Peygamberin her sözünü vahiy kabul etmek dini güçleştirir

Gazete Vatan sitesinden alıntıdır.

SORU: “O ümmi Peygamber temiz şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar” (Araf 157) ayetine göre Peygamberimizin haram ve helal kılma yetkisinin olabileceğini söyleyebilir miyiz? Yani Allah’ın hükmü dışında Peygamberimizin kendisinin haram ve helal kılma yetkisi var mı? Kuran’da “O, (Hz Muhammed) kendisine vahyedilenden başkasını söylemez” (Necm 3/4) ayeti, Peygamberimizin kendisine vahyedilenden başka bir söz söylemeyeceğini dile getiriyor. Vahyedilen sadece Kur’ân olduğuna, başka bir vahiy olmadığına göre Peygamberimiz de Kur’ân dışı hüküm koyamaz değil mi? Yani onun haram ve helal kılma yetkisi yoktur. Ben sanıyorum ki A’raf 157’nci ayette geçen deyiş Peygamberin yeni kural oluşturması değil, Kur’ân’da var olan haram ve helalleri insanlara iletmesi manasındadır. Bu ayetteki haram kılma fiili, Arapçasında ve tabii ki o ayette hangi manada geçmektedir? (Zeynep Caner)

CEVAP: A’raf 157’nci ayette Hz. Peygamber’in, kendisine gelen vahiylerle insanlara güzel şeyleri helal kıldığı, çirkin şeyleri de yasakladığı vurgulanmaktadır. Ayetin amacı, Peygamber’in tebliğ ettiği din kurallarının, hükümlerin kendi sözleri değil, kendisine gelen vahiy sözleri olduğunu belirtmektir. Kıyamete kadar geçerli olan din, sadece vahiyle konulmuş olan hükümlerdir. Bunlar tüm insanları bağlar.

MANTIKSIZ BİR DÜŞÜNCE
Haramlar da vahiylerle sabit olan yasaklardır. Necm Suresi’nde Peygamber’in kendi keyfiyle değil, meleğin vahyiyle konuştuğu, kendisine gelen sözlerin melek vahyi olduğu, kendisinin o meleğin direktifiyle hareket ettiği anlatılmaktadır. Yoksa Peygamber’in bir insan olarak dile getirdiği her sözün vahiy olduğu söylenmiyor. Çünkü zaten bu, mantıklı olmaz. Kur’ân da vahiy dışında Peygamber’in bir insan olduğunu vurgular. Peygamber’in her sözünü vahiy kabul etmek ve dolayısıyla onun şartlara uygun olarak söylediği geçici sözleri tüm zamanlar için aynen Kur’ân vahyi gibi din hükmü kabul etmek dini güçleştirir ve çağların dışına atar.

SÜLEYMAN ATEŞ

Reklamlar

44 thoughts on “Peygamberin her sözünü vahiy kabul etmek dini güçleştirir

Add yours

 1. sayın ateş tevbe suresinin 29.ayetinde “allahın ve resulunun yasakladğı şeyleri haram saymayanlarla ve hakdini islam dinin edinmeyenlere savasın “diyor
  sizce peygamberin haram kılma yetkisi olabilir mi?

 2. Selam Ebren..

  Ayete dikkatlice bakarsan “Allah’ın ve Rasulünün” deniyor, “Allah’ın veya Resulünün” ya da “Allah’ın ve Resul’ün” denmiyor.. Eğer böyle denseydi Peygamberin de haram koyma yetkisinin olduğunu söyleyebilirdik.

  Şu hususa değinmek daha doğru anlaşılmasını sağlayacak. Kur’an sadece Allah’ın değil, kendisine indirilen Resulün de Kitab’ı. Yani Allah ve Resulünün kitabı. İçinde yazan tüm emirler, yasaklar, sakındırmalar, öneriler, öğütler* vd. aynı zamanda Resulun de oluyor.. (*Bkz. Enam 70 “Kuran ile öğüt ver” )

  Hicr Suresi
  (87) Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur’an’ı verdik.

  Hadıd Suresi
  (9) O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed’e apaçık âyetler indirendir. Şüphesiz Allah, size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.

  Not: İyi anlatamadım sanırım ama umarım anlaşılmıştır ne demek istediğim…

  Sitede bulunan “Elçiye, Resule, Peygambere itaat ne demektir ?” Başlığını okursanız, ya da okuduysanız ne demek istemeye çalıştığımı anlayabilirsiniz…

 3. teşekkür ederim yunus bey bende sonradan kafa bastı bende sizin ki gibi düşünmüştüm iii günler

 4. Selam;

  Evet Evren kardeşim. Hüküm yalnız Allah’a aittir. Konu hakkında daha iyi bir fikir edinmek için Tahrim Suresinin 1. ayetine bakabilirsin.

  Sadece bu ayet bile aslında meseleyi tüm yönleriyle kapatıyor.

  Muhabbetlerimle…

 5. Selam Arkadaşlar

  Peygamberin de hüküm ortaya koyma yetkisi vardır.Bunu görmek için Peygambere itaat etmemizi emreden onlarca ayete bakabilirsiniz;ama yine de istifade etmeniz için (Al’i İmran 50,132),(Nisa 80) ayetlerine bakmak yerinde olur.

 6. Ayrıca şunu belirtmekte yarar olduğunu düşünüyorum.Peygamber(s.a.s)’in kendi nefsi heva ve isteklerine göre konuşmadığını belirtmekte yarar vardır.(Meal-i Şerifte belirtildiği gibi).Mesela bir insanın kızgınlık ve öfke anında söylemiş sözleri olabilir.Bu sözler o anki kişinin durumunu yansıttığından dikkatte alınmayabilir.Bir beşer olarak Allah Rasüllü’nün de öfkelendiği,üzüldüğü anlar vardır;ama O’nun birşeye öfkelenmesi,sırf Allah’ın emirlerine muhalif olduğu içindi.Yoksa kendi nefsi istekleri için değil.

 7. Selam Ahmed bey..

  Kur’an’ı bilmediğiniz gün gibi aşikar.. Verdiğiniz ayet numaralarına ve bu ayetlerin öncesine bakalım…

  Ali İmran…

  49. Allah onu İsrailoğullarına bir Peygamber olarak gönderecek (ve o da onlara şöyle diyecek): “Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer mü’minler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır.”

  50. “Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helâl kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

  Yani Hz. İsa..
  Hımm demek ki Hz. İsa’da hüküm koyabiliyormuş..Hıristiyanların neden O’na Tanrı dedikleri şimdi ortaya çıkıyor…

  Gelelim Ali İmran 132’ye;
  132. Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.

  Peygambere niye itaat edilir?
  -Kendisine değil Allah’a çağırdığı için,
  -Kendisine gelen vahye uymaya çağırdığı için,
  -Kendisi de vahye uyduğu için,
  -Yalnız vahiy ile hükmetmek zorunda olduğu için..

  Bakın Nisa Suresi 59. ayette “…, sizden olan emir sahiplerine de ( itaat edin ).”

  Şimdi sizin görüşünüze göre bu ayette Peygamber vasfı olmayan kişiler de Allah’ın hükmü ( Kur’an ayetlerinde bildirilen yasaklar, helaller, farzlar vd. ) dışında hüküm koyabilir öyle mi? Yani Allah sadece Peygamberlerini değil, Emir Sahiplerini de Tanrı edinmemizi istemiş öyle mi? Yapmayın, etmeyin, aklınızı kullanın!!!

  Nisa 80’e bakalım;
  80. Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.

  Şimdi bir örnek ile beyninizi çalıştırmanıza yardımcı olayım… Misalen yaşınız 20 ve askerlik zamanınız gelmiş.. Bir postacı geliyor, kapınızı çalıyor, mesajı iletiyor. Gelen mesaj da sizi yoklamaya çağırıyor. Şimdi siz yoklamaya giderseniz Mesajı getiren postacıya itaat etmiş olursunuz, aynı zamanda Mesajın sahibi TSK’e de itaat etmiş olursunuz. Yok eğer yoklamaya katılmaz iseniz Postacı başınızda bekçi değil, sizin üzerinizde zorba da değil, sadece Tebliğ etmek’tir görevi.. Ama mesajın sahibi zamanı geldiğinde hesabı görür…

  Bilmem anlatabildim mi?

  Anlayamadısanız sağ köşe de Elçiye itaat, Resule itaat nedir başlıklı konu var, orada daha ayrıntılı anlatılmakta…

 8. Selam Yunus Emre Gündoğdu

  Verdiğiniz postacı örneği Peygamberi -haşa-bir postacı konumuna düşürme inistiyafinizi hatırlatıyor doğrusunu söylemek gerekirse.Bak sen bana birkaç başlık tavsiye etmişsin güzel;ama ben ayetlere yüklediğiniz anlamlarının birçoğunu mealcilik sapıklığı olarak değerlendiriyorum.Böyle hilelerle Peygamberi saf dışı bırakıyorsunuz.Eğer sitedeki bütün başlıklarınıza yüklettiğiniz anlamlara katılırsam yahudisini,hristiyanını,masonunu,koministini,…gibi bütün müşrik,münkir ve dinsiz grupları masum saymam gerekir Peygamberine itaat eden Müslümanlar dışında.

  Ben beynimi müsteşrik batılı Oryantalistlerden satın almadım ki beni beyinsizlikle itham edesin.Bak kardeşim (Tevbe-100) ayettinde değil sadece Peygambere uymayı Sahabelere ve onlara uyanlardan bile Allah’ın razı olduğu belirtiliyor dolayısıyla bu vb ayetlerde sahabelere uymaya bile teşvik vardır.Peki niçin Yüce Allah sadece Kur’an -yeterli olduğu için-onun dışında hiçbirşeye uymayın demiyor.Sahabelere Allah’ın emrini tebliğ ettiği için uyulur.Şimdi sana ve senin gibi düşünenlere söylüyorum Sahabelere ve ona uyan tabiine uyduğumuzda onları ilahlaştırıyor muyuz.Evet derseniz Yüce Allah’a -haşa- iftira edeceğinizi unutmayın.Eğer anne ve babaya itaati de bu kategoride değerlendirirseniz gene iftira edeceğinizi unutmayın.

  İtaat etmemiz söylenen kişileri lütfen aynı düzeyde ele almayın.Her itaat edeceğimiz kişinin bizlere helallerimizi ve haramlarımızı belirlediğini düşünmek küçük düşünmenin ölçüsü olsa gerek.

  Bu düşünce hatasıyla Yüce bir Peygamber’den bütün sıfatları aldığınızı unutmamalısınız.

 9. Selam Evren

  Kardeşim Peygamberi hayattımızdan almak isteyen zihniyete karşıyız.Bunun aksini savunanlar olabilir;ama buna karşın gene de ilgili ayetlere öznel yaklaşımlarda bulunulmamalıdır.İslam dini bozulmamıştır,bozulmuş olan aksini savunmakta direnenlerin zihinleridir.Hristiyan ve Yahudiler dinlerini bozup kitaplarını tahrif ettikleri için,bunlar adına casusluk yapanlar dinimizin de bozulmasını istiyor ve içimize şüphe tohumlarını atıyorlar.Böylece istediklerini elde etme fırsatını yakalıyorlar.Bunun yakın tarihte sayısız örnekleri var.Mesela Hindistan’da Kadiyanilik fırkasını,iran’da Behailiği,Suudi Arabistan’da Vahhabiliği kuranlar bu casusların oyuncağı olmaktan kurtulamamışlardır.

  Buna rağmen herhangi bir itikadi düşünce savunulacaksa bunun çıkış kaynağı araştırılmalıdır.

 10. Selam Ahmed…

  Böyle hatırlatacağını biliyordum… Sen örneğe değil, örnekte verilen mesleğe takıldığın sürece bir adım ilerleyemezsin…

  Bir de kardeşim ELÇİ kelimesi ne demektir? Neden Allah gönderdikleri kişilere ELÇİ demektedir?

  Maide Suresi
  (99) “Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir.” ………

  Böyle onlarca ayet var.. Kızacaksanız Allah’a kızın şöyle diyerek “” Ya Rab, Peygamberi sen niye böyle Postacıya indirgiyorsun? Niye O’na “sadece görevin tebliğ etmektir” diyerek saf dışı bırakıyorsun?”” diye..
  ———-

  ” Peki niçin Yüce Allah sadece Kur’an -yeterli olduğu için-onun dışında hiçbirşeye uymayın demiyor.” demişsin.. Ben de cevap veriyorum;

  Enam Suresi
  (153) İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.

  Araf Suresi
  (3) Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

  Yunus Suresi
  (15) Âyetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, (öldükten sonra) bize kavuşmayı ummayanlar, “Ya (bize) bundan başka bir Kur’an getir veya onu değiştir” dediler. De ki: “Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım.”

  Yunus Suresi
  (109) (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

  Ahzab Suresi
  (2) Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

  Bakara Suresi
  (170) Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde, “Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız!” derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?

  Al-i İmran Suresi
  (31) De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

  Araf Suresi
  (158) (Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, diriltir ve öldürür.” O halde Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

  Hadıd Suresi
  (8) Peygamber, sizi, Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken size ne oluyor da Allah’a iman etmiyorsunuz? Halbuki (Allah ezelde) sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz (bu çağrıya uyun).

  Cevabı Allah veriyor işte Kitabında. Şimdi bu kadar ayetten ne anlıyorsun kardeşim?

  Bir de demişsin ki “Eğer anne ve babaya itaati”… Kur’an’ın hangi ayetinde Ana-Babaya itaat emredilmektedir? Bilakis “Ana-Babaya iyi davranmak emredilmektedir. İtaat değil…

  Tevbe Suresi
  (23) Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir.

  “Sahabelere Allah’ın emrini tebliğ ettiği için uyulur” demişsin.. Evet kardeşim evet, aynen dediğin gibi. Ben de kaç gündür bunu demeye çalışıyorum… Peygambere, sahabaye, emir sahiplerine, Anaya, babaya, kardeşe, arkadaşa ancak Allah’a çağırdığı için uyulur, ve ancak Allah’ın indirdiği ile hükmettikleri zaman itaat edilir, başka değil..

  Ama sen diyorsun ki “Peygamber Allah’ın hükümleri dışında hüküm koyabilir”, işte budur Peygamberi Tanrı edinmek, işte budur Allah’a başkalarını ortak etmek ( şirk koşmak )…

  Not: Ayetlere anlam yüklemiyorum, bilakis ayetin direk anlamı ne ise o anlam ile mevzuyu anlatmaya çalışıyorum size…

  Selam, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere uyan Kur’an müminlerinin üzerine olsun…

 11. Selam Yunus……

  “Anne ve babaya itaat Kur’anın neresinde yazılıdır” demişsin.Kardeş burda kastedilen, iyilik etmekle beraber onların emirlerine uymaktır.Mesela anne babaya hangi durumlarda itaat etmememiz gerektiği yönünden ayetler vardır ve bu ayetlerde aynen”itaat” kelimesi geçmekte.Eğer tersi düşünüldüğünde kastedilen şartlar dışında anne ve babaya “itaat” edilir anlamı çıkar.(29/8),(31/15)

  Bir diğer hususa değinilmekte yarar vardır.Şayet siz Kur’an-ı Kerim’in mealini Kur’an’la aynı derecede ele alıyorsanız,yanılıyorsunuz.Siz bu meal-i şeriflere gerektiğinde kendinize uygun parantezler ekleyebiliyorsunuz.

  Kardeşim Peygamberimiz(s.a.s) kendi yüksek şahsına göre hüküm ortaya koymaz.İnsanlığı ve daha doğrusu müslümanları “ilgilendiren” bütün sözleri ancak bir vahiyleydi.Bunun için Peygamber Efendimiz’in, yapıp yapmamazı bildirdiği emir ve yasaklarına uymamız gerekir.Aşağıdaki ayet Peygamberi-haşa- safdışı etmek isteyenlere güzel bir cevaptır.

  “Andolsun,Allah’ın Resullünde sizin için;Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman,Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”(33/21) diğer bir ayette:

  “‘Allah’a itaat edin,Peygambere itaat edin’ de….”(24/54)Ayete Allah’a itaat etmekten maksat Kur’an’a uymak,Peygambere itaaten maksat Kur’anı bize açıklayıcı hükümlerine ve insanların Kur’an’da ihtilafa düşeceği konularda bize aydınlatıcı sözlerine uymaktır.Ben size demiş miyim Peygamber Allah’ın hükümleri dışında hüküm verebilir.Hayır kesinlikle böyle korkunç bir iddiada bulunmadım.Sahabe-i Kiramdan ayetlerde övgüyle bahsedilir artık kimse Peygamber Efendimiz’in vefatından sonra bu Mübarrek şahsiyetleri dini bozmakla suçlayamaz hatta onlara samimiyetle uyanları dahi.

 12. Sevgili ahmet kardeşim.Öce bir şeyi iddia ederken,lütfen kaynağından delil getirelim.Mesela,”Peki niçin Yüce Allah sadece Kur’an -yeterli olduğu için-onun dışında hiçbirşeye uymayın demiyor.”demişsin.Ama bunu demen,maalesef Kitabullah’I
  iyi veya dikkatli okumadığını gösterir.sana bir kaç ayet kopilersem aydınlanırsın inş.Buyrun;

  isra 9
  Diyanet Vakfı Meali

  Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.
  ENAM 19
  Elmalılı Hamdi Yazır

  De ki: “Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür?”. De ki: “Allah, benimle sizin aranızda şahittir ve bana bu Kur’ân vahyolundu ki, onunla hem sizi, hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. Allah’la beraber başka ilâhlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz?” De ki: “Ben buna şahitlik etmem”. “O, ancak ve ancak bir tek ilâhtır ve gerçekten ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım”de.

  ZUHRUF 44
  Diyanet Vakfı Meali

  Doğrusu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız.

  şimdi bu ayetleri okursan,sorularının büyük bir kısmına cevap
  vermişimdir inş.Bizim tek sorumlu olduğumuz kitab KUR’AN-I KE-
  RİM’DİR.Yıllardır ”siz anlamazsınız”diyerek bizlerin okuma-
  sını engelleyenler veya bu mübarek Kitab’ın herşeyi açıklamadığı,herşeyin Kuran’da olmadığını,Kuran’ı ancak peygam-
  berimizin açıkladığını söyleyenlere de şu ayetler yeterlidir;

  Bakara 159
  (Medenî 87) İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder.

  Bakara 213
  (Medenî 87) İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller geldikten sonra, aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere, üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir.
  Yûsuf 1
  (Mekkî 53) Elif. Lam. Ra. Bunlar, apaçık Kitab’ın ayetleridir.
  Şu’arâ 2
  (Mekkî 47) Bunlar, apaçık Kitab’ın ayetleridir.

  Kuran’ın herşeyi açıkladığına air ayet;

  NAHL 89
  Diyanet İşleri Meali(Yeni)

  (Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.

  Ve Kitabımızın Allah cc tarafından açıkladığını beyan eden ayet;

  HUD 1
  Elmalılı Hamdi Yazır

  ElifLâmRâ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

  BAKIN HUD 1 DE,HEMDE AYETLERİN AYRINTILI BİR BİÇİMDE,ALLAH CC
  TARAFINDAN AÇIKLANDIĞI YAZILIDIR.VE PEYGAMBERİMİZİN,İNANANLARA
  HANGİ KİTABLA HÜKÜM VERECEĞİNİ YAZMIŞTIR.YİNEDE SORULARIN OLUR-
  SA ELİMDEN GELDİĞİ KADAR CEVAP VERİRİM İNŞ.AMA SANA TAVSİYEM
  ÖNCE ŞU MÜBAREK KİTABIMIZI BİR OKUYALIM.YOKSA ALLAH RASÜLÜNÜ
  DEVRE DIŞI BIRAKMAK GİBİ EN AZINDAN BENİM HADDİME DÜŞMEZ.O’NU
  DEVRE DIŞI BIRAKAN KURA’I DEVRE DIŞI BIRAKMAK DEMEKTİR.AMA PEY-
  GAMBERİMİZİN DE KONUMUNU YİNE KİTABIMIZ AÇIKLAR.
  ALLAH CC İLMİMİZİ ARTIRSIN İNŞ.

 13. Selam arkadaşlar
  Yüce Peygamber’i saf dışı bırakmak isteyen şahıslar için ayette
  “(Ey Muhammed) seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.”(Enbiya 107)(33/21 ayeti de dikkatte değer) buyruluyor.Şimdi size ve sizin gibilerine soruyorum sizler hadisleri iptal ederek,Peygamber’i(s.a.s) yaşantınızdan kopararak bu ayetlerden zerre kadar da olsa birşeyler anlayabiliyor musunuz? Acaba bu ayetler ilk Müslümanları bağlıyordu da Hadislerlerin tümüyle ilgili şüphelerinizden dolayı tek sizleri mi bağlamıyor. Aslında bu ayetler Peygamberimiz’in örnek yaşantısının dikkate değer olduğunu ve O’nun Rahmet Peygamberi oluşu bütün alemi bağladığı vurgulanmakta.

  BİRAZ CİDDİYET LÜTFEN!…

 14. Selam mümin172
  Kardeşim bazı kişilerin iddia ettiği gibi_alınması Kur’an-ı Kerim ile sabit olan_sünnetleri(Peygamber efendimizin örnek hayat tarzı,sözleri) almak _haşa_ bir ilahlı yapıdan çok ilahlı yapıya geçmek imiş.İşte benim karşı olduğum tam da bu sapık düşünce sistemidir.Elbette biz KitabımıZ olan Kur’anı okuruz,O’nu hayatımıza hayat yaparız;ama bazı ayetlerde ihtilafa düşmemek için Kur’an-ı Kerim’in tefsiri hükmünde olan Peygamberimizin(s.a.s) hadislerine de uymamız lazımdır.

  Açıklanmasına ihtiyaç duyulan ayetlerlerden sadece birkaçına örnek vereyim.Mesela namaz ile ilgili ayetler,Faiz ile ilgili olan ayetler,zekat ile ilgili ayetler,kurbanın hükmü ile ilgili ayetler,gusül abdesti ile ilgili ayetler,kabir azabıyla ilgili ayetlerdir.Eğer bu ayatlerin hadislerde belirtilen hükümlerini almasak Abduhçu denilen reformist türler bize Kur’an hükümlerini öğretirler.

 15. Selam arkadaşlar.

  Ayetlerde Resullulah’a itaatin,Allah’a itaatle yanyana zikredilmesindeki incelik;Allah Resüllü’nün değerini ortaya koymak ve Peygamber Efendimiz’in(s.a.s),Kur’andan ayrı fakat Kur’andaki hükümlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayan Hadislerinde ortaya koyduğu emirlerine itaat etmektir.

  Sünnet:İslamiyet’i anlamak,kavramak ve yaşamak hususunda en doğru ölçü ve yorumdur.Allah’tan gelen daha iyi anlamak için peygamberlerin aracılığına insanların nasıl ihtiyacı varsa,Kur’anı daha iyi anlamak için de Peygamberin yorumuna yani sünnetine öylece ihtiyaç vardır.

  Bütün Peygamberler ,Allah’tan gelen vahyi insanlara harfi harfine tebliğ eder,açıklanması gereken yerleri açıklar ve kendi hayatlarında yaşayarak uygulamasını gösterirler.Kur’anı Kerimin hangi emri yerine getirilecek hangi nehyinden sakınılacaksa PEYGAMBERİMİZ bunu bizzat yaşayarak göstermişti.

  Öyleyse Resulullah’ın Sünnetiyle amel etmek demek;Yüce Allah’ın Kur’an ayetlerindeki isteğini yerine getirmek demektir.Dolayısıyla Sünnet ve Hadisi kabul etmeyip”Kur’an bize yeter” demek

 16. Slm,Ahmed,kardesim,ya sizler Kurani iyi anlamak istemiyorsunuz yada bizleri satirmak istiyenler var,aslinda siz/biz yok, HEPIMIZ ayniyiz,Hanif iz.sadece aklimizda bagdasmayan yönlerin cözümünü Kuran da aramakdayiz,sizce hata mi ediyoruz?bakiniz rabbimiz ne diyor:
  Ankebût 48
  (Mekkî 85) Sen bundan önce ne bir yazı okur, ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, batıla uyanlar kuşku duyarlardı.
  Yûsuf 3
  (Mekkî 53) Biz bu Kur’an’ı sana vahyederek, hikâyelerin en güzelini anlatıyoruz. Oysaki sen, bundan önce bunlardan tamamen habersiz olanlardandın.
  Cum’a 2
  (Medenî 110) O Allah’tır ki, ümmîlere içlerinden bir resul göndermiştir de o, onlara Allah’ın ayetlerini okur, onları arıtıp temizler, onlara Kitap’ı ve hikmeti öğretir. Onlar bundan önce tam bir sapıklık içine gömülmüşlerdi.
  Bakara 13
  (Medenî 87) Onlara, “İnsanların inandığı gibi siz de inanın” dendiğinde, “Yani biz de kafası çalışmayan zavallılar gibi inanalım mı?” derler. Haberiniz olsun ki, kafası çalışmayan düşük seviyeliler onların ta kendileridir; fakat bilmiyorlar.

  Ahkâf 9
  (Mekkî 66) De ki: “Ben, resuller içinden bir türedi değilim! Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahyedilenden başkasına da uymam! Ve ben, açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim.”

  ——————- Bana vahyedilenden başkasına da uymam!—————

  43/44 “Dogrusu o Kur’an, senin için de, kavmin için de bir ögüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.”
  daha ne söz söylemye hakkimiz var, ayetler apacik iken,öyle degilmi,kardesim.?
  En dogrusunu yüce Rabbimiz bilir
  selametle,kaliniz Insallah.

 17. Selam…

  Ahmed kardeş, Kur’an sana yetmiyor mu? Allah Kitabı detaylandırıp açıklamışken, ben anlayamıyorum mu diyorsun? Allah’tan başka hakem mi arıyorsun? Nasıl hüküm veriyorsun, Kur’an’dan başka bir Kitab’ın mı var hüküm vereceğin?

  Hadisler diyorsun, peki hadisler bu kadar önemli ise neden Hz. Muhammed kendi sözlerini bizzat kendisi yazmamıştır/yazdırmamıştır? Bu hadisler neden Kur’an ile çelişmektedir, ya da bu hadisler neden Kur’an’dan ayrı hükümler içermektedir? Allah’ın ak dediğine kara diyenlerin konumları nedir?

  Aslında daha sorulacak birçok soru var amasen bunlara cevap versen yeter..

 18. ALLAH CC NIN SELAMI TEK REHBER KURAN’DIR DİYENLERİN ÜZERİNE OLUR İNŞ.

  BİZE YÜZYILLARDIR ATA DİNİN YAŞATAN VE DİNİN,OLMAZSA OLMAZLA-
  RINI KENDİLERİNE GÖRE UYDURUP BİZE DİN DİYE(ÇOK ÖZÜR DİLERİM AMA)BİZE YUTTURANLARIN,NE KİTABULLAH’TAN,NE ALLAH CC’DEN,NE PEY
  GAMBERİMİZDEN NE DE DİNDEN HABERİ OLABİLİR.HALA ŞİRK,HALA KÜFÜR
  BİR KİTAB,SAHİBİ TARAFINDAN,EKSİKSİZ,SAHİBİ TARAFINDAN DETAY-
  LICA AÇIKLANAN VE DE HERŞEYİ AÇIKLAYAN VE KURAN’DAN SORGUYA ÇE-
  KİLECEĞİMİZİ SÖYLEYECEK,AMA HALA,-YAW MADEM HERŞEY VAR,O ZAMAN
  NERDE NAMAZIN REKATI,NERDE ZEKATIN HESABI VEYA NERDE ABDESTİN
  TAM TARİFİ İNSANI KÜFRE GÖTÜREN SORULA SORULAR……!!!!!
  ÜMMETİ MÜSLÜMAN!!!!YAPMAYIN.ARTIK BU KURAN-I KERİM-E İNANIN
  VE ANLADIĞINIZ DİLDEN OKUYUN.
  AMA ADAMLAR KENDİLERİNCE HAKLI.ÇÜNKÜ KENDİLERİNE UYDURULMUŞ,
  İÇİ ŞİRK DOLU KÜFÜR DOLU BİR DİN YUTTURULMUŞ (Kİ BUNA BİR ZAMAN
  LAR BENDE DAHİLDİM,TA Kİ BU MÜBAREK KİTABI ELİME ALINCAYA KADAR
  ALLAH CC GÜNAHLARIMI AFFETSİN İNŞ.)ATALARI TARAFINDAN,ŞİMDİ BU
  YUTTURULAN DİNİN HÜKÜMLERİNİ KURAN’DA BULAMAYINCA-BAK GÖRDÜN MÜ
  KURAN’DA ŞU YOK,BAK BU YOK- DEMEYE.PEKİ KURAN NE DİYOR ;
  NAHL 89
  Elmalılı Hamdi Yazır

  Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik.

  NEYMİŞ EFENDİM,BU KİTAP HERŞEYİ AÇIKLAR………..NAHL 89

  hakka suresi
  44,45,46. Eğer o Resul bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik.
  BAKIN ALLAH RASÜLÜ,NE BİR ŞEY EKLER NEDE ÇIKARABİLİRMİŞ.AMA UY
  DURULAN DİNDEKİ PEYGAMBERİMİZİN,KURAN DIŞI EKLETİLEN SÖZLERİNE,

  HUD 1
  Elmalılı Hamdi Yazır

  ElifLâmRâ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

  AYETTE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ,KURAN ALLAH CC TARAFINDAN AÇIKLANMIŞ,
  HEMDE AYRITILI OLARAK.AMA BAZILARINA BU YETMEZ,KİTABIMIZI PEY-
  GAMBERİMİZE AÇIKLATTIRIR YANİ BÜYÜK KÜFRE GİRER.ÇÜNKÜ KURAN O-
  KUMAZ Kİ!!!!

  En’âm 19
  (Mekkî 55) De ki: Hangi şey şahadetçe en büyüktür? De ki: (Hak peygamber olduğuma dair) benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur’an bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu. Yoksa siz, Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki: “Ben buna şahitlik etmem.” “O ancak bir tek Allah’tır, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım” de.

  ALLAH RSÜLÜ BİZİ KURAN’LA UYARACAKMIŞ.İÇİ KÜFÜR DOLU SÖZLERLE,
  SALLAMA RİVAYETLERLE,İNSAN YAZMALARI İLE DEĞİL.

  enam 50
  Elmalılı Hamdi Yazır

  De ki: “Size Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Ve size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum.” De ki: “Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?”

  YUKARDAKİ AYETTE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ,ALLAH RASÜLEDE,KENDİSİNE İNEN
  VAHYE UYARMIŞ.
  Yûsuf 40
  (Mekkî 53) Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah’a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

  HÜKÜM SADECE ALLAH CC YE AİTMİŞ.YANİ PEYGAMBERİMİZ,ENAM 50 DE
  VE YUSUF 40 VE ENAM 19 DA YAZILDIĞI GİBİ.

  ZUHRUF 44
  Diyanet Vakfı Meali

  Doğrusu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız.

  VE SON NOKTAYI KOYMUŞ RABBİM,DERSİMİZİN ADI NEYMİŞ?

  -KURAN-I KERİM

  YANİ,İNSAN YAZMASI OLAN,UYDURULMUŞ,RİVAYET DİNLERİ DEĞİLMİŞ.
  ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERE;
  -SİZİ YARIN DİN BİLGİSİNDEN YAZILI YAPACAĞIM,DİYOR.

  AMA BAZI KURNAZ ÖĞRENCİLER,MATEMATİK DERSİNE,COĞRAFYA DERSİNE
  VE DE TARİH DERSİNEDE ÇALIŞIYOR.BELKİ ÖĞRETMENİM FAZLA NOT VE-
  RİR DİYE.BÖYLE BİR MANTIK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?

  YAZIMI YİNE BİR AYET İLE SON VERMEK İSTİYORUM.HANİ KURAN’DA
  ŞU YOK,BU YOK DİYEN AKLIEVVELLERE ;

  Elmalılı Hamdi Yazır MAİDE 101

  Ey iman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın. Eğer onları Kur’ân indirilirken sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onlardan geçmiştir. Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak davranandır.

  BU AYETİ İYİ OKUYALIM.DEMEK Kİ KURAN’DA BULAMADIĞIMIZ ŞEYLERİ
  RABBİM AFFETMİŞ.ONLA İLGİLİ BİR HÜKÜM YOK İSE BUNU,KULUNA BI-
  RAKMIŞ VE BAŞKA AYETTEDE AKLIMIZI KULLANMAMIZI ÖĞÜTLEMİŞ.
  YANİ NAMAZDA REKAT SAYISI VERMEMİŞ İSE BUNU KULLARINA BIRAKMIŞ
  BU KONU İÇİN KİMSE HÜKÜM KOYAMAZ.ŞU KADAR REKAT KILINACAK DİYE.
  TAVSİYE OLABİLİR AMA DAYATMA OLAMAZ.
  ALLAH CC İLMİMİZİ ARTIRSIN İNŞ.
  SELAM VE DUA İLE

 19. Mümin172
  Bak kardeşim siz Peygamber’i hayatınıza almamak için her türlü yollu deneyip ayetleri yanlış meallendiriyorsunuz.Sen bana Nahl Suresi’nden ayet getiriyorsun güzel;ama bu örnek verdiğiniz ayetlerden bir önceki ayetleri de okuyun,ya da ona benzer diğer ayetleri de bu ayetle karşılalaştırın ki ne anlatılmak istendiğini anlayasın.Örnek verdiğin bu ayetten önceki ayetlere baktığımızda;kafirlerin kiyamet gününde düştükleri durum anlatılır.Böylece Allah kafirlerin,günahkarların,Peygamberlerini yalanlayanların ve ayetlerini hiçe sayanların düştükleri bu durumu ezeli ilmiyle mü’minlere önceden haber veriyor.Bunun için Allah(c.c),(Nahl 89)da belirttiği gibi ” Bu Kitabı her şeyi açıklayan,müslümanlara doğruyu gösteren,rahmet kaynağı,müjdeleyici olarak indirdik.” burda belirtilen “herşeyi açıklayıcı” ifadesi insanların Rabbine karşı takındıkları tavırların hepsinin kiyameteki sonucunu Kitabında açıklandığını bildiriyor.

  Başka bir tutarsızlığınıza daha örnek vermek gerekirse;

  “Şüphesiz inananlar(müslümanlar) ile,Yahudiler,Hristiyanlar ve Sabilerden;’Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır,onlar korkuya uğramayacaklar,mahzun da olmayacaktır'(diye hükmedilmiştir.(Bakara Süresi 62)
  Eğer ben sırf sizin gibi ayetler yorumlanmak istenilirse ehli kitaptan olan birçok yahudi ve hristiyanın cennetlik olması gerekir.Oysa öyle olmadığı (Beyyine_6) ayetinde belirtilmiştir.Ayetler arasındaki tek fark ilkinin İslamiyetten önceki ehli kitabın durumunu,ikinci ayette ise İslamiyet geldikten sonra yani hak ile batıl birbirinden ayrıldığı zaman ki ehli ehli kitabın durumunu haber vermiştir.

  İşte sizin mantığınız da ayetlerin nazil olduğu,şartları gözönüne almadan peşinen hüküm vermenizdir.
  Ayetlerde belirtilen Peygambere itaat sizi bağlamiyor mu?

  “…Peygamber size ne verdiyse onu alın,neyi de yasak ettiyse ondan vazgeçin.Allah’a karşı gelmekten sakının.Şüphesiz Allah’ın azabı çetindir.”(Haşr Süresi 7)

  Bak Kardeşim demekki Peygamber’in de helal haram kılma yetkisi vardır.Buna göre peygamberin haram kıldığı altın yüzük haramdır,avlarını pençeleriyle parçalayan bütün hayvanların etlerini haram kıldığı için haramdır.Namaz kılmaman,zekat vermemen ….haramdır.Demekki Resullulah’ın haram ve helal kıldığı emir ve yasaklara uyacaksın Kur’an’da bulmasan dahi. başka çare yoktur.

 20. Selam Yunus Emre Gündoğdu
  Evet kardeşim Kur’an yeterdir;fakat bu ifade Peygamberimiz’in hayat tarzı olan hadisleri almamamız gerektiği anlamına gelmemelidir.Şu bilinmelidir ki Kur’an’da muhkem ayetler olduğu gibi mütaşşabih,mücmel,müphem ayetler de bulunmaktadır ve bu durumda herkes Kur’anın tamamından eşit şekilde istifade edemez,ancak bilgileri ölçüsünde yararlanabilecektir.Bunun için denilebilir ki Kur’an ruhunun tamamına malik olan zat Peygamberimizdir.Bu nedenledir ki Allah,Kur’an’ın birçok ayetinde “Sana bu kitabı insanların ihtilafa düştükleri konularda açıklayasın diye indirdik,insanlara ilmi ve hikmeti öğretesin diye indirdik,Bu Kitab’ı insanlara açıklayasın diye indirdik”(Nahl 44,64 v.b) ayetlerde bu durum ifade açıklanıyor.Öyle olmasaydı Allah Kur’an’da demez miydi;”Kur’an’ı insanlara tebliğ et yeter,sadece Allah’a itaat edeceksiniz,Peygamber bir beşerdir_haşa_ yanılabilir” demez miydi? Evet hiç şüphesiz buna yakın ifadelerle bizi uyarırdı.

  Her bireyin de aynı ölçüde Kur’an’dan pay alamayacağını iddia etmiştik ki ayetlerde de bu durum belirtiliyor.

  “…Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz.Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.”(Yusuf 76)
  BU v.b ayetlerde belirtildiği gibi.

  “Hadisler niçin Peygamberimiz yazılmadı/yazdırılmadı,niçin bu hadisler Kur’an ile çelişmekte ve Kur’an’dan ayrı hükümler içermektedir?” demişsin.
  İlk önce şunu belirtmekte yarar vardır.Hadisler İslamiyet’in ilk dönemlerinde yazılamadığı/Peygamberimiz(s.a.s) tarafından yazdırılmadığı yazılmasına izin verilmediği bir gerçektir.Şüphesiz bu durumun bazı sebeplerden dolayı olduğu gözardı edilmemelidir.Şöyle ki;
  a-) O dönemde ilk nazil olan ayetlerle ilk tanışan sahabelerin hadisleri ayet zannedip Kur’an’a yanlışlıkla karıştırabilme ihtimali
  b_) İslamiyet’in ilk dönemlerinde okuma yazma oranının çok düşük seviyelerde olması ve nazil olan Kur’an ayetlerini kaydeden vahiy katiplerinin sınırlı sayıda olması
  c-) Kur’an ayetlerini kaydetmek için sınırlı sayıda malzemenin bulunmaması ve bu durumda dahi hadis yazmak isteyenlerin isteklerinin bu şartlar altında olumsuz karşılanması;çünkü nazil olan Kur’an ayetlerinin ne pahasına olursa olsun öncellikli olarak kaydedilmesi şarttı.

  İşte bu şartlar sebebiyle ki Kur’an ilk nazil olduğu dönemde,iyice bellenmesi,anlaşılması,ehemiyet ve fonksiyonunun kavranması ve Allah’ın yüce kelamı olması ölçüsünde ona önem verilmesi gerekirdi.Aksi taktirde hadis Kur’an’a karışır,Kur’an kendine has keyfiyet ve hususiyetini kaybeder ve önceki ümmetlerde yaşanan durum aynen tekrarlanırdı.(Hatib El-Bağdadi,Takyid’ül ilm,s.34)

  Ebu Said El-Hudri(r.a) bu dönemde naklettiği bir hadisede;
  “Biz kitabet konusunda Peygamberden izin istedik te bize izin vermedi”(Tirmizi,ilim 11;Hatib El-Bağdadi,Takyid’ül ilm,32,33)
  Ebu SAİD El-Hudri’nin(r.a) rivayet ettiği;
  “Benden birşey yazmayınız,kim benden Kur’an dışında birşey yazmışsa onu imha etsin.” (Müslim,zühd 72,Ahmed b.Hanbel,el-müsned,3/12,21 Darimi,Mukaddime 42)

  Bu dönemde araplar büyük ölçüde okuma yazma bilmiyordu.Kur’an’ın nazil olmaya başlamasıyla okuma-yazma kapıları da bütün bütün açıldı;zira her Müslüman Kur’an’ı,Kur’an ahkamını din adına bellemek mecburiyettindeydi.Bu itibarla da adeta bir ilim,kültür seferberliği başlamıştı.Evet,o gün herkes okuma-yazmaya koşuyordu;hayatlarını alakadar eden yepyeni birşey vardı ortada ve bu da dindi.sONRA DEVAM EDERİM….

 21. Selam Yunus Emre Gündoğdu
  Kaldığım Yerin Devamı:Bu Kur’an’dı.Köylüsü şehirlisi;evinde bağında, bahçesinde Mü’minler kelemi kulağında bekliyorlardı.Kalemin kulakta olmasını,yeni gelen vahyin sıcaklığını bütün heyecanıyla yakalamayı bu işin adabından sayacaklardı.Böylece belki insanlık tarihinde ilk defa ilahi bir kitap ,kıyamete kadar kalacak,geçerliliğini koruyacak ve korunacak şekilde tespit ediliyordu.

  Kur’an-ı Kerim bu şekilde kayıtlara geçip,yazıldığı,tespit edildiği gibi onun müfessiri,açıklayıcısı,icmalini tafsil,müphemini tefsir,mutlakını takyid ve umumunu tahsis eden ve ayrıca ikinci bir teşri kaynağı olan sünnetin de kaydedilmesi, korunmaya alınması,külli,umumi ve resmi yazmaya hazır hale getirilmesini engelleyecek bütün nedenler ortadan kaldırılmıştı.

  HADİSLERİN YAZILMASININ EFENDİMİZ TARAFINDAN KABUL EDİLDİĞİNİ GÖSTEREN DELİLLER

  Abdullah b.Amr(R.a) ifadesine göre,o,Resulullah’tan(s.a.s) duyduğu herşeyi yazardı.Kendisine “Sen,Allah Resullü’nün ağzından çıkan herşeyi yazıyorsun;halbuki O’da bir beşerdir.Öfkelendiği zaman da olur,hoşnut olduğu zaman da.” diyenler oldu.Abdullah b.Amr bunun üzerine yazmayı bıraktı ve durumu Allah’ın Resullü’ne(s.a.s) bildirdi.Efendimiz(s.a.s) elini mübarek ağzına götürerek şöyle buyurdular:”Yaz;hayatım elinde olan(Allah)’a yemin ederim ki,burdan haktan başkası çıkmaz.”(Ebu Davut,ilim 3;Ahmed b.Hanbel,el-müsned,2/162,192;Darimi,Mukaddime 43)

  Kaynaklarda yine hadis yazmayla ilgili olarak şunu görüyoruz:
  Bir adam;Resulullah’ın(S.A.S) huzuruna gelerek;”Ya Resulullah,ağzınızdan çok şey duyuyoruz;ama bunları anında ezberleyemiyoruz.Bu hayati sözleriniz çok defa kaçıp gidiyor…” diyerek hıfzından şikayet etti.Bunun üzerine Efendimiz(s.a.s),ona;”Elinden yardım iste!” yani yazarak hıfzına yardımcı ol buyurdular.(Tirmizi,ilim 12;Taberani,el-müsned-evsat,3/169)

  Rafi ibn Hadic,Efendimiz’e(Salallahu Aleyhi Vesselem):”Ya Resulullah,sizden çok şey duyuyoruz yazalım mı?” diye sordu.Allah Rasullü(s.a.s) de ona şu cevabı verdiler:”Yazın hiçbir mahzuru yok!” (Hatib el-Bağdadi,Takyidü’l ilm,s.73 Ayrıca bkz:Ahmed b.Hanbel,el-müsned 2/215;Heysemi,mecmu’z zevaid,1/151)

  Bunlardan ayrı olarak Efendimiz’in(s.a.s) kısas,diyet ve şeriata dair yazdırdığı bazı hükümleri,Yemen’de Amr ibn Hazm’a gönderdiğini ve ayrıca Vail b.Huce’e ahidname yazdığını okuyoruz.(Darimi,diyat1,3,11,12; İbn-i Hacer,el-isabe,6/228; ibn-i Hişam,es-sirat’ün nebeviyye 5/294)

  Yine,Mekke’nin fethinde Efendimiz(s.a.s) bir münasebetle hutbe irad ederken,Yemenli Ebu Şah isimli bir zat ayağa kalkarak:”Ya Resullullah,bunları benim için yazınız!” der,Efendimiz(s.a.s) de:”Ebu Şah için yazınız.” buyururlar.(Buhari,ilim 39;lukata 7;Tirmizi,ilim 12;Ebu Davut,menasik 89;diyat 4)

  Hadis-i Şeriflerin İslamiyet’in ilk devirlerinden sonra bizzat Efendimiz (s.a.s) tarafından yazımına izin verildiğini senetlerle gösterdikten sonra Hulefa-i Raşidin’in de Peygamber Efendimiz(s.a.s) in mübarek sözleri olan hadislere nasıl önem verdiklerini görelim:

  Hz.Ali (R.Anh), içinde yaraların diyeti,Medine’nin hürmeti,kafir karşısında mü’minin öldürülmeyeceği ve daha başka hususlarda hükümler bulunan bir sahifeyi kılıcının bir yanına asılı taşırdı.(Buhari,ilim 39,cihad 171,diyat 24,31;Tirmizi,diyat 16)

  Hz.Ömer’in(R.Anh) kılıcının bir yanında içinde sevaim,yani kırda yaşayan hayvanların zekatıyla ilgili hükümler bulunan bir sahife vardı.(Ebu Davut,zekat 5;Tirmizi,zekat 4)

  Hz.Ebubekir’in(R.Anh) 500’e yakın hadisi yanında kaydettiğini kaynaklarda görmekteyiz.(Hatib El-Bağdadi,Takyidü’l ilm)

  “Niçin bu hadisler Kur’an ile çelişmektedir ve ondan ayrı hükümler içermektedir” demişsin elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağım

  Hadisin şartlarının tespit edilmesi,Ehli hadis,Kelam ilmiyle veuğraşanlar ve Fakihler arasında değişik metodlarla uygulanmıştır.Teknik olarak sıhhat şartlarını kendine toplamakla Kur’an’a aykırı gibi görünen bir haber,haberi vahid de olsa,iyice araştırılmadan inkar edilmemelidir.Zira Rasullullah(s.a.s) subutu sahih hiç bir hadis ,bazen zahirden bir ihtilaf var gibi gözükse de,gerçekte Kur’an’a muhallif değildir.(Abdulgani Abdulhalık,Hücciyet’üs sünne s.495,497)
  Yanlış anlamadan kaynaklanan sayılı örnekler dışında sahih hadislerin Kur’anla çelişkisini göstermek mümkün değildir.(Bir kaç istisna dışında,Buharide geçen namazın Mir’aç’tan önce Peygamberimiz’e(s.a.s) bildirildiğine dair rivayet).Zahiren Kur’an ile çelişkili gibi görünen rivayetlerde uygun şekilde izah edilmiştir.Hanefi Alimler’ine göre Kur’anla çelişkili gibi görünen rivayetlerin bir kısmının nesh olduğunu ,diğer Mezhep İmam’ları(R.a) ise takyid ve tahsis kabilinden olduğunu söylemişlerdir.Muhaddisler ise bu şekildeki hadislerin sıhhatini tespit için standart kriterle belirlemeye çalışmışlardır.Ayrıca bir takım fırkaların kendi görüşlerine aykırı hadisleri reddetmek için ‘Hadisi Kur’an’a arz’ yaklaşımını benimsemesi hadis ilmiyle uğraşanların arz konusundaki haberleri,zındıklar ve Hariciler’in uydurmuş olduğu kanaatine sevketmiştir.

  Sahih bir hadis’in ,Kur’an’a dayandığı ve ona aykırı olmaması gerektiği açıktır. Ancak bu münasebet belli bir bilgi ve kültür seviyesine sahip insan aklı tarafından her zaman anlaşılmayabilir.Bu itibarla hadis usülüne uygun olarak Hz.Peygamber’in(s.a.s) söylediği bilinen bir hadisi Kur’an’a arz etmek yersizdir;çünkü bu nitelikteki hadis ,kendi başına senettir.Arap dili çok geniş ve zengin bir dildir.Bir Peygamber’den başkasının onu bütün yönleriyle bilmesi ve kavraması mümkün değildir.Dolayısıyla Arapça’nın en mükemmel olan Kur’an’ı en iyi anlayan da Hz.Peygamberdir(s.a.s).O’nun Kur’an’ı anlamadaki tecrübesinin bir benzeri yoktur ve olamayacaktır da. Bundan dolayı Hz.Peygamber’in Kur’an’dan anlamadığımız bazı derin hakikatleri ve ince manaları anlamış olması bir gerçektir. Bu nedenle onun tecrübesinin neticesi olan hadislerin Kur’an ile uygunluğunun anlaşılması herzaman mümkün olmayabilir. Bu konuyu Said bin.Cubeyr’in(r.a) yaklaşımı gayet iyi özetlemektedir.Sa’id bin Cubeyr kendisine “rivayet ettiğin hadis Kur’an’a aykırı diyen” diyen bir adama “Bana bak!Ben sana Resullullah’tan hadis rivayet ediyorum,sen onu Allah’ın Kitab’ına arz ediyorsun.Allah Rasullü Allah’ın Kitab’ını senden çok iyi bilir”(Darimi,mukaddime 49)

  Hadis’in Kur’an’la karşılaştırılması ,hadisin anlaşılması fıkh ve yorumlanması tevil için bir zarurettir.Nitekim islam alimleri hadisleri yorumlarken veye muhtemel yorumlardan birini tercih ederken Kur’an’a uygunluk ilkesine riayet etmişlerdir.(Ebu Cafer Tahavi,Şerhu Müşkili’l-asar 2.cilt s.113,206)
  Ancak hadisin sıhatinin belirlenmesi ve delil kabul edilmesi için Kur’an’a arz edilmesinin,genel ve temel esas olarak ileri sürülmesi isabetli bir görüş değildir.Hadisin sihhatinin tespiti için bu kriter,hatalı görülmüştür.Çünkü her ilim dalının konusu ,gayesi ve bunlara uygulanan metod değişiklik arzetmektedir.Nakli ilimlerde ilk yerine getirilmesi gerekli husus naklin sihhatidir.Dirayet yönü ne kadar önemli olsa da ,ona ilk öncelliğin verilmesi durumunda nakli ilimler akli ilimlere dönüşür.

  Hadislerin Kur’an’dan farklı hükümler içerdiğinin iddiası Peygamber’in ortaya hüküm koyamayacağı saplantısı içinde yatmaktadır.

  “O Peygamber, kendilerini iyiliğe sevk edip kötülüklerden sakındırır. Temiz ve güzel nimetlerini onlara helal,habis olanları ise haram kılar.”(A’RAF 157)

 22. SEVGİLİ AHMET
  MAALESEF ŞU ANDA,BÜYÜK BİR YANILGI İÇİNDESİN.BİR ZAMANLAR BENİM
  DE OLDUĞUM GİBİ.KİMSE ALLAH RASÜLÜNÜ DEVRE DIŞI BIRAKAMAZ.AMA
  KİMSE DE ALLAH RASÜLÜNÜ,ALLAH CC NİN ORTAĞI GİBİ,PUTLAŞTIRMAZ.
  PEYGAMBERİMİZE İTAAT,ONA VAHYOLUNAN AYETLERE UYMAKLA OLUR.SENİN
  YAZMIŞ OLDUĞU AYETİ TAM OLARAK OKURSAN,NASIL BİR CIBIZLAMA YA-
  PILDĞINI GÖRÜRSÜN.BUTUN AYTİN TAMAMI ;

  Elmalılı Hamdi Yazır HAŞR 7

  Allah’ın o kent halkından, Resulüne verdiği ganimetler, Allah’a, Resul’e, ona akrabalığı bulunanlara, yetimlere, yoksullara, yolcuya aittir. Ta ki içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Sizeneyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı şiddetlidir.

  PEYGAMBERİN ORADA NE VERDİĞİ GAYET AÇIK.AYETİN TAMAMINI OKURSAN DAĞITILAN BİR GANİMETTEN BAHSEDİLDİĞİNİ GÖRÜRSÜNÜZ.YIL
  LARDIR BİZE BU AYETİN SON CÜMLESİNİ SÖYLEYEREK,SANKİ PEYGAMBERİ
  MİZİN KURAN’DAN BAŞKA BİR DİN GETİRMİŞ VEYA ANLATMIŞ GİBİ GÖS-
  TERDİLER.BUNUN BÖYLE OLMADIĞINI KİTABULLAH’I OKUYUNCA ANLADIK
  TABİİ.BİR AYET ANCAK BU KADAR ÇARPITILABİLİR.ORADAKİ DENİLEN,
  RASÜL SİZE NE KADAR GANİMET VERİRSE ALIN,BEĞENMEMEZLİK YAPMAYIN
  ANLAMINDADIR.
  BİR YANILGINIZDA,PEYGAMBERİMİZİN HÜKÜM VERİRDEKİ YANLIŞINIZ.
  BAKIN BUNLAR,ALLAH KORUSUN ŞİRKE KADAR GÖTÜRÜR.MAALESEF SİZİN
  BUNU DEMENİZDEN,KURAN-I KERİM-DEN NE KADAR UZAK OLDUĞUNUZU SANIYORUM.
  HERHALDE TAHRİM 1 NCİ AYETİ OKUMUŞ OLSAYDIN,NE DENLİ BİR YAN-
  LIŞIN İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRÜRDÜN.;

  TAHRİM 1
  Elmalılı Hamdi Yazır

  Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir.

  ÖYLE OLSAYDI,BU AYET NAZİL OLURMUYDU.YAPMAYIN,ETMEYİN.O ZAMAN
  SİZE BİR AYET DAHA YAZAYIM;

  İSRA 9
  Elmalılı Hamdi Yazır

  Şüphesiz ki bu Kur’ân, insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler.

  BİZİ DOĞRU YOLA GÖTÜRECEK TEK ŞEYİN KURAN OLDUĞUNU SÖYLÜYOR
  ALLAH CC.AMA SİZ,BAŞKA ADRESLERİ GÖSTEREREK MAALESEF BİLEREK VE
  YA BİLMEDEN ALLAH CC YE MUHALEFET EDİYORSUNUZ.ALLAH CC SADECE
  İNDİRDĞİNE UYULMASINI İSTER ;

  BAKARA 170
  Elmalılı Hamdi Yazır

  Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun.” dendiği vakit de: “Yok, atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız.” dediler. Ya ataları bir şeye akıl erdiremez ve doğruyu seçemez idiyseler de mi onlara uyacaklar?

  ŞİMDİ SİZ BU AYETE MUHATAP OLMUŞ OLUYORMUSUNUZ DESEM.ÇÜNKÜ SİZ
  MAALSESEF ATALARINIZIN SİZE ANLATIĞI BİR YOL ÜZERİNE DİN OLUŞ-
  TURMUŞ OLMUYORMUSUNUZ.?BİR ZAMANLAR BENİM GİBİ.

  KURAN’DA NE ALTIN NEDE GÜMÜŞ HARAM DEĞİL KARDEŞİM,BUNU DERSE-
  NİZ,ALLAH CC NIN VERMEDİĞİ BİR HÜKMÜ UYGULAMAYA ÇALIŞIYOR OLUR-
  SUNUZ Kİ BU YOL ÇOK TEHLİKELİDİR.;
  ARAF 32
  Elmalılı Meali (Orjinal)

  De ki Allahın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz hoş rızıkları kim haram etmiş? De ki: Onlar Dünya hayatta iyman edenler için kıyamet günü halıs olacaktır, bu suretle ılm ehli olanlar için âyetleri tafsıl ediyoruz

  ALLAH CC ARAF 32 DE BU DEDİKLERİNİZİ YALANLARKEN,SİZ PEYGAMBE-
  RİMİZE SE İFTİRA ATMIŞ OLMUYORMUSUNUZ.?

  avlarını pençeleriyle parçalayan bütün hayvanların etlerini haram kıldığı için haramdır

  DİYEREK,KİTABULLAH’A VE PEYGAMBERİMİZE BİR İFTİRA DAHA ATMIŞ
  OLUYORSUNUZ.HALBUKİ BU KONU İLE İLGİLİ AYETLER BİRÇOK AYET VAR;

  Bakara 173
  Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir.
  Mâide 3
  Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, (taş, ağaç vb. ile) vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar ile) canavarların yediği hayvanlar -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyle kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler, sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim. Kim, gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse (haram etlerden yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

  En’âm 145
  De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti -ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah’tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış birşey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir.

  Nahl 115 (Allah) size, sadece ölü hayvanı kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa (başkalarının haklarına) saldırmaksızın, sınırı da aşmadan (bunlardan yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.

  YUKARDAKİ DÖRT AYETİ DE İYİ OKURSAN,BİZLERE NEYİN HARAM KILDIĞINI GAYET AÇIK ANLATIR ALLAH CC.BUNLAR;

  1-DOMUZ ETİ
  2-KAN
  3-LEŞ
  4-ALLAH CC ADINA KESİLMEYENLER

  BUNLARDAN HARİC OLAN BÜTÜN HAYVANLAR HELALDİR.BUNA BİR DELİL
  DE MAİDE 1 VE MAİDE 3 TÜR ;

  MAİDE 1
  Diyanet Vakfı Meali

  Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz. İhramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere (aşağıda) size okunacaklar dışında kalan hayvanlar, sizin için helal kılındı. Allah dilediğine hükmeder.

  NE DİYOR, üzere (aşağıda) size okunacaklar dışında kalan hayvanlar, sizin için helal kılındı. Allah dilediğine hükmeder.
  VE BUNU DA MAİDE 3 TE AÇIKLAR;

  MAİDE 3
  Leş, kan, domuzun eti ve ALLAH’tan başkasına adananlar size haram kılındı. Canları çıkmadan kesmeniz hariç, boğulmuş, vurulmuş, düşmüş, boynuzlanmış ve canavar tarafından yenmiş hayvanlar, kutsallaştırılmış taşlar üzerinde boğazlanarak fal oklarıyladağıtılanlar, evet bunlar kötüdür. Bugün size dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve size din olarak islam’ı beğendim. Kim açlıktan dolayı zorda kalırsa, günaha istekle yönelmeden yerse ona günah yoktur. Çünkü ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

  HATTA ALLAH CC SİZİN GİBİLERİDE UNUTMAMIŞ ;

  NAHL 116
  Diyanet Vakfı Meali

  Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak “Bu helaldir, şu da haramdır” demeyin, çünkü Allah’a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.
  YANİ ÖYLE İŞKEMBEDEN ATMAY YOK!!!!

  SELAM VE DUA İLE

 23. Selam Ahmed…

  Kur’an’dan bihaber olduğunu ta baştan söylemiştim. Seninle daha fazla tartışmayacağım. Haşr Suresini Bektaşi usuluyle *işinize gelen kısmını* alırsınız, bir de bize “siz yanlış anlam veriyorsunuz” diyorsunuz…

  Şimdi kalkıp sana Haşr Suresini ya da diğer verdiğin Sure ve ayetleri açıklamayacağım. Aklı selim olan anlar..

  Ve yine burda o değerli uyduruk hadislerinizin Kur’an ile nasıl ters düştüğünü teker teker açıklamayacağım…

  Fakat size tavsiyem önünüze alın Kur’an’ı, bir elinizde İlmihal-hadis kitapları, diğer elinizde de Tevrat & İncil olsun, bir karşılaştırıverin bakalım içeriklerini…. Allah’ın ak dediğine kimler kara demiş?
  Allah’ın “Vahiy size yeter” dediğine kimler “yetmez” demiş?

 24. Selam mümin172
  Kardeşim yukarda (Haşr Suresi-7) ayeti için (“…) öncesini almadığımı ve bunu işaret ettiğimi hatırlatmak isterim,eğer ilgili yorum kısmında bu işareti görseydin iyi olurdu.(AHZAB-36) Ayetini okusan iyi olur

 25. ALLAH CC NIN SELAMI O’NUN YOLUNDA GİDEN MÜMİNLERİN ÜZERİNE OLUR İNŞ.

  SEVGİLİ AHMED KARDEŞİM….
  YILLARDIR,KURAN-I KERİM ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPIYORUM.AYET NUMARA
  LARI EZBERİMDE DEĞİL AMA,HEMEN HEMEN KONULARLA İLGİLİ AYETLERİ
  BİLDİĞİMİ ZANNEDİYORUM.SAKIN BUNU ÖVÜNMEK ANLAMINDA SÖYLEDİĞİM MANASINI ÇIKARMA İNŞ.ÇÜNKÜ ALLAH CC ÖVÜNENLERİ SEVMEZ.HADİD 23
  NE KADAR ÇOK KİTABULLAH’LA HAŞIR NEŞİR OLURSAM,O KADAR AZ YAN-
  LIŞA DÜŞEBİLİR,DAHA AZ HATA YAPAR VE DAHA AZ GÜNAHA GARK OLURU-
  RUM DİYE UĞRAŞIYORUM.BİR NEVİ,KENDİMİ VE DE DİN HUSUSUNDA,(BİR ZAMANLAR BENİMDE YANLIŞA DÜŞTÜĞÜM GİBİ )YANLIŞA DÜŞENLERİ UYA-RABİLİRSEM NE MUTLU BANA.
  ŞUNU UNUTMAYALIM.BAKIN BU DİNİN BİR TEK SAHİBİ VAR.O DA ALLAH
  CC.ALLAH CC NINDE BİZİ SORUMLU TUTACAĞI BİR TEK REHBERİ VAR.O
  DA ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERİLEN HZ.MUHAMMED’E VAHYOLAN MÜ-
  BAREK KİTABIMIZ KURAN-I KERİM’DİR.DİN HUSUSUNDA TEK HÜKÜM SAHİ-
  Bİ ALLAH CC,SONGELEN PEYGAMBERDE HZ.MUHAMMED’DİR.BUNDA KİMSENİN
  KUŞKUSU OLMAMASI GEREKİR.BİZİM GÖREVİMİZ,HZ.MUHAMMED’E VAHYOLAN
  KİTABA UYMAMIZDIR.ÇÜNKÜ KENDİSİDE BUNA YANİ KİATABULLAH’A UYMUŞ
  VE DIŞINA HİÇBİR ZAMAN ÇIKMAMIŞTIR.ÇÜNKÜ ALLAH RASÜLÜDE KURAN’
  DAN HÜKÜM VERMİŞTİR,KENDİNDEN DEĞİL.;

  Bakara 213
  İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller geldikten sonra, aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere, üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir.
  AYETTE GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE TEK BİZİM PEYGAMBERİMİZ DEĞİL,BÜTÜN PEY
  GAMBERLER AYNI YOLU İZLEMİŞTİR.AYRICA ;

  ARAF 2
  Bu, kendisiyle insanları uyarman ve müminlere de bir öğüt ve irşad olmak üzere sana indirilen bir kitaptır ki sakın onu tebliğden ve halkın sana inanmamasından ötürü göğsün daralmasın.
  ARAF 3
  Rabbinizden size indirilene uyun ve O’ndan başka velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

  AYETLERİDE BUNA APAÇIK DELİLDİR.ŞİMDİ GELELİM SİZİN VERDİĞİNİZ
  AHZAB 39 ;
  Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için, o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne âşi olursa açık bir sapıklık etmiş olur.

  BAK SEVGİLİ AHMED KARDEŞİM,AYETİ İYİ OKUYALIM İNŞ.AYETTE VURGU
  YAPILAN YER;
  Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman,
  BURADA DİKKAT EDERSEN,-Allah veya Resülü- DEMEZ.DESEYDİ O ZAM-AN SİZİN ANLADIĞINIZ MANA ÇIKABİLİRDİ.AMA NE DİYOR;Allah ve Re-
  sülü- DİYOR.BURAF-DA VERİLECEK TEK HÜKÜM SAHİBİNİN ALLAH CC OLDUĞU ÇOK AÇIK ANLAŞILIR.DAHA ÖNCE DE YAZMIŞTIM;
  Yûsuf 40
  Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah’a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

  YUSUF 40 DA YAZILDIĞI GİBİ HÜKÜM ALLAH CC YE AİT.SİZİN GİBİ
  ANLAYACAK OLURSAK O ZAMAN KURAN KENDİ KENDİNE ÇELİŞİYOR
  ANLAMI ÇIKARKİ,HAŞA,KİTABULLAH’TA HİÇ BİR ÇELİŞKİ BULUNMAZ.
  ONUN İÇİNDİR Kİ KURAN OKURKEN VEYA BİR HÜKMÜ İNCELERKEN,SALT
  BİR AYETE BAKARAK KARAR VERİRSEK,BÜYÜK BİR YANILGIYA DÜŞERİZ,
  ALLAH KORUSUN.
  BEN HİÇBİR ZAMAN BÜTÜN HADİS VEYA SÜNETLERE TAMAMIYLE UYDURMA,
  YALAN DİYEMEM.AMA HİÇBİR ZAMAN DA,(ÖZELLİKLE BUNDAN SONRA)DİNİ
  Mİ ANLAMAK İÇİN,KURAN-I KERİM’DEN BAŞKA BİR KAYNAĞA BAKMAM.AL-
  LAH CC KİTABULLAH İÇİN,-ANLAMANIZ İÇİN APAÇIK İNDİRDİM-DİYECEK,
  BENDE,HALA BAŞKA KAYNAKLARA BAKACAĞIM.ARTIK BU MÜMKÜN DEĞİL.ZA-
  TEN,HADİSLERİN İÇİNDE,HEM ALLAH CC YE HEMDE PEYGAMBERİMİZE VEDE
  KİTABIMIZA,HAKARET DOLU,KÜFÜR DOLU O KADAR SÖZ VARKİ,BUNLARI
  ANCAK,KURAN-I KERİM-İ KAVRADIKTAN SONRA DAHA İYİ ANLIYORSUNUZ.
  SÖZLERİME YİNE İSRA 9 İLE SON VERİYORUM İNŞ.;

  İSRA 9

  Diyanet Vakfı Meali

  Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.
  SELAM VE DUA İLE

 26. Selam Yunus Emre GÜNDOĞDU

  Bana hadislerin niçin yazılmadığına dair soru sordun cevapladım;şayet bu konuda hala teredütteysen sana da birkaç sorum olacak benimle tartış(a)mazsın bari sorularda ne demek istediğimi anlarsın herhalde.
  1-)Madem hadis-i şeriflere güvenmiyorsunuz ve madem -yanlış-kanaatinizce sağlam olmayan kişilerce günümüze kadar süregelmiştir.İlk dönemlerde hadislerin yazımını yasaklayan hadislere nasıl güveniyorsunuz -kanatinizce-hadislerin tamamına güvenilmezken nasıl olur da senet olarak ilgili hadisleri kullanıyorsunuz.Demek ki siz hesabınıza gelen hadisleri alıp diğerlerini atıyorsunuz.Bu da sizin içine düştüğünüz çelişkilerden sadece biridir.Vallahi bu yaptınız ÇİFTE SUİKAST YÖNTEMİ’nden başka birşey değildir.
  2-) Hadis alimleri görüşlerini yıllarca size yutturmuşlar ve bu yüzden hadislere güvenemiyorsunuz(!).O halde yıllarını hadis ilmine vermiş bu zatlar,görünüşte,hadis yazımına ters düşen bu hadisleri neden almış olabilirler.Almış oldukları bu hadislerin birgün yıllarca uğraşlarına ters düşeceğini hesaba katmamışlar mıydı? Demek ortada bir çelişki vardır. Ya onlar masumdurlar ya da bazı fırsatçılar kitaplarına bu ilgili hadisleri sızdırmışlar.O halde size ne oluyor ki senet olarak aldığınız bu hadislere güveniyorsunuz?

  3-)İslam ülkelerinde İslamiyeti bölmek için yöntem olarak buralarda çeşitli dini ilimlerle ilgili incelemelerde bulunan ve müslümanlar arasında saptırıcı bilgileriyle bu ilimleri yok etmeyi ve dolayısıyle islamiyeti yıkmayı amaçlayan müsteşriklerin hedef aldığı diğer ilimler arasında hadis ilminin de olduğunu biliyormuydunuz.Ya sizler onların ve takipçilerinin oyuncağı olmuşsanız yarın huzurda ne dersiniz.

  Aslında kimlerin uyutulduğu,kimlerin din namına tarihten zerre kadar bilgisi olmadığı açıktır.Sizler KUR’AN EKSENLİ DİN adı altında görünüşte birleşmişsiniz,mezhepleri aşmışsınız,hani mezhepler size göre bölmeyi ifade ediyordu.İNANINIZ Kİ bölünmüş olan sizlersiniz;örneğin namazın nasıl kılınacağı,zekat,oruç ve daha başka konularda hemfikir değilsiniz;aslında hepiniz şahsi mezheplerinize tabi olmuşsunuz da farkında değilsiniz.Yani kişi adedince dininiz vardır.
  BANA HAŞR SÜRESİ’NDEN İŞİNE GELENİ ALIRSIN DİĞER KISMI ALMAZSIN DİYENE BİR BAKIN.ONA DİYORUM Kİ *TEVBE 31* AYET MEALİNİN İLK KISMINI ((-DİN ADAMLARI-)) ŞEKLİNDE DEĞİŞTİREN BEN MİYDİM YA DA AYETLERDE GEÇEN “HANGİ SÖZE İNANANACAKLAR” KISIMLARINI “HANGİ HADİSE İNANACAKLAR” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİREN YİNE BEN MİYDİM?HRİSTİYANINI,YAHUDİSİNİ,ATEİSTİNİ…SUÇSUZ BIRAKIP AYETLERİN ANLAMINI DEĞİŞTİREREK BİZLERİ SUÇLU DURUMA DÜŞÜREN KİMDİ/KİMLERDİ?

  SİZLER HERHALDE ANLAMAK İSTEMİYORSUNUZ SİZE BİRÇOK AYET MEALLERİNİ ÖRNEK VERDİM;AMA SANKİ AYETLERİN GÖRÜNÜRDEN FARKLI BİR ANLAMI VARMIŞ DA KABUL ETMEK İSTEMİYORSUNUZ.BAZI AYETLERİN HÜKÜMLERİNİ DE BU ŞEKİLDE İPTAL ETMEDİNİZ Mİ?BİZLER İÇİN PİREYİ DEVE YAPAN MANTIĞINIZIN ARKASINA ACABA HANGİ DÜŞÜNCELER YATIYOR.YOKSA BU SİTELERDE HEDEF ALDIĞINIZ KİŞİLERİN YORUMLARININ SON KULLANMA TARİHİ Mİ GEÇMEK ÜZERE.

  MÜMİN172 DEMEK SEN ÖNCE BİZİM GİBİYMİŞSİN(!).SEN ÖNCESİNDE DE UYUMUŞSUN KARDEŞ.ZİRRA SEN DİNİNİ TAKLİTTEN SANMIŞSIN.TAKLİDİ İMANDAN KURTULMAMIŞSIN.BAK KARDEŞ UZUN SÜREDİR BU SİTELERİNİZİ İNCELİYORUM;AMA BEN SENİN VE DİĞERLERİ GİBİ OLMADIM.HİÇBİR ZAMAN ALDARAK ATALARIMA VE YAKIN DOST ÇEVREME LANET YAĞDIRMADIM.İNAN Kİ NE KUR’ANDAN NE DE TARİHTEN DERS ALIP OLGUNLAŞMIŞSINIZ.ÇÜNKÜ ATALARINIZA VE DİĞER MÜSLÜMANLARA RAHMET GÖZÜYLE BAKAMAMIŞSINIZ.SİZİN BU YAPTIĞINIZI DİĞER DİN MENSUPLARI BİLE YAPMAMIŞTIR.KARDEŞ BEN DİNİMİ VE TARİHİMİ GAYET İYİ BİLİYORUM.SADECE (KUR’AN)EKSENLİ DİN KURANLARIN BÖLÜNÜP BÖLÜNMEDİKLERİNİ TARİHTEN ÖĞREN ARAŞTIR.UNUTMA!!!

 27. Selam Ahmed kardeş..

  Ben sana ne diyim? Neyse sorduğun sorulardan başlayayım ilk önce…

  1. Kardeşim Kur’an dışında ben hiçbir hadise güvenmem. O dediğin ilgili hadisleri de kullananlardan değilim. Hem kim çelişki de? Biz mi, yoksa o ilgili hadisleri kitaplarına yazanlar mı? Peygamber hadis yazımını yasaklayacak, buna rağmen O’nun vefatından YÜZ yıllar sonra birileri çıkıp piyasada -hangi akla hizmet- Peygamber sözü toplayacak?

  Dedim ya madem hadisler dinin kaynaklarından biri, o zaman neden Kur’an’dan ayrı ve Hz. Muhammed imzalı tek bir hadis kitabı yok?

  Ya da şöyle bir soru; meşhur Buhari kendi kitabında topladığı hadisleri bilmem kaç yüzbin hadisin içinden seçmiş.. Halbuki din dediğin, kitap dediğin tam olmalı, tamamlanmış olmalı, eksik olmamalı, yarım olmamalı, içinde çelişki olmamalı, herşeyi açıklayıcı olmalı. Valla kusura bakma da kardeşim ben Kur’an’dan başka bu özelliklere sahip başka kitap bilmiyorum/tanımıyorum!!!

  Gelelim 2. soruna..
  2. Sorun birin devamı olduğu için ve o soruya muhatap ben olmadığım için es geçebilirim. Lakin bu ikinci sorunun cevabını tam olarak öğrenmen için biraz İncil tarihini araştır derim… Hadis yazımı ile aynı benzerlik göstermektedir. Birileri kalkmış kendi kendilerine İncil yazmışlar ( Lukas, Matta, vd. ), Havarilerin ( Yuhanna, vs. ) görüşlerini katmışlar, Romalıların mektuplarını İncil’e sokmuşlar ( Koloseliler, vd. ) Latinceye çevirilerde anlam kaydırmalar vs… Uydurmacılık parayla değil ya!!!

  3. Şimdi sen uyduruk, toplama hadislere ilim gözüyle baktığın sürece bizi de zalim görmeye devam edeceksin. Verdiğin bilgiden haberim yoktu, keşke başarılı olsalar da millet sadece Kur’an’a sarılsa. Ama bu gidişle hadis çöplüğünde boğulmaya mahkum bu millet. Belki o çöplükte araya atılmış birkaç değerli söz vardır ama dedim ya çöplük orası birkere.. Ama kafanızı kaldırsanız duvara astığınız, değersiz gördüğünüz Kur’an deryası sizi nura/aydınlığa çıkarır… Kur’an demişken şeytanların/zalimlerin yorumladığı, meallendirdiği Kur’an’ı kastetmiyorum.

  Şimdi gelelim yorum yazdığın yere…

  Kardeşim biz buraya gökten zembille gelmedik, gelenek dininin içinden sıyrılarak geldik. Kimimiz bu gelenek/atalar dinini yoğun yaşadı, kimimiz daha hafif yaşadık. Herkesin aynı düşünmesini bekleyemeyiz. Evet haklısın ayrı görüşleri olan, ayrı düşünceleri olanlar vardır aramızda ama biz bu düşüncelerin cevabını Kur’an’da arıyoruz ya da bu düşüncelerin doğmasına sebep yine Kur’an’dır, çünkü Kur’an’ın kimi ayetleri müteşabih/çift anlamlıdır… Yani Bu ayrım Kur’an dışı değildir. Ha bazı kişisel ayrılıklar, Kur’an düşüncesinin dışında görüşleri olanlar vardır. Bunlar zaten bizden ayrıdır…

  Demişsin ki; “BANA HAŞR SÜRESİ’NDEN İŞİNE GELENİ ALIRSIN DİĞER KISMI ALMAZSIN DİYENE BİR BAKIN.ONA DİYORUM Kİ *TEVBE 31* AYET MEALİNİN İLK KISMINI ((-DİN ADAMLARI-)) ŞEKLİNDE DEĞİŞTİREN BEN MİYDİM YA DA AYETLERDE GEÇEN “HANGİ SÖZE İNANANACAKLAR” KISIMLARINI “HANGİ HADİSE İNANACAKLAR” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİREN YİNE BEN MİYDİM?”

  Güzel kardeşim dedim ya Kur’an’ı bilmiyorsun. Tamam ben de tam olarak bilmiyorum ama boş keseden de sallamıyorum.. Bilmediğine veriyorum ve şimdi gel bakalım işin aslı neymiş? Ayetin orjinalleri neymiş hep birlikte bakalım.

  İlk olarak Tevbe Suresi 31. Ayet;

  Diyanet Meali
  31. (Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hırıstiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.

  31. İttehazu *ahbar*ahüm ve *ruhban*ehüm erbabem min dunillahi vel mesıhabne meryem ve ma ümiru illa li ya’büdu ilahev vahıda la ilahe illa hu sübhanehu amma yüşrikun

  Şimdi hangi Türkçe sözlüğe bakarsanız bakın:
  Haham= Yahudilerin “din adamı”
  Rahip= Hıristiyanların “din adamı”

  Ahbar= “Yahudi din adamları”
  Ruhban= çoğul. rahipler anlamına gelir

  Şimdi bu kelimeleri “Din Adamları” diye çevirmek/meal etmek yanlış mı?
  ————-
  Gelelim “Hangi söze inanacaklar?” konusuna;

  Bu cümle Araf 185, Casiye 6 ve Mürselat Suresi 50. ayetlerde geçmektedir.

  Aslında ayetlerin orjinalini vermeye gerek bile yok ama akılda acaba niye yazmadı ayetleri diye soru olmasın diye vermek gerekiyor. vermeden önce şu bilgiyi bilmede yarar var, çünkü bu bilinmediği için yazılmış bir yazıydı.

  Hadis = Söz .

  Araf
  (185) Göklerin ve yerin melekûtuna, Allah’ın yarattığı herhangi bir şeye bakmadılar mı; ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğini düşünmediler mi? Peki, bu Kur’an’dan sonra hangi hadise/söze iman ediyorlar?

  185. E ve lem yenzuru fı melekutis semavati vel erdı ve ma halekallahü min şey’iv ve en asa ey yekune kadıkterabe ecelühüm fe bi eyyi **hadıs**im ba’dehu yü’minun

  Casiye
  (6) İşte bunlar, Allah’ın ayetleridir ki, onları sana hak olarak okuyoruz. Hal böyle iken Allah’tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/söze inanıyorlar?!

  6. Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk fe bi eyyi **hadıs**im ba’dellahi ve ayatihı yü’minun

  Murselat
  (50) Artık bundan sonra hangi hadise/söze iman edecekler?
  50. Febieyyi **hadiys**in ba’dehu yu’minune.

  Görüldüğü gibi ayetin anlamını değiştiren filan olmamış. Kimi meal etmiş, kimi meal etmemiş, yani dileyen Arapçasını yazmış, dileyen Türkçesini…
  —————

  Not olarak: Lütfen kıyaslama yapacaksanız isim vererek yapınız ve yine lütfen karşınızdaki insana eleştiri yapacaksanız o insanın söylemedikleri ya da yazmadıkları üzerinden değil ne yazmış ve ne söylemiş hatta neyi savunmuş ve savunuyor ise onun üzerinden eleştirinizi yapınız. savunmadığım düşünce ve görünüşleri savunuyormuş gibi gösterilmek istemem… Dikkate alacağınızı düşünerekten teşekkür ederim..

 28. Selam arkadaşlar
  Yunus ,Kur’anı bilmediğimi söylüyor.Acaba biz Kur’an’ı bu sapık mealcilerden mi öğrenecekmişiz.Böyle bir iddiada bulunması çelişkilerinden sadece biridir;Çünkü

  Kur’an-ı Kerim’i herkes eşit şekilde anlayabilir hatta biz de Peygamber kadar ayetlerden anlayabiliriz diyen kendileridir.

  Yoksa Kur’an’ın daha iyi anlaşılması ve millete anlatılması için bunların eline mi verilmiş.Yani biz ayrıcalıklıyız demek istiyorlar.

 29. ben peygamberimizin kuran ay-etlerini açıkladığına 2 örnek istiyorum acaba sölermisiniz..?? (bi zahmett)

 30. Selam Hümeyra
  “(O Peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik.İnsanlara,kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerine) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik”(Nahl 44)

  “Sana Kitab’ı,ancak ihtilafa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve bir rahmet olarak indirdik.”(Nahl 64)

  “Onlar, yanlarındaki Tevrat’a ve incil’de yazılı buldukları Resule, O ümmi Peygambere uyan kimselerdir.O,onlara iyiliği emreder,kötülükten sakındırır.Onlara iyi ve temiz şeyleri helal,kötü ve pis şeyleri haram kılar.Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır.O’na iman edenler,ona saygı gösterenler,ona yardım edenler(sahabeler) ve ona indirilen Nur’a(Kur’an’a) uyanlar var ya,işte onlar kurtuluşa erenlerdir.”(A’raf 157)

  Selam ve dua ile…

 31. selan Kuran’a tabii olanların üzerine olur inş.

  Ahmed KARDEŞ,KURAN’I KERİM-İ PEYGAMBERİMİZ AÇIKLAMIŞTIR DEMEK,ALLAH CC YEİRASÜLÜMÜZE VE KİTABULLAH’A YAPILAN EN BÜYÜK İFTİRADIR.
  KARDEŞİM,AMACIMIZ BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL,ÜZÜM YEMEK OLSUN.BAZI ŞEYLERİ BİLMEYEBİLİR VEYA YANLIŞ BİLEBİLİRİZ.AMA DOĞRULAR KARŞIMIZA KONUDUĞUNDA KİBİR YAPARAK BU DOĞRULARI GÖRMEZDEN GELMEK,HATALARIN EN BÜYÜĞÜ OLUR.
  NAHL 44
  Onları açıklanmış belgeler ve kitaplarla (gönderdik.) Sana da “zikri” indirdik. Kendilerine indirileni insanlara açıklaman için. Umulur ki onlar da düşünürler.

  BU AYETTE,PEYGAMBERİMİZDEN,KENDİNE GELEN VAHYLERİ,İNSANLARA BEYAN ETMESİ ANLAMINDADIR.TERSİNİ DÜŞÜNECEK OLURSAK AŞAĞIDAKİ HUD 1 AYETİNİ NE YAPACAKSIN,ALLAH CC HUD 1 DEKİ AYETİ GÖNDEREREK,(HAŞA)ÇELİŞKİYE DÜŞMÜŞ DİYECEKSİNİZ.BUYRUN ;

  HUD 1
  Elmalılı Hamdi Yazır

  ElifLâmRâ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

  AYETİ İYİ OKUMANIZI TAVSİYE EDERİ.ALLAH CC,BU AYETTE KİTABULLAH’I,BÜTÜN DETAYLARI İLE AÇIKLADIĞINI SÖYLERKEN,SİZ,KURAN’I PEYGAMBERİMİZ AÇIKLAMIŞTIR DİYEREK,İFTİRA EDİYORSUNUZ.BENCE BİR AN ÖNCE TEVBE EDİN VE BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜN İNŞ.

  ARAF 157 NCİ AYETİDE İYİ OKUMAYAMADIĞINIZ ÇOK AÇIK.

  ARAF 157
  Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır.

  AYETTE,”ONLAR Kİ” DENİLEN BİR KISIM VAR.BU ”ONLAR Kİ”
  KISMINI AÇIKLAMADAN AYET İSTENİLEN MESAJI VEREMEZ.SIKINTIDA BURADA.AYET TAM ANLAŞILMADAN,HEMEN KARAR VERİLMEMELİ BENCE.
  ŞİMDİ GELELİM MESELEYE;

  AYETTE ”ONLAR Kİ”DENİYOR,YANLARINDA,”TEVRAT VE İNCİLDE YAZILI BULDUKLARI”ALLAH CC.KİMİN YANINDA TEVRAT VE İNCİL BULUNUR,TABİATI İLE HIRISTİYANLAR VE YAHUDİLER.YANİ HİTAP ONLARA.ALLAH CC,İNCİL VE TEVRAT EHLİNE DİYORKİ,SİZE GELECEĞİ BİLDİRİLEN PEYGAMBERE UYANLAR KURTULUŞA ERENLERDİR,O RASÜL SİZE,YENİ HARAMLAR VE HELALLER GETİRECEK,SİZİN ÜZERİNİZDEKİ YÜKLERİN BİR KISMINI DA KALDIRACAK.

  ŞİMDİ,YENİ BİR RASÜL VAR,ELİNDE VAHY VAR,YANİ KURAN DAHA
  TAMAMLANMAMIŞ,KİTAP HALİNDE DEĞİL.ORADA’SİZE HARAM KILAR”
  DEDİĞİ DE BU YÜZDEN.ŞİMDİ YAHUDİLER VEYA HRISTİYANLAR,DESELER Kİ,
  -NEYE GÖRE HARAM VEYA YASAK GETİRİYORSUN,DEDİKLERİNDE

  ALLAH RASÜLÜ” ELİMDE VAHY VAR,ONA GÖRE ”DESE ALLAH RASÜLÜNE KİM İNANIR,TEK DELİLİ,İNCİL VE TEVRATTA PEYGAMBERİMİZİN GELECEĞİNİN BİLDİRİLMESİ.YANİ ONLARA VAHYİ
  GELMESİNDEN ÇOK GELECEĞİNİN KENDİ KİTAPLARINDA BİLDİRİLİMESİ ONLARI BAĞLAYAN ETKEN.
  PEKİ,ALLAH RASÜLÜ ONLARIN AĞIRLIKLARINI NASIL KALDIRIR?
  BİLİNDİĞİ GİBİ KURAN’DA YAHUDİ VEYA HRISTİYANLARA YÖNELİK BAZI YASAKLAR VE HARAMLAR VAR.MESELA,CUMARTESİ BALIK TUTMA YASAĞI,İÇYAĞLARIN YENİLMEMESİ VS GİBİ YASAKLAR KURAN’DAN SONRA KALKMIŞTIR.BUGÜN BUNLAR YASAK DEĞİL.HAL BÖYLE OLUNCA
  YENİ GELEN RASÜL,İNCİL VE TEVRAT EHLİNİN BAZI YASAKLARINI
  ALLAH CC EMİRİ İLE KALDIRILMIŞTIR.KURAN’DA TEK HÜKÜM SAHİBİNİN ALLAH CC OLDUĞU GAYET AÇIKTIR;

  Yûsuf 40
  (Mekkî 53) Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. HÜKÜM SADECE ALLAH’a AİTTİR. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler

  AYRICA PEYGAMBERLERİN NE İLE HÜKÜM VERECEĞİ ;

  Bakara 213
  (Medenî 87) İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller geldikten sonra, aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere, üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir. *
  ŞİMDİ ŞU İFADAYE DİKKAT EDELİM;

  İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi.BAKARA 213

  AÇIK VE NET DEĞİL Mİ.?HÜKMÜ,KENDİLERİNE İNDİRİLEN HAK KİTAPLARLA VERECEKLERMİŞ.BU ALLAH CC NIN AYETİ.NE BENİM,NEDE BİR BAŞKASININ YORUMU.

  ZATEN ARAF 157 NİN ARAB KAVMİNE İNMEDİĞİ,DAHA DOĞRUSU,ONLARA HİTAP ETMEDİĞİ AŞAĞIDAKİ AYETTEN DE BELLİ ;

  . Yasîn.

  2. Andolsun hikmetli Kur’an’a,

  3. Gerçekten sen, gönderilen (elçi)lerdensin.

  4. Dosdoğru bir yol üzerinde(sin).

  5. (Kur’an) Güçlü ve üstün olan, esirgeyen (Allah’)ın indirmesidir.

  6. Babaları uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için (gönderildin).

  YUKARDAKİ AYETTE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ KURAN ATALARI UYARILMAMIŞ BİR TOPLUMA GELMİŞ.AMA ARAF 157 DE TEVRAT VE İNCİL EHLİNE HİTAP EDİYOR.YANİ ATALARI UYARILMIŞ BİR TOPLULUĞA HİTAP EDİLİYOR.

  ŞÜPHESİZ EN DOĞRUSUNU ALLAH CC BİLİR

  SELAM VE DUA İLE

 32. Selam Mümin172
  Yazılarını okudum.Bu yazılarınızdan en sondaki yazı kısmınız ilgimi çekti.Atalar dini demekle neyi kastediyorsun.Sakın bu kavram,Peygamber(s.a.s) ve sahabeden günümüze kadar hiçbir şekilde tahrife maruz kalmadan gelen dini bir bütünlüğü ifade etmiş olmasın.

  Yukarıda verdiğin ayet meallerini yorumlamışsın.Size göre herkes eşit şekilde Kur’an meallerinden anlayacağına göre benim de anladığım şekilde yorumlama kapasitem vardır diye düşünüyorum.
  Artık buna göre hiçkimse arkadaşının mealleri yorumlama biçimine karşı çıkmamalıdır.Çünkü biri farklı yorumluyorsa aynı şekilde neden başka bir kişi farklı yorumlamasın ki.Dolayısıyla yukarıda yorumladığın ayetleri(Araf 157,Nahl 64…vs) ben,Allah Resullü’ne uymaya teşvik edici yönünün bulunduğunu anlıyorum.Ben böyle düşündüğüme göre başkalarınca tenkit edilmemem lazımdır.
  Aynı şekilde ben de sizi, mealleri yanlış yorumlamakla suçlayamam.
  Aksini iddia etmezsiniz değil mi?
  SELAM ve DUA İLE…

 33. s.a

  Ahmed KARDEŞ.ŞÜPHE YOKKİ,KİTABULLAH’I OKUYANLAR, ANLADIKLARI ORANDA HESABA ÇEKİLECEK.TAMAM DA,O KADAR AÇIK HÜKÜMLER KARŞISINDA DA BİRBİRİNE ZIT ANLAYIŞLAR İÇERİSİNE GİRMEK ACABA NE KADAR DOĞRU.?ONUN İÇİNDİRKİ,KURAN’IN VERMİŞ OLDUĞU HÜKÜMLER HAKKINDA DOĞRU MESAJLAR ALABİLMEK İÇİN,KURAN’IN BÜTÜNÜNÜ DİKKATLİCE,DEFALARCA OKUYARAK,MESAJLARI DOĞRU ALGILAYIP,BUNU KARŞIMIZDAKİNE SUNABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM.BİRAZ DAHA KONUYU AÇAÇCAK OLURSAM;

  KURAN’IN BÜTÜNÜ HAKKINDA BİLGİSİ OLMAYAN BİRİNİN;

  nur 48
  Aralarında hükmetmesi için Allah’a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, onlardan bir grup yüz çevirir.

  NUR 51
  Haklarında hüküm verilmek üzere Allah’a ve Resulüne dâvet edilen müminlerin söyledikleri tek söz: “Hay hay! Baş üstüne!” demek olmuştur. İşte felaha erenler onlar olacaklardır.
  SADECE BU AYETİ OKUDUĞUNDA
  -DEMEKKİ HEM ALAH CC HEMDE RESÜLÜ HÜKMEDEBİLİYOR VEYA HÜKÜM VERİYOR ANLAMINI ÇIKARABİLİR.ÇÜNKÜ,BUNU İDDİA EDECEK KİŞİ KİTABIN TAMAMINA VAKIF DEĞİL.O NEDENLEDE BÜYÜK BİR YANLIŞA DÜŞEBİLİR.ÇÜNKÜ ALLAH CC ;

  ŞURA 10
  Diyanet Vakfı Meali

  Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah’a mahsustur. İşte, bu Allah, benim Rabbimdir. O’na dayandım ve O’na yönelirim.

  En’âm 62
  Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O’nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur.

  Yûsuf 40
  (Mekkî 53) Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir.HÜKÜM SADECE ALLAH’A AİTTİR. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

  HÜKÜM YALNIZ BANA DİYEN BİR ALLAH CC NIN,PEYGAMBERİNİN HÜKÜM VERMESİ DÜŞÜNÜLEBİLİNİR Mİ?ÇÜNKÜ ALLAH CC RESÜLLERİNİN NASIL HÜKÜM VERCEĞİNİ BİLDİRMİŞKEN ;

  BAKARA 213
  İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra, birbirlerine karşı olan ‘azgınlık ve kıskançlıkları’ yüzünden anlaşmazlığa düşenler, o, (Kitap) verilenlerden başkası değildir. Böylece Allah, iman edenleri, hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah, kimi dilerse onu doğruya yöneltir.

  ŞİMDİ,YUKARDAKİ AYETTE,PEYGAMBERLERİN NE İLE HÜKÜM VERCEĞİ AÇIKKEN,HALA BİRİNİN KALKIP-PEYGAMBERLERDE,KENDİNDEN HÜKÜM VERİR-DEMELERİ,ALLAH CC YE HAKARET DEĞİL DE NE ACABA.ŞİMDİ BU AYETLERİN YORUMA İHTİYACI VAR MI?

  GELELİM ATALAR DİNİNDEKİ KASTETTİĞİME;

  BENİM TEK REHBERİM,KILAVUZUM ALLAH CC NIN MUHAMMED AS’A VAHYETTİĞİ,KİTABIMIZ OLAN KURAN’I KERİM’DİR.ZATEN BUNU SÖYLEYEN ALLAH CC DİR.O’NUN EMRİDİR.

  İSRA 9
  Diyanet Vakfı Meali

  Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

  ZUHRUF 44
  Diyanet İşleri Meali

  Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan hesaba çekileceksiniz.

  ANKEBUT 51
  Diyanet Vakfı Meali

  Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır.

  ATA DİNİ DEMEK BANA GÖRE RİVAYET DİNİ ANLAMINA GELİYOR.RİVAYET,BİLİNDİĞİ GİBİ,DOĞRULUĞU VEYA YANLIŞLIĞI KESİNLİK KAZANMAYAN DEMEKTİR.ELİMİZDE ALLAH CC NIN KORUMASI ALTINDA BULUNAN BİR KAYNAK VARKEN,ALLAH CC NIN HÜKÜMLERİNİ,BAŞKA KAYNAKLARDA ARAYANLARA BİR UYARI AYETİ VAR;

  BAKARA 170
  Ne zaman onlara: ‘Allah’ın indirdiklerine uyun’ denilse, onlar: ‘Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız’ derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler?

  MAİDE 104
  Onlara: ‘Allah’ın indirdiğine ve elçiye gelin’ denildiğinde, ‘Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter’ derler. (Peki,) Ya ataları bir şey bilmiyor ve hidayete ermiyor idilerse?

  ŞU ANDA,MAALESEF 2 GURUP VAR.
  1-ATALARININ DİNİNE UYANLAR(ANA,BABA VE BÜYÜKLERİNDEN GÖRDÜĞÜNE UYANLAR)

  2-KURAN’I REHBER EDİNİP,DİREK ALLAH CC NIN HÜKÜMLERİNE BAKARAK İMAN ETMEYE ÇALIŞANLAR.

  ŞÜPHESİZ EN DOĞRUYU ALLAH CC BİLİR.

  SELAM VE DUA İLE.

 34. heyhat. bu söz küfürdür. ki bu sözü söyleyende kafir olmuştur. Kur’an’ın apaçık ayetini ‘O(peygamber), heva ve hevesten konuşmaz.O’nun konuştuğu vahiydir.’ inkar etmişlerdir.

  bide yorum yapıp ‘olurmu ,Peygamber(saa)’in her söylediği vahiy olurmu’ diyorlar. tabii siz Allah(cc) daha iyi bildiğiniz için – haşa- sizin dediğiniz doğrudur(!)

  bu söz ayeti inkar ve Allah(cc) inkar demektir. söyleyende kafir olmuştur, sözü savunanda…

  vesselam

 35. SEVGİLİ Esger KARDEŞ;

  KURAN’A VAKIF OLMADIĞINIZ NE KADAR DA BELLİ.KURAN’IN TAMAMINA VAKIF OLAN BİRİ OLSAYDINIZ,BU DEDİĞİNİZİN,ALLAH CC YE,RASÜLÜNE VE KİTABINA NE KADAR BÜYÜK İFTİRA OLDUĞUNU GÖRÜRDÜNÜZ.LÜTFEN,SİZDEN ÖZÜR DİLEYEREK,BİLGİ SAHİBİ OLMADAN,FİKİR SAHİBİ OLMAYALIM.ELBETTE BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLABİLİR.AMA HEMEN KARŞIMIZDAKİNE TEKFİR ETMEDEN BİR ARAŞTIRALIM İNŞ.

  ŞİMDİ ALLAH CC,ATALARI UYARILMAMIŞ BİR YOPLUMA,BİR NEBİ,ELÇİ VE RESÜL GÖNDERİYOR.NE İÇİN?ALLAH’IN HÜKÜMLERİNİ ONLARA OKUMALARI İÇİN.SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN DİN ADINA SÖYLEDİKLERİ HER SÖZ,KELAM ALLAH CC YE AİT OLAN VAHYLERDİR.O KENDİNDEN BİR ŞEY SÖYLEMEMİŞTİR.KURAN’I KERİM BÜTÜN BUNLARI DETAYLICA AÇIKLAR.YETERKİ OKUYALIM.BUYRUN;

  talak 11
  Diyanet İşleri Meali(Yeni)

  İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah’ın apaçık âyetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah’a inanır ve salih bir amel işlerse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. Allah, gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir.

  nahl 82
  Elmalılı Hamdi Yazır

  Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse, ey Muhammed! Artık sana düşen sadece açık bir şekilde tebliğden ibarettir.

  ra’d 40
  Elmalılı Hamdi Yazır

  Onlara vaad ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek, yahut seni, onu görmeden vefat ettirsek, yine de sana düşen sadece tebliğ etmek, bize düşen de hesaba çekmektir.

  SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ KURAN’I YAŞAMIŞ VE YİNE İNSANLARI KURAN’A UYMAYA ÇAĞIRMIŞTIR.

  araf 203
  Elmalılı Hamdi Yazır

  Onlara (arzularına göre) bir âyet getirmediğin zaman, derleyip toplasaydın ya derler, sen de de ki; ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım, işte bütünüyle bu Kur’ân, Rabbinizden gelen basiretlerdir (kalp gözünü açacak beyanlardır), iman eden bir kavim için hidayettir, rahmettir.

  Yûnus 15
  Böyle iken, âyetlerimiz, kesin birer belge olarak kendilerine okunduğu zaman, o bizimle karşılaşmayı ummayanlar, “Bundan başka bir Kur’ân getir veya bunu değiştir.” dediler. De ki, “Onu kendiliğimden değiştiremem, benim açımdan bu olacak bir şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım.”

  KURAN’A UYAN,KURAN’I YAŞAYAN BİR ALLAH RESÜLÜNÜN,İNSANLARA,KURAN’DAN FARKLI ÖĞÜTLER,HÜKÜMLER VEREBİLİR Mİ?ZATEN O KONUDADA ALLAH CC PEYGAMBERİMİZİ UYARMIŞ;

  hakka
  Diyanet İşleri Meali(Eski)

  44,45,46. Eğer o (Muhammed), Bize karşı, ona bazı sözler katmış olsaydı, Biz onu kuvvetle yakalardık, sonra onun şah damarını koparırdık.

  ŞİMDİ ANLADINIZ MI?SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ DİN ADINA KURAN’I KERİM-E HİÇ BİR ŞEY EKLEMEMİŞ VE İNSANLARADA SÖYLEMEMİŞTİR.BU İDDİA MAALESEF,KENDİLERİNİ ALİM DİYE ADLANDIRANLARIN İFTİRADIR.

  SELAM VE DUA

 36. son paragrafımda cümle düşüklüğü olmuş özür,şöyle olacaktı;

  Sevgili peymaberimiz din adına ne Kuran’a bir ekleme yapmıştır,ne de insanlara,din adına Kuran’dan( ne bir eksik ne bir fazla şey )farklı bir şey söylememiştir.Bu benim değil Kitababullah’ın iddiasıdır.Asıl bu ayetlere ters konuşan,ayetleri görmezden gelenlerin durumunu düşünmek gerekir.Allsh cc;

  al-i imran 78
  Onların bazısı, kitapta olmayanı kitaptan sanasınız diye dillerini bükerek kitabı taklit eder ve ALLAH katından olmadığı halde, “Bu ALLAH katındandır,” derler. Bile bile, ALLAH adına yalan söylerler.

  MAALESEF YILLARDIR BİZLERİ,DİN ADINA UYDURDUKLARINI,SANKİ KURAN’DAN GİBİ SÖYLEYEREK UYUTTULAR.AMA ARTIK KURAN’I KENDİ DİLİMİZDEN OKUYUP, ALLAH CC NIN MESAJINI ANLAMAYA ÇALŞIYORUZ ÇOK ŞÜKÜR.

 37. Selam mümin171

  Sana vereceğim linki tıklarsanız bu güne kadar niçin tartıştığımızı anlarsınız.Şahidimiz olarak bu ayetler yeterdir.Eğer Kur’an’dan hesaba çekileceksen şu yirmi küsür ayetten de hesaba çekileceğini unutma.Bu ayetler belli bir zamana mal olmuş bizi bağlamaz dersen o zaman;

  “(Ey Muhammed) seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.”[ENBİYA 107]

  AÇIKLAMA: Ve biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Yani, ey Muhammed! başka bir sebep için değil, ancak bütün âlemlere ve özellikle akıl sahibi varlıklara olan merhametimizden dolayı veya başka bir durumda değil, ancak âlemlere bir rahmet olarak seni peygamber gönderdik: Senin Peygamberliğin bütün varlıklara Allah’ın bir rahmetidir.

  Veya sen öyle kapsamlı bir rahmetsin ki, bütün akıl sahibi varlıklara o iyilik ve kurtuluş yolunu göstereceksin. Her iki dünyada mutluluk getiren dini sen öğreteceksin ve bütün âlem bundan istifade edecektir. Buna rağmen şu rahmetten kaçan ve şu nura karşı gözlerini kapatan bedbahtlara yazıklar olsun ey âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber:

  Meal-i Şerif

  “Andolsun, Allah’ın Resülünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel örnekler vardır.”[AHZAB 21]

  “Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan’ı indiren Allah’ın (c.c.) şanı yücedir.”[FURKAN 25]

  Bu ayet, Kuran’ın ve ilk muhatabı Allah Rasul’ünün (s.a.v.) belli bir zaman, coğrafya ve milletle sınırlı olmadığı bilakis onunla aynı asrı paylaşanlar dahil kıyamete kadar gelecek bütün insanları kapsadığı yani tarih üstü olduğu gerçeğini ifade etmektedir.

  O (Kur’an), bütün alemler için ancak bir uyarıdır.[ENAM 6]

  Yani sadece indiği o ilk toplumu değil kıyamete kadar gelecek bütün milletleri irşat etmek de onun uhdesindedir. Davet zaman ve mekanla sınırlı değildir.

  “O Peygamber, kendilerini iyiliğe sevk edip kötülükten sakındırır; temiz ve güzel nimetleri onlara helâl, habis olanları ise haram kılar.” (A’RAF 157)

  Bu ayete bakarak ben de “Kur’an’da Allah’ın haram kıldığına haram diyorum” diyebilirim.
  Peygamberin vazifesi bu kadarla mı sınırlandırılır.İnsaf merhamet yok mu?Yüce Allah peygamberine yetki veriyorsa yine O’nun vahyi[NECM 3,4] ile de bazı şeyleri haram kılmış dimi.Niçin bu ayetlarden korkuyorsunuz.Yoksa size uymadı da mı manasını evirip çeviriyorsunuz.Ayetler açık değil mi?

  ayetlerini önemle tavsiye ederim.EĞER HALA AKSİNİ İDDİA EDİYORSAN BİZ BÖYLE ANLIYORUZ,İNANIYORUZ.ŞAHİDİMİZ KUR’AN’DAN BU AYETLERDİR.LÜTFEN BİZİM İNANCIMIZA DİL UZATMAYIN.YOKSA BU AYETLERE DOKUNURSUNUZ.
  İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ DİYE BİR KAVRAM VARDIR.

 38. selam mümin 172

  ben görüyorum ki senden daha vakıfım Kur’an’a . kendi kendine yorum yapmışsın. bu yazdığın ayetler benim söylediğimle ne alakası var. ben senin yazına yorum yapmadım. ben yukarıda ki süleyman ateşin yazısına yorum yaptım. ve o yazısında – ki senin yazdığın ayetlerde bunu gösteriyor- Kur’an’ın ayetlerine aykırı konışmuştur. bu Kur’an’ın ayetini inkara girer. bilmiyorum bilginizi ama şunu iyi bilin Kur’an’da ki bir harfi bile inkar küfre girer.

  vesselam…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: