Kuran’ı üfürük kitabı yapanlar

Kitabımızda Kuran dışı kaynakların neden din olamayacağını anlatma gayretindeyiz. Bunu yaparken özellikle mezhepler ve hadisler aracılığıyla yapılan tahribatı belgelemeye çalışıyoruz. Bu bölümde farklı olarak mezhep ve hadislerde bile yer almamasına rağmen, kimi cahillerce din sanılabilen hurafeleri ve bu hurafeleri dinci kılıklı adam veya yayınevlerinin sahiplenmesiyle dinimizde yapılan tahrifatı göstermeye çalışacağız.

EVLİYALARDAN MEDET UMMA

Evliya diye bilinen kimselerin mezarlarında ip bağlamak, mum yakmak, tel çekmek en sık rastlanan hurafelerdir. Bir yazar şahit olduğu trajikomik olayı şöyle anlatır: “ Bir Bursa gezisinde Osman Gazi türbesinin ve itfaiye kulesinin bulunduğu tepeye çıkmıştım. Etrafı demir korkuluklarla çepeçevre sarılı tepede bir bankın üzerine oturmuş, şehrin o güzelim manzarasını seyrediyordum. Bir ara korkulukların yanında kümelenmiş bir grup kadının yamaçtan yükselen ağaçların dallarına bezler ve ipler bağladığına tanık oldum. O kubbeli mubbeli türbeleri bırakıp da neden bu ağaca dadandıklarını merak ederken söz konusu ağacın el yetişmesi mümkün olmayan, hatta kuşların bile zor konacağı dallarının üzerinde de birtakım bez parçaları bulunduğunu görünce hayretler içinde kaldım. Merakla sağa sola sordum. Bir bilen çıkmadı. Yamaçtaki ağaçların zirvesine o bezlerin nasıl takıldığını kimse açıklayamadı. Sonunda o bölgenin yerlilerinden biri doğru açıklamayı yaptı. Meğer eskiden iftar ve sahur zamanlarını bildirmek için otuz metre ötedeki itfaiye topları kullanılırmış. Bu topların ağzına sıkıştırılan bez parçalarının bir kısmı yamaçtaki ağaçların dallarına çarpıp takılırmış. Böylece türbeleri ziyarete gelen kadınlar tarafından evliya türbesi olduğu zannedilmiş ve ip bağlanmaya başlanmış. Şimdi buraya gelen kadınlar, burada büyük bir evliyanın yattığına ve duaların kabul edildiğine inanıyorlarmış!” Ne yazık ki günümüzde böyle garip adetli, mumlu, bezli türbe ziyaretlerini yapanlar kendilerini “ inançlı” diye adlandırıyorlar. Halkın bir kısmı da bu tarz, İslam’a zıt davranışlar sergileyenlerin “inançlı kişi” olduğuna inanıyor. Oysa bu inanç her neyse Kuran’ın inancı olmadığı kesindir. Bu tarz fiilleri sergileyenler, Kuran’ı üfürük kitabı gibi değerlendirirken, ıslık çalma, gece aynaya bakma tipindeki yasakları dîni bir hüküm, dînin bir gereği sanmaktadırlar.

Dine sokulan ve dinin bir parçası olarak gösterilen bu hurafeleri, bunları savunan kaynaklardan öğrenmek istiyorsanız size Pamuk yayınevinin “Kuranı Kerim’in Havas ve Esrarı” kitabı ile Kudret Şandra’nın derlediği “ Dert Sizde, Derman Bende, Şifa Reçeteleri” kitabını öneriyoruz. Gerek yayınevi, gerek kitabın ismi, gerek yazarın kimliği kitapların dîni kimlik kazanmasına sebep olmaktadır. Zaten binlerce hurafe ile dinin zorlaştırıldığı yetmiyormuş gibi, “dîni özel bilgiler” gibi takdim edilen hurafeler, Kuran’ın güzel dinini tanımayanların dîni; saçma, mantıksız, uydurma sanmalarına sebep olmuştur. Size yüzlerce hurafeyi sayamayacağımız için, bu iki kitaptan on örnek hurafeyi yazmakla yetineceğiz. Bu hurafelerde Allah’ın mübarek kelamı, rehberimiz Kuran’ın surelerinin nasıl kullanıldığı ayrı bir ibret vakasıdır:

1. Örnek Hurafe: Rum suresinde geçen bu üç ayeti kerime ile, Es Saffat suresindeki bu üç ayeti kerimeyi okumayı adet haline getiren kimselerin denizler, yahut da çöllerdeki kumlar kadar günahı olsa yine de Cenabı Hak bağışlar derlerdi. Bir kimse bu surenin tamamını ağız kısmı dar olan cam bir kap içerisine yazar ve hasta olmasını istediği kimsenin evine bırakırsa, o evde bulunanların tamamı derhal hastalanırlar. Hatta o eve, evin yabancısı olan bir kimse dahi girse derhal hastalığa yakalanır…

Örnek Hurafe:Sancıdan kıvranan bir hasta üzerine Mücadele suresi okunursa sancısı geçer ve tatlı tatlı uykuya dalar. Gece ve gündüz bu sureyi okumaya devam eden kimse hırsızlara karşı korunur. Surenin tamamı bir kağıt üzerine yazılıp herhangi bir mahsul üzerine atılırsa, o mahsul her türlü haşerenin tahribatından kurtulur, bolluk ve bereket meydana gelir.

Örnek Hurafe:Bir kimse Maun suresini ev eşyası üzerine okuyup üfürse, [private] kırılmaktan ve kaybolmaktan kurtarılmış olur. Bu surenin okunmasını alışkanlık haline getiren kimsenin sözü her yerde geçerli olur. Hiç kimse bir dediğini iki edemez.

Örnek Hurafe:Para biriktirip zengin olmak isteyenler her namazın sonunda Humeze suresine devam etmelidirler. Bir kimseyi teşhir etmek için de 101 adet biber üzerine okunup, niyet edilene yakılır.

Örnek Hurafe:Sık sık hamamcı olan kimseler, bir şap üzerine Tarık suresi’ni okuyup, yastığın altına kor ve bu şekilde uyuduğu taktirde hamamcı olmaktan kurtulur.

Örnek Hurafe:Basur hastalığına yakalanan kimse namazların sonunda Ala suresini yedişer defa okursa hastalığı geçer. Cuma ezanında yazdırıp üzerine alan, kıskançlık, nazar ve sihre karşı kendini korur.

Örnek Hurafe:Felak suresini bir kağıt üzerine baştan sona yazıp, ayın son Cumartesi günü güneş doğmadan ve yedi kuyudan alınacak, güneş görmemiş kuyu suyuna çivit mürekkebi ile yazılıp silinerek, herhangi bir düşmanın üzerine, 41 kere de kapı eşiğine okunarak, o evde geçimsizlik çıkmasına ve ayrılmalara sebep olunur.

Örnek Hurafe:Bir çirişe 7 ilmik atılır. Birinci ilmiğe …, ve yedinci ilmiğe Surei Kevser okunur. Her düğümde: “Yarabbi filanın şehvetini, cinsel organını aklını fikrini 360 beden azası ile 72 endamı ile bağladım ve düğümledim.” Bu çiriş rüzgara karşı asılır. İcap ettiğinde çözmek için kaybolmaması da şarttır.
Örnek Hurafe:İçinde 17 Mim harfi bulunan Ayetel Kürsi’yi yine bir çiriş alıp bakire bir kıza 17 kez düğümlenecek şekilde ilmik attırılır. Her ilmiğe 10 adet Ayetel Kürsi okunur… Kimin için niyetleniyor, ne için isteniyorsa “ Ya Rabbi falanın şehvetini, dilini ya da yolunu bağlıyorum. Ayetel Kürsi’deki İsmi Azamın ve esmai ilahiyenin yüzü hürmetine düğümledim.” diyerek bakire kıza bir düğüm attırılıp, işaretle hiç konuşmadan 17 ilmik böylece düğümlenir ve 170 adet Ayetel Kürsi okunmuş olur. Bu okunmuş çiriş karanlık bir yerde ağır bir taş altına konarak muhafaza edilir.

Örnek Hurafe:Erkekliği bağlı bir şahsın çözülmesi için; temiz bir kağıda Ayetel Kürsi, diğer bir kağıda da Surei Haşr’ın son dört ayeti ile Amener Resuli ayeti kelime olarak ayrı harf harf yazılır. Ayetel Kürsi sağ kola, diğer yazılı Amener Resuli ve Haşır Suresi sol kola bağlanır. Sonra hiç kullanılmamış bir baltanın deliğinden bağlı erkeklik uzvunu geçirip işer…

KURAN ÜFÜRÜK KİTABI DEĞİLDİR

Kuran’ın bu istismar edilişi Edip Yüksel “İlginç Sorular” kitabında benzer örneklerle anlatılır ve devamında şöyle der:

Kuran Bizleri doğruya ulaştıran bir rehber (Huda) Yolumuzu aydınlatıcı bir ışık (Nur) Doğruyu yanlıştan ayıran bir ölçü (Furkan) İhtilaf içinde bocalayanlara bir delil (İlim) Tüm beşeriyet için bir mucize (Ayet) Kalplerinde manevi hastalık bulunanlara bir ilaç (Şifa) Sıkıntıdaki müminlere bir müjde (Büşra) Tüm insanlara bir öğüt ve hatırlatma (Zikr)

Her şeyi detaylı olarak açıklayan bir yasa (Mufassal) Düşünenlere bir bilgelik kaynağı (Hikmet) Her şeyi açıklayan bir kitap (Tıbyan) Haklıyı belirleyen bir kanıt (Beyyine) Müminler için bir bağış (Rahmet) Geride kalmayıp ilerlemek isteyenler için bir uyarı (Zikra) Akleden müminler için apaçık bir kitap (Kitabul Mümin) Adalet arayan toplumlar için evrensel bir yasa (Hüküm) Peygamber’in risaletini devam ettiren ölümsüz bir elçi (Resul) Birbirine düşmüş insanları birleştirici bir ip (Hablullah) Müslümanlar için kıyamete dek yaşayan bir önder (İmam) Dirileri uyarsın diye gönderilen bir kitap (Kuranun Mübin)

İşte böyle nitelikteki bir Kitab’ın tüm bu niteliklerini gizlemek ve amacı dışında kullanmak için insanlardan ve cinlerden olan şeytanlar elele vermişler ve ne yazık ki bu şeytani tuzaklarına insanların çoğunu düşürmüşlerdir. İnsanları ortak koşuculuğun ve zulmün karanlığından Allah’a imana ve adaletin aydınlığına çıkaracak bir rehber olan Allah’ın kitabını yüzyıllardır sahtekarlar ve cahiller bir aspirin veya bir merhem gibi değerlendirmiş ve mikroplu üfürükleriyle istismar etmişlerdir. Allah’ın yüce kelamını basur, ishal, kabızlık gibi hastalıkları iyileştirmede büyüvari yöntemlerle kullanarak Kuran’a hakaret eden ve uydurdukları yalanları Allah adına halka yutturan üfürükçüler ve muskacılar toplumumuza çok büyük zararlar vermişlerdir.

1De ki: Sabahın Rabbine sığınırım. 2Yarattıklarının kötülüğünden 3Çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden 4Düğümlere üfürenlerin kötülüğünden 5Ve kıskandığı zaman kıskananın kötülüğünden.
113 Felak suresi 15

Allah düğümlere üfürenlerin kötülüğünden, bu tip büyüvari hareketlerin kötülüğünden kendisine sığınmamızı Kuran’da söylerken, Kuran’ı üfürme, düğümlere üfleme gibi yollarda kullanmak ne yaman bir çelişkidir! Uyduruk karelerde sureleri ve Arapça harfleri kullanarak yazılan muskalara, tılsımlara, efsunlara kudsi, mübarek, dîni bir hava verilmiş ve din namına özellikle halkın cahil kesimleri yüzyıllardır kandırılmıştır. Kuran’ın musikisi yerine manası, üfürülmesi yerine okunması, ölülere hitabı yerine canlılara hitabı asıl olmadıkça bu kaos, bu rezalet ne yazık ki devam edecektir.

EVLİYA ALDATMACASI

2 Bu kitap onunla uyarman için ve inananlara hatırlatıcı olarak indirildi. Öyleyse bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın

3 Rabbinizden size indirilene uyun. O’ndan başka evliyaya(dostlara) uymayın. Ne kadar az hatırlıyorsunuz?

7. Araf Suresi 23

Allah Kuran’a uymamızı ister. O’ndan başka evliyaya uymamamızı söyler. Oysa günümüzde hurafelerle dolu bir çok kitabın yazarı Kuran’da kullanılan “evliya” kelimesiyle isimlendirilip kitapları Marifetname(bir sonraki bölümde inceleyeceğiz) diye, ilmihal kitabı diye, hadis, tefsir, mezhep kitabı diye satılmaktadır. Kuran’ın insanların uyduğu yanlış adres olarak evliyayı göstermesi ve günümüzde Kuran dışı kaynak ve insanlara uyanların bu kaynak ve yazarları Kuran’da geçen aynı kelimeyle isimlendirmeleri ilginçtir. (“Evliya” Arapça’daki “veli” kelimesinin çoğulu olup “dostlar” demektir.) Kuran’ın kelimeleri bu şekilde kullanmasına rağmen mezhepçi zihniyet kendi mezhep büyüklerinin evliyalık delillerini göstererek(!) (Kuran’ın bu tarz kullanımına karşın mezhepçi literatürde evliya kelimesi insanüstü, adeta süpermen kişi manasında kullanılır) onların eserlerinin de dinin kaynağı olduğunu ispatlamaya gayret eder.

Para için önüne geleni basan yayınevleri, aklından her geçeni yazan yazarlar, bunları rekortmen yapan cahil alıcılar, Kuran’ı rehber yerine üfürük uygulayıcısı yapanlar oldukça, halimiz bakalım ne olacak!.. Hele bir de bu üfürükçüleri din adamı, hoca sananlar yok mu!.. Bu üfürükçülere gidip muskasına, göbeğine efsunlu dualardan yazdırıp medet umanlar… Bunlara paraları verip şifa isteyenler, fakat Allah yolunda zekata geldi mi üfürüğe harcadığının yarısını harcamayanlar… Kurşun dökmeye üşenmeyip, namaz söz konusu olduğunda üşenenler… Kuran’ı 40 bohça içinde duvarda tutup, eline alıp manasını anlamak, hayatın rehberi yapmak için okumayanlar…

Yazının / Kitabın diğer bölümlerini Kurandaki Din sitesinden okuyabilirsiniz.

Sitemizde sık sık bölümlerini yayınladığımız Kuran’daki Din kitabını bu bağlantıyı kullanarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Kitabı Pdf formatında indirmek için tıklayın.

Bu yazı Kurandaki Din sitesinden alıntıdır.

[/private]

Reklamlar

14 thoughts on “Kuran’ı üfürük kitabı yapanlar

Add yours

 1. 1. salahaddin Dal Diyor:
  17 Jul 2007 1:29 pm e

  Bence, bundan böyle din alimlerinin çok dikkat edilmesi gereken KUR’ANİ KERİM üzerindeki farklı yorumlara uey vermemelidirler. Artık internet sitelerinde herkes derim incelemeler yapmaktadır. uzatmıyarak Hz.Ali’nin çok değer verdiğim sözüyle KUR’ANİ KERİMİ anlamaya çalışmalıyız. yanı İLİMSİZ İBADETİN TEFEKÜRSÜZ KUR’AN TİLEVETİNDE HAYIR YOKTUR sözü her şeyi yanıtlamaktadır.ALLAH’ın selamı üzerinizde olsun .

 2. bencede kuranı okuyup kendilerince anlamlar çıkarmak bnce veballi iş tamam kuranı anlamak lazım ama nasıl önce bunu öğrenmeli ayrıca sapkın türbe hurefeleri konusunda hemfikiriz fakat az önce bi sitede okudugum kadarıyla şöyle denilmmiş bi ayette evliya yani dost kötülükten korunandır iman edendir bundan bi arkadaşımız şunu çıkarmış yani her müslüman evliyadır peki bizler müslüman olarak kuranı tam anlayıp tam olarak yaşayabiliyormuyuz öyle bir zamandayızki kötülüklerden korunabiliyormuyuz bu kdar temiz kalplimiyiz hepimiz evliya olucaz… bi arkadaşımızda evliyalar süpermen gibi görülüyor demiş neden biliyomusun allah sevgili kullarının yani dostlarının duasını geri çevirmezmiş bundan olmasın sakın?bizimde bu büyük zatların duasını almamız gerekmezmi? bide şu var bu zamanda evliyamı olur diyenlerde var bence bu kadar ön yargılı olmak yerine araştırmak lazım değilmi? bulmak lazım değilmi? çünkü allah (c.c) benim habibime tabi olun onu göremediyseniz habibimin habibime yani allah dostlarını işaret etmiştir!!! inanmayanlarda önce araştırıp gözleriyle gördükten sonra atıp tutsunlar… alah razı olsun

 3. yalnız yalnış anlaşılmasın şimdi evliyaları peygamber olarak görmek gibi, demek istedigim bu degil kuranda bunu demiyor zten ama eminim demek istedigim anlaşılmıştır ayrıca ben yaşayan evliyalardan bahsettim dua isteyelim derken türbelere gidip çaput baglamaktan degil şunuda bilelim hoca ayrıdır evliya ayrı bunu ayırmamız gerek şimdilerede sosyete hocaları çok hatta namazı 3 vakte indiren bile var haşaa!!! sapkın türbe ziyaretleri üfürükçüler allah bunlardan korusun

 4. selam ve dua ıle .kur an ı anlamak onun ılahı kelımelerden damlayan hayat nızam namelerını kulaklarımızdan derın lıklerımızın zerrelerıne kadar.ruhumuzun varlık merkezınden aslı çzmurdan bedenımıze verdığı canı ve sıcaklığı ve soluklarımızdan çıkardığımız yorgunluğumuzun adını anlamadan esrarı sırlar alemınden dunya alemıne almak veyahut da “elıf” ın “e” sıne “lam” ın “l” sına mana anlam ve uluhıyyet babından ruhun derınlıklerıne ınmeden kur anı anlamak mumkun olmuyor.ılahı nıdayı belleklerımızden ılahı varlığın nıdasını duyamadan sadece dılınızın kulaklarınıza verdığı sessız namelerden başka bır ses duyamaz ve anlayamazsınız.KUR-AN I anlamak pek de anlaşılmış olmuyor.onun ılahı reçetesını okuyup belleklerımızden zerrelerımıze kadar duymak nıyyetı ıle ALLAH C.C.ADI ILE ONA EMANET OLUNUZ SELAM VE DUA ILE KALININIZ VE IYILIKLER DUNYANIZDA ÖLÜMSÜZ BEREKETLER SONSUZ HUZUR DAMLALARI EKSILMEDEN YAŞAMAYA DEVAM ETSIN .VESSELAM

 5. EZELDE RABBUL ALEMIIN IN henüz zamanı yarat mayı arzu buyurmadığı an dan evel ruhlara seslanma muradını buyurdu aan yanı elest bezmınde.madde henuz bılgı ıle bılgılendırılmemiş iken.hanı o ılk ses ılk nıda.”BEN SIZIN RABBINIZ DEĞİLMİYİM” bılgı öğretılmemış madde bu yuce sesle sarhoş oluş bu yuce sesın mutluluğu ıle allh ın yılları kadar evrenı raks etmeye başlamış kı cevap bekleyen sese cevap verılemenın sarhosluğu maddeyı helaka götürüyor ken yıne o ılk sesın verdığı haz gıbı gaybler alemınden gelen kurtuluş kabul sesı” evet sen bızım rabbımız”sın.nıdası ıle yok oluştan varlığın ılk anlarının başlangıcı başlamış oluyordu.ve ilk kabuller.ilk tavırlar.ilk tereddütsüz.imanların nur u ılahılerı başlamış oluyordu.sankı yaradılışın ilk ışıklarının dunya semalarından İNSAN varlık ve iç alemlerının semalarına adeta o ılahı nıda mılyarlar kadar mılyarlarca zerrlerden gelen duyulan o muhteşem ses.”evet sen bizim rabbımız”sın.şimdi ey azızler.evvela kur anın ılk sesı nı anlamak lazımmış galıba.maddeyı def eyleyıp.mana kapılarının kapılarında kole olmaya aday olmak var imiş ki.gecelerı gafıl uykuya mağlub olmaya mayası çamur olan şu et yığını.secde de o vaktı sabahlarınıda çakılıverıp.kalkmamak ve uyanmamak ve işte o ılahı sese kulak vermek lazım.allaha emanet olun selam ve dua

 6. Kur’anı azimüşşan İnanlar için bir hidayet ve şifadır.

  41:44 – Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur’ân yapsaydık onlar mutlaka: “Bu kitabın âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı dil, öyle mi?” derlerdi.

  Sen de ki: “O, iman edenler için bir hidayet ve şifadır.” İman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık vardır. Kur’ân onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar (da duymuyorlar).

  HADİSİ-İ ŞERİFLER

  * Levh-i Mahfuz’a ilk yazılan, BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM’dir.

  * FATİHA süresi, Kur’an’ın üçte birine bedel ve Kur’an’ın anasıdır.

  * FATİHA her derde deva, zehire şifadır. (Ramüz 321/11)

  * Bir millete Allahü Teala azab göndermeyi hükmetti. Onların çocuklarından biri Fatiha-i Şerife’yi öğrenip okuyunca Allahü Teala onların üzerinden kırk yıl azabı kaldırdı. (Beyzavi1/14)

  * Allah’a yemin ederim ki, ne Zebur’da, ne incil’de ne Tevrat’ta ve ne de Kur’an’da Fatiha süresinin bir misli nazil olmamıştır. (Tergib 3/183)

  * BAKARA süresi, Kur’an’ın evi veya perdesidir. Onu öğretiniz. Çünkü onu öğrenmek bereket, terk etmekse hasrettir. Bu süreye sihirbazlar güç yetiremezler. (Beyzavi 2/274)

  * Kur’an okumayı terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. Sure-i Bakara’nın okunduğu evden şeytan mutlaka kaçar. (Tergib 195)

  * Her şeyin bir senamı (alası-zirvesi) vardır.Kur’an’ın senamı da Bakara süresidir. Kim gece evinde o süreyi okursa şeytan üç gece o eve gelmez. Kim de Gündüz okursa, şeytan o eve üç gün yaklaşamaz. (Ramüz 128/8)

  * Kur’an-ı Kerim’de en azim ayet AYETÜL KÜRSİ’dir.
  Bakara süresinde bir ayet vardır ki, Kur’anın ayetlerinin seyyididir. O ayet bir evde okundu mu şeytan oradan mutlaka çıkar (kaçar) Bu, Ayetül Kürsi’dir. Ayetül Kürsı’yi okuyan kimseye, Kürsi büyüklüğünde ecir verilir. Melekler ona istiğfar ederler Yatarken Ayetül Kürsi okuyan kişiyi, onun komşusunu ve etrafında bulunan bütün komşularını Allahü Teala emniyet altına alır. (Beyzavi 2/259)

  * Süre-i Bakara’nın sonundaki iki ayeti
  AMENERRASULÜ’yü… geceleyin kim okursa, o, ona yeter. (Beyzavi 2/274)
  Hz. Ömer R.A. “Akşam Amenerrasülü..’ yü okumadan yatan kişiyi biz akıllı saymazdık. (Hak dini Kur’an dili)

  * ALİ İMRAN süresini Cuma günü okuyana Allahü Teala rahmet, melekler de güneş batıncaya kadar Salatü Selam ederler. (Beyzavi 2/63)

  * NİSA Süresini okuyan kişi sanki bütün mü’min kadın ve erkeklere sadaka dağıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allahü Teala’nın günahlarından vaz geçtiği kullarından olur. (Beyzavi 132)

  * Kur’an’ın yedi uzun süresini ki, -NİSA süresi de onlardandır- kim öğrenip okursa o kişi alim sayılır.(Ahmet ibni Hanbel)

  * MAİDE Süresini okuyan kişiye Cenab-ı Hak dünyada yaşayan yahüdi ve hristiyanların adedince hasene yazar. (Beyzavi 2/178)

  * EN ‘AM Suresini okuyan kişi için yetmiş bin melek bu sürenin harflerinin adedince istiğfar ederler. (Beyzavi 2/217)

  * Kim sabah namazını cemaatle kılar ve namaz kıldığı yerde oturarak EN’ AM Süresinin başından üç ayet okursa Allah bu sayede ona yetmiş melek görevlendirir. Bunlar kıyamete kadar Allah’ı tesbih ve okuyan kişiye istiğfar ederler. (Deylemi)

  * A’RAF süresini okuyan kimse için Cenab-ı Hak kıyamet gününde şeytanlara karşı bir perde halk eder. (Onu şeytanlardan korur) ve Adem A.S.’ı ona şefaatçı kılar. (Beyzavi 3/40)

  * ENFAL ve BERAE sürelerini okuyan kişiye ben kıyamette şefatçı olacağım. (Beyzavi 3/40)

  * YUNUS ve HUD sürelerini kim okursa (kendisine sayısız dereceler ihsan olunur. (Beyzavi)

  Not: Hud süresi 41. ayeti (Bismillahi mecreeha. Vemürseha inne rabbi lagafururrahiim.)ni Nuh A.S. gemiye binerken okumuş ve kendisine tabi olanlara okumalarını emretmişti.Okudular, selamet buldular. Bizler de vasıtaya binerken 3 veya 7 defa okursak manevi kemerlerimizi bağlamış oluruz.

  * YUSUF süresini herhangi bir mü ‘min okur ve aile efradına öğretirse, Cenab-ı Hak onlara ölüm hastalığını kolay kılar ve müslümanlara haset etmek
  duygusundan onları kurtarır. (Beyzavi 3/144)

  * RAAD süresini okuyan kişiye Allahü Teala bütün şimşekler adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmiş kişi olarak diriltir. (Beyzavi 3/154)

  * NAHL Süresi’ni okuyan kişi, o gün ölürse. Allahü Teala onu dünyada ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesaba çekmez. (Beyzavi 3/195)

  * KEHF süresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal’in fitnesinden emin olur. (Tergib 3/192)

  * ENBİYASüresini okuyan kişinin hesabını Cenab-ı Hak kolay kılar ve peygamberler onunla müsafaha ederler. (Beyzavi 4/48)

  * HAC Süresini okuyan, hac ve umre yapanların sevabları gibi sevab alır. (Beyzavi 4/62)

  * BAKARA. ALİ İMRAN . TAHA Süreleri kendileriyle yalvarılıp dua edildiğinde, Cenab-ı Hakk’ın kabul buyuracağı “ism-i Azam”dırlar.(Darimi)

  * TAHA ve YASİN Sürelerini Allahü Teala Hz.Adem A.S.’ı yaratmadan bin yıl evvel okumuştur. Melekler işitince BUNLARIN İNDİRİLECEĞİ ÜMMETE, BUNLARI OKUYACAK DİLLERE, BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU demişlerdir. (Darimi)

  * MÜ’MİNÜN Süresinin evvel i ve ahiri Cennet hazinelerindendir. Evvelindeki üç ayetle amel eden, ahirindeki dört ayetin nasihatını dinleyen kişi kurtulur, felah bulur (Beyzavi 4/73)

  * FÜRKAN süresini okuyan, mü’min olarak Allahü Teala’ya kavuşur. (Beyzavi 4/100)

  * NEML Süresini okuyan haşrolunduğunda kabrinden (La ilahe ill) diyerek kalkar. (Beyzavi 4/122)

  * AHZAB Suresini okuyup, ehline öğreten, kabir azabından emin olur. (Beyzavi 4/169)

  * MÜLK ve SECDE Surelerini yatsıdan sonra okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur. (Fethü’l Kadir)

  * SECDE ve MÜLK Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diğer surelerin yetmişayetine bedeldir, (Tirmizi)

  * YASİN Suresini ölülerinize okuyunuz. (Tirmizi)

  * Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de YASİN’dir. Kim Yasin’i okursa, Cenabı Hak ona on defa Kur’an okumus kadar sevap ihsan eder. (Tirmizi)

  * Kim geceleyin YASİN okursa affedilmiş olarak sabaha çıkar. (Tirmizi)

  * YASİN’i Her gece okuyan, şehid olarak ölür(Elmanevi)

  * YASİN’i okuyunuz. Onda on bereket vardır:
  1- Aç, okursa doyar,
  2- Çıplak, okursa giyinir,
  3- Bekar, okursa evlenir,
  4- Korkusu olan, okursa emin olur, :
  5- Mahzun, okursa ferahlar,
  6- Misafir okursa seferde yardım görür,
  7- Kayıp (için okunursa) bulunur,
  8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur,
  9- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler,
  10- Susayan okursa suya kavuşur. (Ramuz 79/4)

  * Her kim anne ve babasının veya bunlardan biri nin kabrini her Cuma ziyaret eder ve yanlarında YASİN okursa, her harfinin sayısınca ona mağrifet olunur. (Hak dini Kur’an dili)

  * YASİN-i ŞERİF’i gece okuyan, Yedi hatim sevabına nail olur.

  * YASİN-i ŞERİF’i gece okuyana, 20 hac sevabı verilir. (Künüzü’d Dekaik)

  * VAKIA süresini gece okuyan, hiC fakirlik görmez, (Beyzavi 5/116)

  * ZÜHRUF süresini okuyan kimse için kıyamet günü “Ey kulum bu gün sana korku ve üzüntü yok” denilir. (Beyzavi C-5 S.65)

  * DUHAN süresini okuyup yatan kişi mağfiret olunmuş olarak kalkar. (Beyzavi 5/68)

  * DUHAN süresini gecenin evvelinde okuyan kişi için yetmişbin melek sabaha kadar istiğfarda bulunur. (Tirmizi)

  * DUHAN süresini Cuma günü veya gecesi okuyan kimse için, Allahü Teala Cennette bir köşk ihsan eder. (F. Kadir)

  * CASİYE süresini okuyanın Allahü Teala ayıplarını örter ve hesap korkusunu giderir. (Beyzavi)

  * Bu gece bana bir süre nazil oldu ki, o, bana üzerine güneş doğan her şeyden sevgilidir. Bu, İNNA FETEHNA LEKE… süresidir.

  * HAŞR süresini okuyan kişinin geçmiş ve gelecek günahları(ndan bazıları) aftolunur.

  Bir kimse sabahleyin ÜÇ KERE “EÜZÜ BİLLAHİSSEMİİL ALIMİ MİNEŞŞEYTANİRRACIM” der de HAŞR süresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teala ona yetmişbin melek vekil eder ki, onlar akşama kadar kendisine dua ederler. Eğer o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin okursa yine bu menzilede olur. (Ramüz 434/12)

  * Allah’ın ayetleri içerisinde “ism-i Azam”, Süre-i Haşrin ahirindedir. (Hüvüllezi.. ilah)

  * Kim gündüz veya gece HAŞR süresinin sonunu okur, sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kılar. (Beyhaki)

  * MÜNAFİKÜN süresini okuyan nitaktan beri olur.

  * TEĞABÜN süresini okuyan kişiden Allahü : Teala ani ölümü defeder. (Beyzavi 5/136)

  * TALAK süresini okuyan kişi, sünnet-i Resülüllah üzere ölür. (Beyzavi 5/136)

  * TAHRiM süresini okuyana, Allahü Teala tevbe-i nasuh nasib eder. (Beyzavi 5/140)

  * MÜLK süresini okuyan kimse Kadir gecesi ihya etmiş .9ibidir. (Beyzavi 5/142)

  * TEBAREKE (Süre-i Mülk), kabir azabına manidir. (Tirmizi)

  * Bir kimse her gece Sure-i KIYAME (ki La uksimü biyevmil Kıyame…) okursa, kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi parlayarak Allah’a kavuşur.(Ramüz 438/6)

  * İNŞİKAK süresini okuyan kişiye, Allahü Teala kitabını solundan ve arkasından vermez. (Beyzavi 5/179)

  * İZAZÜLZİLE suresini dört defa okuyan kişi, sanki Kur’an’ın tamamını okumuş gibidir. (Beyzavi5/192)

  * TEKASÜR suresini okuyan, ani ölüme uğramaz.

  * Sizden biriniz her gün bin ayet okuyamazsa ELHAKÜMÜTTEKASÜR’ü okuyamaz mı?. (Ramuz 82/8)

  * Size bir sure okuyacağım ki, (o sırada) kim ağlarsa Cennetliktir. Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun. Bu, Elhakümüttekasür suresidir. (Ramuz 147/6)

  * KAFİRÜN suresini okuyan kişi,sanki Kur’an’ın dörtte birini okumuş gibidir.(Beyzavi5/192)

  * Ey Cübeyr! Sefere çıktığında arkadaşlarıniçinde en iyi hal ve en fazla azık sahibi olmaktan hoşlanırsan şu beş sureyi oku: Kul ya eyyühel kafirun-iza cae nasrullah-Kul hüvü Ehad- Kul euzü birabbil Felak- Kul euzü birabbinnas.. Her sureye besmele ile başla ve besmeleyle bitir. (Ramuz 1118)

  * Yatağına geldiğinde “Kul ya eyyühelkafirun” suresini oku, sonra uyu. Bu, şirkten beri
  olmaktır. (Ramuz 37/5)

  * İHLAS suresini okuyan kişiye Cennet vacib olmuştur. (Beyzavi5/200)

  * İHLAS ve MUAVVEZETEYN surelerini akşam sabah üçer kere okumak sana her şey için kafidir. (335/9)

  * KULHÜV ALL.AHÜ EHAD, Kur’an’ın üçte birine bedeldir. (Ramüz 335/7)

  * Bir kimse İHLAS süresini elli defa okursa, elli senelik, ikiyüz defa okursa, ikiyüz senelik günahı Affolunur.Bin defa okursa, kendisini Allahü ila’dan satın almış olur.(Ramüz 438/8-9-11)

  * Bir kimse farz namazlardan sonra on defa İHLAS okursa, Allahü Teala, rızasını ve mağfiretini kendisine lazım kılar. (Ramüz 438/12)

  KURAN BAŞLIBAŞINA BİR ŞİFADIR ONDA ŞİFA ARAMAK YANLIŞ DEĞİLDİR
  YALNIZ HUREFE OLANLAR MÜSTESNA YUKARIDA VERDİKLERİM SURELERLE İLGİLİ HADİSLERDİR

  EVLİYANIN MEZARINA MUM ÇAPUT VS.GİBİ ŞEYLER BAĞLAYIP KENDİLERİNDEN YARDIM İSTEMEK YANLIŞ FAKAT TEVESSÜL YAPILABİLİR
  gerçek mürşidler hiçbir zaman bana tapın demez ki mürşide tevessül edilir sadece herşey ALLAHTANDIR mürşidleride ALLAH yaratmıştır tevessül yüzüsuyu hürmetine demektir…..
  mesela bazıları türbeye gitmek şirk derler hayır değildir çünkü oaradaki zatı ziyarete amacıyla tevessül etmek için gidiyorlar ondan beklemiyorlar haşa biz türbeye o zat bana yardım edecek ben Allahı tanımıyorum demiyor…sadece burada yatan kamil veli Allahın sevgili kuludur ya rabbi onun yüzüsuyuhürmetine beni affet vs vs.peygamberimizin kabri şerfindede böyle dua edilir….ASLINDA ALLAHTAN İSTENİR EVLİYA ARACI KILINIR….ALLAHLA KUL ARASINA HİÇBİR ŞEY GİREMEZ DİYENLER DOĞRUYU SÖYLEMİYORLAR ÇÜNKÜ ALLAHLA KUL ARASINA BİRŞEYLERİN GİREBİLDİĞİNİ ZATEN ALLAH KURANINDA BELİRTMİŞ MESELA:RESULUME UYARSANIZ KURTULUŞA ERESİNİZ DİYOR ALLAH BURADA RESULÜNÜ ARACI KILMIŞ KENDİSİNE ULAŞMAMIZ İÇİN

  Sadakaları açıkta verirseniz ne iyi; fakat gizleyip fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır O, günahlarınızdan bir kısmını bağışlar Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır (2/271)
  SADAKAYI ARACI KOYMUŞ GÜNAHLARIN BİR KISMI BAĞIŞLANSIN DİYE

  Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, (Allah’a) saygılı olanlardan başkasına ağır gelir.SABIR VE NAMAZI YARDIM İÇİN ARACI KILMIŞ

  ALLAH İLE KUL ARASINA ŞEYTANI SOKUYORUZ

  SİZİN BU FİKİRLERİNİZE GÖRE HEPİMİZ ŞİRKDEYİZ

  ÖZELLİKLE SÖYLÜYORUM Kİ TÜRBELERİ ZİYARET ETMEK ŞİRK DEĞİLDİR EVLİYAYA TEVESSÜLDE ŞİRK DEĞİLDİR

 7. Selam,
  Abdül
  yazdığın gibi, okuduktan sonra üflemeyide ihmal etme, özellikle ellerine üfleyip, ellerini orana burana sürmek lazım mış.
  ömürsün..
  esenlikle..

 8. bunu peygamberimiz yapmış sizin deyiminizle elini orasına burasına sürmüş sözlerinizde edebe riayet etmenizi tavsiye ederim

  selametle

 9. ATA DİNİ MENSUPLARINA SAFAHAT’TAN ÖĞÜTLER

  II. KİTAP
  SÜLEYMANİYE KÜRSÜSÜNDEN

  Milletin hayrı için ne düşünsen; bidat.
  Şer’i tağyir ile, terzil ise -haşa- sünnet.
  Ne Huda’dan sıkılırlar, ne de Peygamberden.
  Bu ilimsiz hocalardan, bu beyinsizlerden.
  Çekecek memleketin hali ne olmaz? Düşünün!

  Çünkü biz bilmiyoruz dîni. Evet, bilseydik,
  Çâre yok gösteremezdik bu kadar sersemlik.
  “Böyle gördük dedemizden!” diye izmihlâli
  Boylayan bir sürü milletlerin olsun hâli,

  İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de!
  Yoksa, bir maksad aranmaz mı bu âyetlerde?
  Lâfzı muhkem yalınız, anlaşılan, Kur’ân’ın:
  Çünkü kaydında değil, hiçbirimiz ma’nânın:

  Ya açar Nazm-ı Celîl’in, bakarız yaprağına;
  Yâhud üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
  İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin,
  Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için!

  IV. KİTAP

  VÂİZ KÜRSÜDE

  Bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında?
  “Kadermiş!” Öyle mi? Hâşa, bu söz değil doğru:
  Belanı istedin, Allah da verdi… Doğrusu bu.
  Talep nasılsa, tabî’î, netice öyle çıkar,
  Meşiyyetin sana zulmetme ihtimali mi var?
  Çalış dedikçe şerîat, çalışmadın, durdun
  Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun
  Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya
  Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya!”

  V. KİTAP
  HATIRALAR

  Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile…
  Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nâfile!
  Kaç hakikî Müslüman gördümse: Hep makberdedir;
  Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir!

 10. Selam,

  Sn. Abdülhalık

  Peygamberimiz bunu yapmış..mış.. mış..hep mış
  derken siz oradamıydınız

  Ve deveden iki, sığırdan iki. Deki”Allah iki erkeğimi haram kıldı yoksa iki dişiyimi, yada iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Yoksa Allah’ın böyle size vasiyet ettiğine şahitler mi oldunuz? O’nun yanındamıydınız? Böyle hiçbir bilgiye dayanmadan insanları saptırmak için Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olbilir? Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. enam 144

  Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz. Kalem37
  size ait bir kitab var değil mi? yoksa yok mu ?

  Hiç niyetim olmadığı halde
  sözlerimi edebe vurgulamışsın
  edepten uçkur anlaşılınca
  böyle oluyor

  Esenlikle..

 11. KARDEŞİM BENİ YALANCILIKLA SUÇLUYORSUNUZ DİNLEMEDEN SİZCE BU NE KADAR DOĞRU ARAŞTIRMADAN GÖRMEDEN NİÇİN YALAN DİYE DAMGALIYORSUNUZ HERŞEYİ DOĞRU BİLEMEYEBİLİRSİNİZ BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK AYIP!!!
  BİZİM KİTABIMIZ KURANI KERİMDİR DİNİ AHKAMIMIZIDA KURAN VE SÜNNETTEN ÖĞRENİRİZ SÜNNET İLE İLGİLİ YAZILARIM VAR BURADA İNŞALLAH OKUMUŞSUNUZDUR
  BEN KURANIN NASIL İNDİĞİNİ NEREDE İNDİĞİNİ GÖRMEDİM AMA İNANIYORUM AKLIMI GÖRMÜYORUM AMA ONADA İNANIYORUM
  GÖRMEDİĞİM ŞEYLERE İNANMAMI DAHA ÇOK ATEİSTLER KULLANIYOR

  Hz. Peygamber (a.s.m) her yatağa girişinde İhlas-Felak-Nas surelerini üçer defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak-Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi. (Buharî, Fedailu’l-Kur’an,14).
  VE SİTEDE HADİSLER HAKKINDA YAZILARIM VAR OKURSUN MÜTEVATİR HADİSLERİ İNKAR EDEN KAFİRDİR FAKAT MEŞHUR HADİSİ HASEN VS HADİSLERİ İNKAR İSE BİDATTA KALMIŞLIĞIN GÖSTERGESİDİR

  SÖZLERİNİZE GELİNCE UÇKURA DAYANDIRMADIM ZATEN SİZİN SÖZLERİNİZ ÖYLECEDE EDEBE UYGUN DEĞİL
  SORUNUZU AĞIR BAŞLI ŞEKİLDE CIVIKLAŞMADAN SORMANIZ BANA BU SÖZÜ SÖYLETTİRMEZDİ KUSURA BAKMAYIN SİZİ DAHA ÖNCEDE UYARMIŞTIM BÖYLE DİNİ KONULARDA CIVIK OLMAK HOŞUMA GİTMİYOR

  ŞÖYLE DESEYDİNİZ:PEYGAMBERİMİZİN GECE YAARKEN FELAK VE NAS SURELERİNİ OKUDUĞUNU NREDEN BİLİYORSUNUZ???
  BENDE SİZE DELİL İLE GETİRİRDİM ÖYLE BİR SÖZ SÖYLEMEDEN

  BU ARADA SADECE BUNA TAKILDIĞINIZA GÖREDE DELİLİ İLE BÖYLE BİR ŞEYİN VAR OLDUĞUNU KANITLADIM UMARIM SURELERİN FAZİLETLERİNE VE YARARLARINA İNANMIŞSINIZDIR YAZINIZDAN ÖYLE GÖZÜKÜYOR İNKAR ETMEMİŞSİNİZ TEK BİR YERE TAKILMIŞSINIZ ODA RESULULLAHIN FELAK VE NAS SURELERİNİ GEÇE OKUYP VÜCUDUNA SÜRMESİNE BUNUNDA CVBINI ALDINIZ
  SELAMETLE

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: