsen kaybedenlerden olurum. Hud Suresi Ayet 47

Rabbim! Sen bana yöneticilik verdin ve sözlerin yorumunu öğrettin. Göklerin ve yeryüzünün Yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim dostum Sen’sin. Benim canımı sana teslim olmuş olarak al ve beni iyilerin arasına kat. Yusuf Suresi Ayet 101

Rabbimiz! Şüphesiz Sen, bizim gizlediğimizi de, açıkladığımızı da bilirsin. Yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. İbrahim Suresi Ayet 38

Rabbim! Benim namazı özenle yerine getiren biri olmamı sağla. Soyumdan olanların da. Rabbimiz! Duamı kabul et. Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün, beni , anne-babamı ve inananları bağışla. İbrahim Suresi Ayet 40-41

Rabbim ! Beni gireceğim yere dürüstlükle sok, çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Ve bana katından yardımcı bir güç ver. İsra Suresi Ayet 80

Övgü Allah’adır. O ki çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı yoktur ve acizlikten dolayı dost edinmemiştir. İsra Suresi Ayet 111

Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve bize bir kurtuluş yolu göster. Kehf Suresi Ayet 10

Rabbim! Göğsümü açıp genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz. Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Taha Suresi Ayet 25-28

Rabbim! Bilgimi arttır. Taha Suresi Ayet 114

Senden başka tanrı yok, yüceltirim Seni. Ben zalimlerden oldum. Enbiya Suresi Ayet 87

Rabbim! Beni yapayalnız bırakma. Sen mirasçıların en hayırlısısın. Enbiya Suresi Ayet 89

Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım. Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım, Rabbim. Muminun Suresi Ayet 97-98

Rabbimiz! İnandık, bizi affet, bize merhamet et, sen şefkat gösterenlerin en hayırlısısın. Muminun Suresi Ayet 109

Rabbimiz! Cehennem cezasını bizden uzak tut. Gerçekten de onun azabı inatçı ve yapışkandır.Şüphesiz o kötü bir durak yeridir ve kötü bir konaklama yeridir. Furkan Suresi Ayet 65-66

Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı mutluluk kaynağı olarak bize armağan et ve bizi, sakınanlara önder kıl. Furkan Suresi Ayet 74

Rabbim! Bana bilgelik ver ve beni iyilerin arasına kat. Sonradan geleceklerin dilinde doğrulukla anılmamı sağla. Beni nimetlerle donatılmış cennetin mirasçılarından yap. Şuara Suresi Ayet 83-85

Ve beni diriliş gününde utandırma. O gün, malın da, çocukların da faydası olmaz. Ancak Allah’a düzgün bir kalp ile gelen hariçtir. Şuara Suresi Ayet 87-89

Rabbim! Beni, anne ve babama bağışladığın nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt. Merhametinle beni iyi kullarının arasına sok. Neml Suresi Ayet 19

Bu Rabbimin bir armağanıdır. O’na şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamaktadır. Şükreden kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Rabbim Zengindir, Cömerttir. Neml Suresi Ayet 40

Rabbim! Gerçekten de bana vereceğin her hayra muhtacım. Kasas Suresi Ayet 24

Rabbim! Şu bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et. Ankebut Suresi Ayet 30

Övgü, göklerde ve yeryüzünde bulunanların hepsi kendisine ait olan Allah’adır. Ahirette de övgü O’nadır. O Bilgedir, Haber Alandır. Yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O Şefkatlidir, Bağışlayandır. Sebe Suresi Ayet 1-2

Bizden üzüntüyü gideren Allah’a övgüler olsun. Rabbimiz, gerçekten de Bağışlayandır, Takdir Edendir. O ki bir armağan olarak bizi kalınacak bir yurda yerleştirdi. Orada ne bir yorulma, ne de bir bıkkınlık duyarız. Fatır Suresi Ayet 34-35

Gökleri ve yeri yaratan, duyu organlarıyla algılanamayanı ve algılanabilenleri bilen Tanrım! Kullarının anlaşmazlığa düştükleri konularda Sen karar vereceksin. Zümer Suresi Ayet 46

Rabbimiz ! Rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edenleri ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Rabbimiz ! Onları kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da. Şüphesiz Sen Üstünsün, Bilgesin. Ve onları kötülüklerden koru. O gün kimi kötülüklerden korursan gerçekten ona merhamet etmişsindir. İşte büyük kurtuluş budur. Mümin Suresi Ayet 7-9 Rabbim ! Beni, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye, hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt. Benim soyumu ıslah et. Ben bağışlanma dileyip, Sana teslim olanlardanım. Ahkaf Suresi Ayet 15

Rabbimiz ! Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi affet ve kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz sen Esirgeyensin, Şefkatlisin. Haşr Suresi Ayet 10

O Allah ki O’ndan başka tanrı yoktur. Duyu organlarıyla algılanamayanı da algılanabileni de bilen O’dur. O Merhametlidir, Şefkatlidir.O Allah ki O’ndan başka tanrı yoktur. O Hükmedendir, Kutsaldır, Güvenilirdir, İnancın Kaynağıdır, Koruyandır, Üstündür, Zorlayandır, Azametlidir. Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir. O Allah’tır. Yaratan, Var Eden, Biçim Veren O’dur. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O’nu yüceltir. O Üstündür, Bilgedir. Haşr Suresi Ayet 22-24

Rabbimiz ! Biz Sana dayanıyoruz ve Sana yöneliyoruz. Dönüş Sana’dır. Rabbimiz ! Bizi inkarcılar için bir fitne aracı yapma, bizi affet. Rabbimiz ! Sen Üstünsün, Bilgesin. Mümtehine Suresi Ayet 4-5

Rabbimiz ! Bizim ışığımızı tamamla ve bizi affet. Sen her şeye gücü yetensin. Tahrim Suresi Ayet 8

Rabbim ! Beni, anne-babamı, inanmış olarak evime gireni, inanan erkekleri ve inanan kadınları affet. Zalimlerin ise ancak yıkımlarını arttır. Nuh Suresi Ayet 28

De ki : Açılışın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının kötülüğünden. Çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden. Düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden. Kıskandığı zaman kıskancın kötülüğünden. Felak Suresi

De ki : İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların Hükmedenine. İnsanların Tanrısına. Sinsi fısıldayıcının kötülüğünden. O insanların göğüslerine fısıldar. O cinlerden de, insanlardan da olur. Nas Suresi

Reklamlar

8 thoughts on “Kuran Dua Ayetleri

Add yours

 1. elhamdülillahi rabbil alemin
  esselatu vesselamu ala rasulina
  muhammedin ve ala alihi vesahbihi ecmain
  hasbiyallahu ve nimel vekil venimel mevla venimennasir
  allah ne güzel vekildir
  allaha tam manasıyla kul habibine tam manasıyla ümmet olanlardan eyle amin amin amin veselamun alel murselin velhamdulillahi rabbil alemin

 2. Dua bir sırr-ı azim-i ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir.(mektubat)

  Acz, nidanın madenidir. ihtiyaç duanın menbaıdır.(mesnevi-i Nuriye)

  Dua bir ibadettir.Abd kendi aczini ve fakrını dua ile ilan eder.(mektubat)

  dua ile…

 3. İYİ GÜNLER ..6 AY ÖNCE BİR AKŞAM ANNEM SİZİ TELEFONLA ARAMIŞ. ANNEME BAHT AÇMAK İÇİN OKUNACAK BİR DUA OLDUĞUNU VE BU DUAYI SİTENİZDE BULABİLECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞSİNİZ.ANNEM O AKŞAMDAN BERİ ÇOK ÜMİTLENDİ, ÇIRPINIYOR KADIN, ANCAK SİTENİZDE DUA BULAMADIM..MAİL ATTIM, SİTENİZE YAZDIM AMA CEVAP ALAMADIM. HANGİ DUA OLDUĞUNU YAZABİLİR MİSİNİZ.
  ŞAFAK GÜVEN….


 4. safak:

  İYİ GÜNLER ..6 AY ÖNCE BİR AKŞAM ANNEM SİZİ TELEFONLA ARAMIŞ. ANNEME BAHT AÇMAK İÇİN OKUNACAK BİR DUA OLDUĞUNU VE BU DUAYI SİTENİZDE BULABİLECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞSİNİZ.ANNEM O AKŞAMDAN BERİ ÇOK ÜMİTLENDİ, ÇIRPINIYOR KADIN, ANCAK SİTENİZDE DUA BULAMADIM..MAİL ATTIM, SİTENİZE YAZDIM AMA CEVAP ALAMADIM. HANGİ DUA OLDUĞUNU YAZABİLİR MİSİNİZ.
  ŞAFAK GÜVEN….

  Merhaba Şafak,

  Ben böyle bir konuşma hatırlayamadım. İnançlarıma göre dua, kişinin kendisi için bir hedef, bir yol tayin etmesinden ve daha sonra bu talep ettiği şey her ne yapmasını gerektiriyorsa onu azimle icra etmesinden ibarettir. Kişi motivasyonunu pekiştirmek için bunu Rabbine iletir. Onun yazdığı kurallar / kanunlar içerisinde, belirlediği hedef istikametinde gayret gösterir. Sitemizde, Kuran’daki dua kavramı ve örnek dualara Allah’ın nasıl icabet ettiği konusunda yazılmış güzel çalışmalar bulunuyor. Bizim anladığımız, Kuran’daki “dua” kavramının ve işlevinin bizim bildiğimizin biraz dışında olduğudur.

  Annenizin talebine gelince,

  Birincisi, Yaratan yarattığı her şeyin dilini ve muhtevasını bilir. Bunun için Rabbine “Türkçe” olarak dua edebilir. Allah “Türkçe” biliyor !

  İkincisi, Yaratan yarattığı şeyler sessiz ve hareketsiz kalsa da, sinelerin özünü bilir. Anneniz, sadece bir mesele için iç geçirse de O, gizli olanı da aşikar olanı da bilir.

  Üçüncüsü, Kuran; kadercilik anlayışını reddetmektedir. Kadercilik, inanış sistemimize sonradan boca edilmiş bir kavramdır. Kuran, kişileri eylemlerinden mesul tutar ve başlarına gelen işlerin kendi ellerinin üretip kazanfığı şeyler yüzünden olduğunu vurgular. Bahsettiğim ayetin manasına göre, kişiler kendi kaderlerini kendileri yazmaktadır. Tamamen dışsal etkenlerle oluşan ve hiç bir katkımızın olmadığı haller müstesna olmak üzere, hayat içerisinde başımıza gelen türlü hadiselerin kökeninde kendi kararlarımız ve eylemlerimiz yatmaktadır. Bu nedenle “baht açmak” için yapılacak en güzel hareket, daha önceden bahtımızı karartmış bulunan işleri analiz etmek, bunlar hakkında derin derin düşünmek ve bir daha tekerrür etmemesi için neler yapmamız gerektiğini belirleyerek, yeni hareket tarzlarımızda sebat göstermektir. Bu konuda yazılmış bir çok kişisel gelişim kitapları bulunmaktadır. Bunlardan istifade edilebilir. Yine, hayrı öğütleyecek kişilerin uyarıları dikkate alınarak tecrübelerden istifade edilmelidir. Kuran, bir çok meselede çözüm yolunu önceki kavimlerden ve resullerden misaller getirerek gösterir. Demek ki, deneyim sahibi, tecrübeli kişilerin yol göstericiliği sorunların çözümünde esaslı bir araçtır.

  Dördüncüsü, kişilerin kendileri hakkında ve birbirleri hakkında olumlu düşünmelerinin pek çok sorunları ortadan kaldıracağına inanıyorum. Siz buna, müminlerin birbirleri hakkındaki hayır duaları da diyebilirsiniz. Bu nedenle sözüm o ki;
  “Allah, annenize umduğunun en hayırlısını versin, onu önceki ve sonraki yaşamında yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın, bahtını, ufkunu, gönlünü, aklını ve vicdanını açsın.”

  Esen kalın.

 5. merhaba medyumlardan dua filan almayın bence günah size verdikleri dualar sihirli dua elinizi açın allahtan isteyin tabiki bu benim görüşüm inanıp inanmamak size kalmış

 6. merhaba yılmaz bey ben antakyadan derya gül güneyli 22.12.1994 dogmlu anne adı süheyla kendı adıma baktırmak istiyorum enerjı var mı? dıyede öğrenmek istiyorum mümkünse.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: