Kuran’ı kimler anlamaz ?

Mehmet Aksoy –

Kur’an insanlara inmiş, son peygamber Hz. Muhammed aracılığıyla insanlara duyurulmuş bir kitaptır. Bu kitap insanlara indiği için insanların anlayacağı şekilde indirilmiştir. Eğer insanların anlamayacağı bir kitap olsaydı en başta kitabın indirilme mantığına ters düşerdi. Çünkü indirilen veya bildirilen şey anlaşılmaz, kapalı, üç beş falancanın filancanın anlayacağı bir kitap olsaydı sadece onlara inmiş olurdu ve kitaptan sadece onlar sorumlu olurdu. Zaten anlaşılmayacak bir şey neden duyurulsun ki. Hiç kimse bir başkasına anlaşılmayacak bir şey göndermez. Çünkü her eylemde bir amaç vardır.

Kur’an’a baktığımızda kendisini anlaşılır, açık, detaylı, öğüt kaynağı, hikmet kaynağı olarak gösterir.

10/15 Onlara apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, bize kavuşmayı ummayanlar, “Bundan başka bir Kur’an getir, yahut onu değiştir!,” derler. De ki: “Onu kendi tarafımdan değiştiremem. Ben yalnız bana vahyedilene uyarım. Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım.”

6/126 Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alan bir toplum için ayetleri detayıyla açıklamış bulunuyoruz.

Kur’an peygamberimiz zamanında hiçbir zaman anlaşılma sorunu çekmemiştir. Gerek iman edenler gerek inkar edenler Kur’an’ın anlaşılır olduğunda, kapalı olmadığında ittifak halindeydiler. Kur’an’ a baktığımızda bunu açık seçik bir şekilde görürüz. Kur’an’ın hiçbir yerinde inkarcıların ‘’bu kitap anlaşılmaz, açık değil’’ gibi ifadelerine rastlanamaz. Tam tersi olarak ayetlerde inkarcıların Kur’an’ı isteseler anlayacakları ifade edilmektedir. İnkarcılar Kur’an’ın anlaşılır olduğunu bildikleri için Kur’an’ın anlaşılmasının önüne geçmeye çalışmışlardır.

41/26 İnkar edenler, “Başa çıkmanız için, bu Kuran’ı dinlemeyin, anlaşılmasını engelleyin,” dediler.

Bu ayette inkarcıların Kur’an’ın anlaşılmasını [private]engelleme çalışmaları anlatılmaktadır. Çünkü biliyorlar ki tarafsız ve önyargısız okunan Kur’an’ın ALLAH kitabı olduğu anlaşılacaktır. Bu yüzden kitabın anlaşılmasını çeşitli çabalarla engellemeye çalışmışlardır.

4/82 Kuran’ı incelemiyorlar mı? ALLAH’tan başkasının olsaydı onda bir çok çelişki bulacaklardı.

Bu ayette de inkarcılardan Kur’an’ı incelemeleri istenmektedir. Demek ki insanoğlu bu kitabı incelerse bunun ALLAH katından olduğunu anlayacaktır. ALLAH inkarcılara bile kitabı incelemelerini istiyor. Nasıl olur da inananların incelemesini istemez. Sorumlu olduğumuz, dinimizin ALLAH’tan gelen ve tek kaynağı olan, açık olduğu bir çok ayette zikredilen kitabı anlamamamız nasıl mümkün olabilir. Anlamayacağımız bir kitaptan nasıl sorumlu olabiliriz. Sadece birilerinin anladığı, yazdığı çizdiği, anlattığı kitaptan nasıl olurda bütün insanlar sorumlu olur? Tabi ki böyle bir şey yoktur ve iman edenler kitabı kolaylıkla anlayabilir. Kısacası ALLAH, Kur’an’ı anlaşılacak özelliklerle donatmıştır.

Kur’an kendisini bu şekilde tanıtmasına rağmen, peygamberimizden sonra kitap anlaşılmaz hale getirilmeye çalışılmıştır. Kitabın anlaşılmayacağı, sadece profesyonel ruhbanlar tarafından anlaşılacağı insanlara lanse edilmiştir. Malesef bu çabalarında da başarılı olmuşlardır. Bu süreçte Kur’an’ı okunup anlaşılan, ona göre hayatı tanzim etmesi gereken bir kitap olmaktan çıkarttılar. Mezarlarda okunan, namazda okunan, duvarlarda güzel kılıflar içinde saklı, sadece ayetlerinin okunma ahengine saygı gösterilip içeriğine bakılmayan bir kitap haline getirdiler. Bu ruhbanların yüzünden insanlar kitabı okumaz hale geldiler. Sadece Arapçası okunan ve bu yolla sevap umulan ama hiç anlaşılmayan bir kitap.

Kitabı anlaşılmaz kılma çabalarının kimlere ait olduğunu Fussilet Suresi 26. ayette görmüştük. Ne yazık ki aynı tavrı peygamberden sonra peygamberi izlediğini söyleyen ama gerçekte peygamberle alakası olmayan zihniyetler göstermiş ve bu çalışmalarında başarılı olmuşlardır. Kendi geçimleri için, statüleri için, kalplerine sinmiş put sevgisi nedeniyle hala da bu çabalarını sürdürmektedirler. Yazdıkları kitaplarda Kur’an’ı siz anlayamazsınız bu alimlerin işidir, siz karışmayın o tarafa, o taraf bizim işimiz veya alimlerimizin işi diyerek insanların kitabı okumalarına engel olmaktadırlar. Katıldıkları televizyon programlarında, camilerde ‘’Kur’an yetmez’’, ‘’Siz anlamazsınız’’ nidalarıyla insanları kitaptan uzaklaştırmaya devam etmektedirler.

Bu engelleme çabaları ki; Hanefi mezhebinin en katı uygulamalarıyla taliban hareketini doğurdu. Aynı şekilde ülkemizdeki mezar evleri doğurdu. El kaide denen örgütü doğurdu. Matbaa bu ülkeye kaç yıl sonra girdi? Aynı zihniyet mezhep savaşlarını doğurdu. Irakta görülen mezhep savaşlarını ne ile açıklayabiliriz. Ülkemizde geçmişte yaşanan mezhep çatışmalarının, sebepleri bu zihniyettir. Kısacası Kur’an’dan uzaklaşmış zihniyetin ürünleri bunlar ve daha burada sayamayacağımız yüzlerce binlerce örnekler.

Tüm bunlardan sonra Kur’an’ı kimlerin anlamayacağını gene Kur’an’dan öğrenelim:

9/127 Ne zaman bir sure inse, “Kimse sizi görüyor mu,” diye bakışırlar. Sonra da dönüp giderler. Anlamaz bir topluluk olduklarından ALLAH kalplerini çevirmiştir.

41/5 Dediler ki: “Senin bizi çağırdığın şeye karşı sabit fikirliyiz, kulaklarımızda ağırlık ve bizimle sizin aranızda bir perde vardır. İstediğini yap, biz de yapacağız.

6/25 Onların bir kısmı seni dinler. Fakat, kalpleri üzerine anlamalarına engel olacak örtüler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Her bir mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Bundan ötürü sana geldiklerinde seninle tartışır ve inkarcılar, “Bu ancak bir efsanedir,” der.

43/40 Sen mi sağıra işittireceksin, yahut körü ve apaçık bir sapıklıkta olanı yola getireceksin?

30/52 Sen ne ölülere işittirebilirsin, ne de arkalarını dönüp giden sağırlara çağrıyı duyurabilirsin.

30/53 Körü de sapıklığından kurtarıp yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin ki onlar hemen teslim olurlar.

17/45 Kuran okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanlar arasına görülmez bir engel yerleştiririz.

17/46 Ve onu anlamalarını engellemek için kalplerine kabuklar, kulaklarına da ağırlık koyarız. Rabbini yalnızca Kuran’da andığın zaman nefretle geriye dönerler.

18/57 Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde, yaptıklarını unutarak ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Kalplerine, onu (Kuran’ı) anlamalarına engel olacak bir örtü, kulaklarına da bir ağırlık koymuşuzdur. Onları hidayete ne kadar çağırırsan çağır, onlar asla doğruyu bulamaz.

Bu ayetlerden açıkça görülecektir ki; Kur’an’ı anlayamayacak olanlar, inkarda diretenler, en başta inkar yolunu tercih edenlerdir. Kendileri bu şekilde şartlandıkları için ALLAH’ta onların Kur’an’ı anlamalarına engel olmuştur.

Burada ki diğer anlamama sebebi olarak ta ‘’sabit fikir’’ gösterilmektedir. Ne yazık ki bu durum insanların genelinde gözlenmektedir. Tamamiyle kuruntulardan oluşan birçok inanç ve düşünce bile sabit fikirlilik yüzünden devam ettirilmektedir. İşte bu şekilde daha en başta beyin konforunu bozmak istemeyen bu varlıklar mesaja karşı bir tavır almışlardır.

Kitabın anlaşılamayacağını savunan (sadece din adamlarının anlayacağını savunan) zihniyete birkaç soru soralım:

1- Kur’an’ı kimler anlayabilir?

2- Kur’an’ı kimler anlayamaz?

3- Anlayacağını ileri sürdükleriniz kimlerdir?

4- Anlayacağını ileri sürdükleriniz neden farklı mezhep, tarikat ve cemaatteler?

5- ‘’53/23 Onlar, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir ve ALLAH onlar için hiç bir delil indirmemiştir. Kendilerine, Rab’lerinde bir yol gösterici geldiği halde, sadece kuruntuları ve kişisel arzularını izliyorlar’’ anlayacağını iddia ettiklerinizi bu ayet bağlamında nasıl değerlendireceksiniz?

6- Eğer üstteki 5 soruyu kabul etmiyorsanız neden insanları birilerini taklit etmeye çağırıyorsunuz? Neden önlerine binlerce ciltlik kitaplar koyuyorsunuz? Sadece Kur’an’dan sorumlu olduğumuzu (43/43,44) neden söyleyemiyorsunuz?

Kitaba inandığını söyleyen herkes bilmeli ki biz sadece kitaptan sorumluyuz. Rabbimiz bizi ona göre hesaba çekecek. Ve bu kitap tüm inananların anlayacağı bir kitaptır. Gerisi aldatmacadır. Peygamberimizin ahiretteki şikayetine maruz kalmak istemiyorsak her şeyi elimizin tersiyle bir kenara itip sadece Kur’an’a bakarak inanmamız ve ona göre yaşamamız gerekmektedir.

25/30 Resul de şöyle der: “Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kur’an’ı terk edilmiş/dışlanmış halde tuttular.

29/51 Bu kitabı sana indirmiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmez mi? Bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve öğüt vardır.

Bu yazı Satırbaşı sitesinden alıntıdır.

[/private]

Reklamlar

10 thoughts on “Kuran’ı kimler anlamaz ?

Add yours

 1. Allah Razı olsun kardeşim Güneş doğarken kaçışan yarasalar gibi dağılacak kafir güruh-u Diyanet hala sussun bakalım Allahın Resulleri Geliyor Tekrar Kurana dönüyoruz. Allahın dediği gibi onlar sadece zanna uysunlar dursunlar Onlara kurana gel dediğin zaman nefretle yüz çevirirler.

 2. resul : Arapçada elçi demek haberci herkes resul olabilir
  Nebi : peygamber din kitap getiren resuldür
  Muhammed hem nebi hemde resuldür

 3. Allah razi olsun, sizden ve tüm diyer Hanif kardeslerimizden.
  Rabbim tüm mümin kardeslerime de Kurani artik raflardan indirip okuyup anlamalarini nasib eder.
  Benim korktugum durum ise; ya aylem ne olcak? Ya ben onlari ikna edemessem? Ya gerektigi gibi caba sarf edemiyorsam? Ya artik ´tamam yetti herkes kendine´dersem, aylemi kim kurtaricak?
  Ben Kurana göre Dinimi yasiyorum peki ama aylem ne olcak? Onlar hala Alimler Hadisler diyor, Kuranimizi seslendirme aleti gibi kullaniyorlar.
  Ben onlara hangi ayeti dersem de onlar bana HAdislerle karsilik veriyor. Hangi siteden yazilar okursam onlara; onlara hala Atalarimiz diyor.
  Ben nasil dayanirimki onlarin durumlarina?????
  Iste benim korktugum bir yandan kendi günahlarimin affolmasi ve aylemin dogru yola girmemesi…
  Selamlarimla

 4. tamam kardeşler çok guzelde peki ya herkes kendı anlayışına gore kuranı anlamaya kalkarsa ya herkes kendı kulturune gore anlamaya kalkarsa(sadece turkler musluman degıl)şu an dıyelımkı 10 mezhep varsa ozaman 1.5 mılayr mezhep cıkmazmı?kaldıkı once kuranı dogru durust dılımıze tercume etmek sonra okuyup anlamak gerek pekı kımın tercumesıne ınanıcaz?yoksa musluman olan herkes arapca ogrenıp oyle okuyup anlaması gerekmezmı ?ben sadece ilim ehli okusun anlasın bıze anlatsın asla demıyorum ama kuranı zaten peygamber bızzat yaşayarak anlatmamısmı?nesını arastırıp anlıyıcaksınız?madem herkesın okudugunda anlayacagı bır kıtap ıdıyse peygambere ne gerek vardı allah bıkerede ındırıverseydı dagın bırının tepesıne alıp okuyup anlasaydık mesela ben şu ayetı anlamıyorum bana acıklarmısınız dıyen bı suru ınsan olucak pekı onlar kımın acıklamasına gore yasamıs olucak yada ne anladınsa oyle yasa mı dıyıceksınız ?yav o kadar komıksınızkı bu ancak ve ancak cehaletten ve korlukten kaynaklanacak bır yorum.cem yılmazın dedıgı gıbı egıtım şart kardeşler ))))) en basıt ornek benım su kısacık yazımı bıle ellı kısı okusun ellı degısık yorum cıkar lutfen eger musluman ısenız bırakın boyle işlerı yaşamaya bakın ıslamı yok eger degılsenız allah hıdayet versın ne dıyım

 5. Selam Mustafa;

  1.5 milyar mezhep kötü de, 10 mezhep iyi mi ?

  Zaten bu güne kadar herkes “kafasına göre” (!) yorumlayıp yazmış. Farkında değil misin ?

  Cumhuriyetin ilanına kadar kaç tane Türkçe Kuran çevirisi vardı bilgin var mı?

  Müzelerde tespit edilebilenler onu geçmiyor.

  İnsanlara bilmedikleri bir dilde okutup, mezhep kapısı kapandı mavalını yutturmuşsun, karşı çıkacakları “tekfir” etmişsin.

  Sana bir kaç ayet metni yazacağım. Üzerinde iyiden iyie düşün. Bakalım sen hangi sonuca erişeceksin.

  “Biz bu Kuran’nı başka bir dilde Kuran yapsaydık, senin kavmin < > derdi.”

  “Biz bu Kuran’ı ayetlerei hususunda iyiden iyi düşünsünler diye senin kavminin dili ile kolaylaştırdık”

  “Biz uyarıcı göndermediğimiz bir kavmi helak edici değiliz”

  “Biz her topluma kendi dilleriyle resuller gönderdik”

  İyice bir düşün. Bak sen ne diyeceksin.

  Muhabbetlerimle…

 6. sayın alı bey yazmayacagıma daır soz vermıstım ama burdakı cevabınıza mecburen bıseler yazmam gerektıgını hıssettım.benı bagısla lutfen 1) sorularımı cevaplamadan bana soru yoneltmıssın bu etık acıdan dogru bısey degıl ben once sızın sorularınıza cevap vermeye calısayım
  2)eger 15 mılyarla 10 un (kı bu aslında (4 tur) ne ıfade ettıgını bılmıyorsan yada burdan anlatmak ıstedıgımı anlamadıysan yada anlamamış gıbı yapıyorsan baskada dıyıcek bişey yok(kaldıkı ıslam alemı suan 1.5 mılyar yasamıs gocmuslerı bundan sonra gelecek olanları dusunursek rakamın kac mılyar olacagını ancak allah bılır.
  3)herkesın kafasına gore yorumladıgını sanmıyorum da gormuyorumda eger cevırılerı yorum(tefsır) olarak algılıyorsanız bu sızın algılamanız ıle alakalı sorununuzdur.kaldıkı her tefsırcının arkasından gıdılıyor dıye bırsey soyleyemessınız
  4)cumhurıyetın ılanına kadar osmanlının kullandıgı alfabe arab alfabesıdır Türklerin islam dinini benimsemesinden sonra, Arapça ve Farsça sözcükler Türkçe’ye girmıs ve osmanlıca bu uc dıllın karısımından olusmustur bu donemde yazılan eserlerde cevırılerde bundan etkılenmıstır.harf ınkılabından sonrada zaten osmanlı eserlerının dahı turkceye tercumesı gereklı olmus dolayısıyla odonemde yazılan cevırıler tekrar turkceye cevrılmıstır.sunuda soylıyım halen daha cumhırıteın ılk yıllarındakı saırlerımızın eserlerını osmanlıca sozluk olmadan anlayamıyoruz(odonemle gunumuzdekı matbaa ve yazı ıletısım araclarını goz onunda bulundurmanızı tavsıye ederım.eserlerın kactane oldugunu ona gore kıyaslayınız
  5)kuranın tercume edılmesınde bı sakınca gordugumden degıl sızın yaklasımınızdakı gıbı hangı tercumeye ınanıcaz dıye sordum.dolaysısıyla bu soruya cevap vermemıs soryla yonlendırmeye soruyu amacından saptırmaya calısmıssınız
  6)peygamberın gorevının ne oldugunu onun yaşantısının bızım ıcın bı anlama olup olmadıgını sorusum o konuyu ne gormus nede okonuda soru sormussun.
  7)yourmumdada belıttıgım gıbı 50 kişi okusun farklı farklı seyler cıkarırı demısım ve sız yaptıgınız bu yorumunuzla benı desteklemıssınız zıra kasdettıgım hıc bıseyı anlamamıs ve sorularımı yanıtlamak yerıne bana soruyla karsılık vermıssınız.
  8)ayrıca 6666 ayet olan kuranı kerımden bana sadece 1 tane secme onundekı ayet ne dıyor arkasıdakı ayet nedıyor bakmadan sadece kafa karıstırmak suphe uyandırmak ıcın sormus oldugun 4 ayetı kerımeden eger cıdden ıstersen bır butun halınde ne manaya geldıklerı cok guzel sekılde yorumlanmıs en az 10 ornek gonderebılırım ama sızınyaptıgınız gıbı cımbızla ayetlerı bırbırınden ayırarak yapılmıs yorumlar degıl .yıne tekrarlıyorum benı allah ıcın uyardıgını dusunuyorsan aynı seyı dusundugumuzu ustune basarak soyluyorum selam ve dua ıle muhabbetler

 7. Dinlerini parça parça edip hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Allah onlara yapıp ettiklerini haber verecektir.

  Enam Suresi 159

 8. Bu kitabı kim anladı ki bugüne degin?bundan sonrada anlasın!bu yazıyı yazan cok iyi anlamıs olmalı ki kimlerin anlayıp anlayamayacgnın ölcülerini veriyor.kuran kendısı ıcın apacık ayrıntılı bır kıtap olarak acıklıyor ama yuzbınlerce yorum var bugune degın!nasıl bır acıklıksa bu!namaz kılmak ıstıyorum dıyelım madem apacık o halde nasıl kılacgımı anlatsın.ha durun bır dakıka unutmusum hadıslerden ogrenecez deglmı!yanı kuran apacık degıl!

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: