59 HAŞR SURESİ

59 HAŞR SURESİ

İndir

Dinle

 

[audio:http://ia331314.us.archive.org/3/items/Prof.Dr.Hamdi_DoNDuREN-Turkce_Meal/059hasr.mp3%5D

 

 

Diğer Dosyalar

Kuran-ı Kerim Yaşar Nuri Öztürk Meali:

1.
Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tespih etmiştir. Azîz’dir O, Hakîm’dir.

2.
Ehlikitap’tan küfre sapanları, ilk toplanma gününde yurtlarından O çıkardı. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız; onlarsa kalelerinin kendilerini Allah’tan koruyacağını zannetmişlerdi. Ama Allah onlara hiç ummadıkları yerden geldi, yüreklerine korku saldı; kendi evlerini kendi elleriyle ve iman sahiplerinin elleriyle tahrip ediyorlardı. Artık ibret alın, ey gözleri olanlar!

3.
Eğer Allah onlar üzerine sürgünü yazmamış olsaydı, onlara mutlaka dünyada azap ederdi. Âhirette de onlara ateş azabı vardır.

4.
Çünkü onlar, Allah’a ve resulüne kafa tuttular. Kim Allah’a kafa tutarsa, bilsin ki Allah’ın azabı çok çetindir.

5.
Bir hurma ağacını kestiniz, yahut onu kökleri üzerine dikili bıraktınızsa, bu Allah’ın izniyledir; yoldan çıkmışları rezil etmesi içindir.

6.
Allah’ın onlardan resulüne aktardığı ganimetlere gelince, siz onun için ne at bindiniz ne deve sürdünüz; ama Allah, resullerini dilediği kimselerin üzerine salar. Allah her şeyi yapmakta sonsuz kudret sahibidir.

7.
Allah’ın, kentler halkından resulüne zahmetsizce aktardığı mal ve nimetler şunlar içindir: Allah, Peygamber, yakınlar, yetimler, yoksullar, yolda kalmışlar. Bu böyle düzenlenmiştir ki, o mal ve nimetler sizden yalnız zengin olanlar arasında dönüp duran bir kudret aracı olmasın. Resul size ne verdiyse onu alın; sizi neden yasakladıysa ona son verin ve Allah’tan korkun. Hiç kuşkusuz, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.

8.
Sözü edilen o mallar, göçmen yoksullar içindir. Onlar ki, yurtlarından çıkarılıp mallarından yoksun bırakılmışlardır; Allah’tan bir lütuf ve bir hoşnutluk peşindedirler; Allah’a ve resulüne yardım ederler. İşte onlardır, özü-sözü doğru olanlar.

9.
Onlardan önce yurda konmuş ve imana sarılmış olanlar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa bile, ötekileri kendi nefslerine tercih ederler. Nefsinin cimriliğinden/doymazlığından korunanlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

10.
Onlardan sonra gelenler de şöyle derler: “Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi affet; kalplerimizde, inananlara karşı bir düşmanlık bırakma! Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin!”

11.
Görmedin mi o ikiyüzlülüğe sapanları ki, Ehlikitap’tan inkâra giden dostlarına şöyle diyorlar: “Eğer toprağınızdan çıkarılırsanız, yemin olsun sizinle birlikte biz de çıkacağız. Sizinle ilgili olarak hiçbir zaman kimseye boyun eğmeyeceğiz. Eğer sizinle savaşılırsa mutlaka size yardım edeceğiz.” Allah tanıktır ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.

12.
Eğer çıkarılsalar onlarla beraber çıkmazlar; eğer savaşa maruz bırakılsalar onlara yardım etmezler; yardım etmeye kalksalar da mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonunda kendilerine de yardım edilmez.

13.
Onların gönüllerinde, korku bakımından siz, Allah’tan daha zorlusunuz. Bu böyledir, çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.

14.
Onlar sizinle toplu halde değil ancak müstahkem kaleler içinde yahut duvarlar arasından savaşabilirler. Onların kendi aralarındaki problemleri/çıkmazları çetindir/ciddidir. Sen onları birlik/beraberlik halinde sanıyorsun, oysaki onların kalpleri darmadağınık/parça parçadır. Böyledir; çünkü onlar akıllarını işletmeyen bir topluluktur.

15.
Kendilerinden biraz önce günahlarının vebalini tadanlara benziyorlar. Acı bir azap var onlara…

16.
Durumları, şeytanın durumuna benziyor. Hani, şeytan insana, “Küfret/inkâr et!” der, insan küfür ve inkâra sapınca da şöyle konuşur: “Vallahi ben senden uzağım; ben, âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım!”

17.
Bu yüzden ikisinin de sonu, içinde sürekli kalacakları ateşe girmek oldu. Zalimlerin cezası işte budur.

18.
Ey iman edenler! Allah’tan korkun! Ve her benlik, yarın için önden ne gönderdiğine bir baksın. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.

19.
O kimseler gibi olmayın ki, Allah’ı unuttular da Allah da onlara öz benliklerini unutturdu. Yoldan çıkmışların ta kendileridir onlar.

20.
Ateşin dostlarıyla cennetin dostları bir olmaz. Cennetin dostları, kurtuluşu/zaferi elde edenlerin ta kendileridir.

21.
Eğer biz bu Kur’an’ı bir dağın üzerine indirseydik, her halde sen onu Allah korkusundan huşû ile boynunu bükmüş, çatlayıp yarılmış görürdün. Biz benzetmeleri insanlar için yapıyoruz ki, inceden inceye düşünebilsinler.

22.
Öyle Allah ki O, tanrı yok O’ndan başka. Gaybı da görünen âlemi de bilen O! Rahman O, Rahîm O.

23.
Öyle Allah ki O, ilah yok O’ndan gayrı! Melik, Kuddûs, Selâm, Mümin, Müheymin, Azîz, Cebbâr, Mütekebbir. Allah, onların ortak koşmalarından yücedir, arınmıştır.

24.
Allah’tır O! Haalik, Bâri’, Musavvir’dir O! En güzel isimler/Esmâül Hüsna O’nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nu tespih eder. Azîz’dir O, Hakîm’dir.

Reklamlar

3 thoughts on “59 HAŞR SURESİ

Add yours

  1. abiciğim çok güzel teşekür ederim bu site hazırlayana ben haşr suresini ezberlemek için bu sitteeyi atım ama bulamadım ya olsu allahdan ümit kesilmez bulurum saoulun iyi akşamlar

  2. İMANIN ŞARTLARI.
    Bazıları gibi, Allah’a sözde değil, özde olan inancımdan ve saygımdan ötürü soruyorum. Biliyorsunuz imanın şartları altıdır. Bunlardan biri de kitaplara imandır. Din konusunda aklı yerinde: Allah’a inancı, saygısı, sevgisi, ilahi ahlakı, utanma duygusu ve Allah korkusu olan tüm Müslüman kardeşlerime sonsuzluğun sahibi ve bizlerin yaratıcısı Allah’ın huzurunda soruyorum. Aşağıda sorduğum buyruklarda imanın şartlarından mıdır?
    ALLAH:
    EY Müslümanlar, Hristiyanları dost edinmeyin onları dost edinen onlardandır söyler mi? Ey Müslümanlar, evlatlıklarınız eşlerinden ayrıldığında onları sizlere helal kıldık söyler mi? Dağlara, taşlara, atlara yemin eder mi? Peygamber’e eş bulur mu? Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz der mi? Kadınları dövün, iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine bedeldir, mirasta kadına bir, erkeğe iki, erkekler kadınlardan üstündür, çünkü kazançlarıyla onları yaşatıyorlar der mi? Kullarına beddua eder mi?. Kullarına hayvan der mi? Kırk yaşına gelince bana yönelin der mi?. Kafirlerin kökünü kesin söyler mi? Dağlara, taşlara, atlara, zeytine yemin eder mi? .Kutsal aylar çıkınca puta tapanları öldürün, buyruğunu verir mi?. Bir insana şu kadını sana nikahladım der mi?. Hikaye anlatır mı? Bir insanla konuşur mu? Bir insanla güreşip ona yenilir mi?. Bir insanla oturup oğlak yer mi? Büyücülük yapar mı? Önce senin dinin sana, benim dinim bana, bir süre sonra kim İslâm’dan başka bir dine yönelirse onun ki kabul edilmeyecek der mi? Ganimetlerin yarısı senin, yarısı Allah’ındır söyler mi? Beşerin yedi kitabından alıntılar alıp, işte sizlere kitabım der mi ? Namaz: iki, dört ve üç vakittir söyler mi? Beşere ait, 500 rakımını 100 ile çarpıp 50000 rakamına kadar varan yalanı bizlere kendi mesajı olarak sunar mı? .Benim yolum için, ölün, öldürün sizleri cennete koyacağım der mi?. Bu dünyada şarabı yasak edip, öteki dünyada, şarap ırmakları akıtır mı? İnsana ölüleri diriltme yetkisi verir mi? .Şeytan haklı çıktı söyler mi?. Hırsızlık yapanın ellerini sizler kesin. Faiz yenleri bana bırakın söyler mi? .Zina yapan kadınlar için dört tanık getirin der mi?.Sunduğu dinin mensuplarına, bunca acılar, ayrımlar, yıkımlar ve kaoslar yaşatır mı? Her iki dünyada da tüm nimetleri erkelere, belaları kadınlara sunar mı?.Sağcıya ödül, solcuya ceza keser mi?.Dinler yüzünden bizlere bunca acılar yaşatır mı? .Bizlere binlerce çelişkiler yumağı sunar mı? Beşere ait kitapları tahrif edip, bizlere kitabım diye takdim eder mi? Ben dilemedikçe kimse iman edemez der mi?.İzinim olmadan Şeytan kimseye zarar vermez söyler mi? Ana kitap onun katında der mi? Zaman ve mekana göre tavır alır mı?..Kullarına, aşağılık der mi? İnsana Merkep der mi? Kadınlar sizlerin tarlanızdır dilediğiniz yerden girin söyler mi? 50000 sene, bir güne eş değerdir söyler mi? Bir insan 930 yıl yaşadı der mi? Allah, kuluna salât eder mi? Ey iki kadın, Peygamber hakkında dedikodu yapmayın aksi halde söyler mi? Tevrat ve İncil nurdur onlara uyun der mi? Şeytan haklı çıktı, kullarımın çoğunu yoldan çıkardı söyler mi? Dişe diş göze, göz, tecavüze tecavüz söyler mi? Ben dilemedikçe kimse iman edemez der mi? Onlar sırtlarına kitap yüklenmiş Merkep gibidirler söyler mi? Güneşin batıya kaymasından gecenin karamasına kadar namaz kılın. Birde sabaha yakın namaz kılın der mi? Gündüzün iki ucunda, birde sabah vakti namaz kılın. Akşamlarken, sabahlarken, öğle ve ikindi vakti namaz kılın der mi? Nerede beş vakit namaz? Bu kadar çelişkiye düşer mi? Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun der mi? Sizleri yarattım, sonra aşağıların aşağısı kıldım der mi? Hibe istemeyen kadınları sana helal, diğerlerine ise haram kıldım söyler mi? Ey Peygamber, evlatlığının eşini sana helal, ama senin eşini evlatlığına haram kıldım der mi? Beşerin yedi kitabını bir potta da toplayıp işte siz kitabım der mi? Yazmaya devam edersem, daha yüz binlerce. Yanı kutsal deyip sarıldığımız, Kuran’da, İncil, Tevrat ve Zebur’da bu buyruklar mevcut. Yoksa Allah’ın gazabı üzerimde olsun. Ya varsa?
    Allah’ın huzurunda Müslüman kardeşlerime soruyorum. Yukarıda sorduğum buyruklar için, hapsi Allah’ın katına mal edilen birer iftiradır, çünkü Allah’ın hiçbir sıfatıyla bağdaşmaz dersem, imandan çıkmış olur muyum? Peki cennet ve cehennem var diyorsunuz. Allah hepimize geçinden versin. Yarınlar ahret dünyasında bu sorular önümüze konduğunda Allah’a ne yanıtlar vereceğiz? Yanı bile, bile lades mi? Vallahi ve billahi bu hurafelerin Allah’ın katına mal edilmesinden ötürü Allah’tan utanıyorum. Ya sizler? Konumu ne olursa olsun. Bu konuda tüm Müslüman kardeşlerimden yanıt bekliyorum. Saygılarımla.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: