Hadis – mantık çelişkileri

Bu bölümden önceki bölümlerde verdiğimiz örnekler, Kuran’ın korunmuş, tutarlı, tamamlanmış, çelişkisiz ve dinin tek kaynağı olma vasıflarına sahip olduğunu; buna karşın hadislerin korunmadığını, tutarsız, çelişkili olduklarını ve sadece zan olan hadislerin dine kaynak olamayacaklarını, üstelik Kuran yeterli ve detaylı olduğu için buna gerek de olmadığını ortaya koymaktadır. Bundan sonraki bölümlerde vereceğimiz örneklerle bu tezi iyice ispatlayacağız. Bu bölümde ise hadislerin mantıkla çeliştiklerini göstermeye çalışacağız. Kuran’a göre insanlar sürekli akıllarını çalıştırmalı, gerek evrende, gerek kendi yaratılışlarında, gerekse Kuran’da Allah’ın delillerini görmelidirler. Akıllarını çalıştırmadan toplumdaki kelle sayısına, törelere, geleneklere, kabullere göre din oluşturanların, hatalı olduğunu Kuran’dan anlıyoruz. Kuran’a göre Allah’ın nimeti olan akıl, evrenle ve evreni, hayatı değerlendirmede rehberlik eden Allah’ın kitabıyla, mükemmel bir uyum içindedir. Bu uyumun bir parçası olan aklın dinle çeliştiğini söylemek, aklı bir kenara atıp dini anlamaya kalkmak, aklı çalıştırmada değil, aklı kullanmamada erdem aramak, dine akılsızca uygulamaları sokanların veya din düşmanlarının tezidir. Akıl dinle nasıl çelişir? Akıl Allah’ın bize hediyesi değil mi? Kuran defalarca bize aklınızı çalıştırın demiyor mu?

Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır.

10 Yunus Suresi 100

Bu ayet İslâm adına dine sokulan pisliklerin sebebini de göstermektedir. Mantıkla çelişen yüzlerce hadisi kitabımıza sığdıramayacağımız için sadece on tane örnek hadis ile yetineceğiz. Bu hadisleri incelememiz, aklını kullanmayanların üzerine yağan pisliği anlamamızı daha iyi sağlayacaktır.

Anlattıklarımıza, geleneksel İslâmcılar her seferinde: “Bunlar Peygamber düşmanı, Peygamberimiz’in sözlerini inkar ediyorlar, Peygamberimiz’i kaale almıyorlar” sözleri ile iftira atmaktadırlar. Örnek verdiğimiz her hadiste şunu bir kez daha iyice düşünün: Bu hadisleri inkar, Peygamber’i iftiralardan kurtarmak mıdır, yoksa Peygamber’e iftira atmak mıdır? Hadisleri kabul Peygamber’e atılan iftiraları onaylamak ve kabul olmuyor mu? Hadisler dinin kaynağıdır diyenler bu iftiraların ortağı değil midir? Lütfen hadislerin Kuran’la, mantıkla ve kendi içlerindeki çelişkilerine dair bu bölümleri bir de bu soruları düşünerek okuyun.

1 YERYÜZÜNÜN ÜSTÜNDE OLDUĞU BALIĞIN CİĞERİ

Hadis: “Yer yüzü balığın sırtındadır. Cennete girecekler ilk olarak bu balığın ciğerinden yiyecektir.”

Buhari 3/51

Kuran’ın dünyanın yuvarlaklığına, Dünya’nın, Güneş ve Ay’ın hareketlerine, uzayın yaratılışına dair mükemmel izahlarına karşı hadislerdeki dünyanın öküzün ve balığın üzerinde olduğu saçmalığını tevil edenler (yorumla geçiştirmeye çalışanlar), balığın ciğerinden yenmesini ve balığın sallanıp deprem yapmasını nasıl tevil edecekler? Bu konuya açıklık getirecek arkadaşlar lütfen şu konuya da açıklık getirsinler. Bir hadiste Arş’ın 8 dağ keçisinin sırtında olduğu söyleniyor.(Bakın Ebu Davut Sünnet 19, Tirmizi Hadis no: 3320, İbni Mace Mukaddime 193) Bu dağ keçileri acaba nasıl keçilerdir? Ayrıca dağ keçilerinden bahseden hadiste yer ile gök arasının ya yetmiş bir, ya yetmiş iki, ya yetmiş üç yıllık mesafe olduğu geçiyor. Bu mesafe acaba yürüyerek yetmiş üç yıl mı, yoksa deve üstünde yetmiş üç yıl mı?

2 ALLAH = ZAMAN, HİÇ OLUR MU?

Hadis: Peygamber’e Allah’ın yerleri ve göğü yaratmadan önce nerede olduğu soruldu, Peygamber ; “Bir bulut içerisinde idi, üstü hava, altı hava idi.”dedi.

Hanbel 4/11

Hadis: Allah zamandır.

Muvatta 56/3

Niye bu tarz saçma izahlar Kuran’da geçmiyor da hep hadislerde var? Dört hak mezhep diye sunulan mezheplerden birinin kurucusu Hanbel’dir ve hadis kitabı Hanbel de ona aittir. İkinci hadis kitabı da yine dört mezhepten birinin kurucusu olan Malik’in Muvatta’sıdır. Yukarıdaki iki hadisi kitaplarına alanların kurdukları mezhepler de ortadadır. Atomlardan oluşan hava da, maddenin değişiminden ibaret zaman da madde ile beraber yaratılmıştır. “Allah’ın kendisi zamandır, Allah bulutta idi etrafı ise havaydı” diyenlerin bilgi seviyeleri ve Kuran’ı hiç anlamadıkları, hava ve zamanın ne olduğundan habersiz oldukları da ortadadır.

3 HZ. MUSA AZRAİL’İ TOKATLADI MI? [private]

Hadis: Ölüm meleği Musa’ya gelerek: “Rabbine icabet et” dedi. Bunun üzerine Musa ölüm meleğinin gözüne tokat vurarak onu çıkarttı. Melek hemen Allah’a dönerek “Sen beni ölmek istemeyen bir kuluna göndermişsin, o benim gözümü çıkardı” dedi.

Sahihi Müslim 10/176

Mantıkla hiç bağdaşmayan bu hadis aynı zamanda Hz. Musa’ya hakarettir. Allah’ın üstün ahlaklı bir Peygamber’i nasıl olur da ölümden kaçar. üstelik de meleğin gözünü kör edip ölümden kurtulur. Hiçbir yanlışı olmayan hadis kitabı diye tanıtılan Müslim’de ve diğer meşhur hadis kitaplarında bu hadis geçmektedir. Bu hadisi doğru diye kitaplarına alanların hiç şüphesiz hiçbir hadisine de, hiçbir sözüne de güven olmaz.

4 PEYGAMBERİMİZ HİÇ ZALİM OLUR MU?

Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine’ye gelerek Müslüman oldular. Medine’nin havası onlara dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. Peygamber onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde susuz ölüme terk etti. Biz onlara su vermek isteyince, Peygamber bizi engelledi.”

Buhari Tıp5/1, Hanbel 3/107,163

Gözleri oymak, çölde susuz ölüme terk etmek hangi Kuran ayeti ile bağdaşır. Kendi yaptıkları canilikleri hoş göstermek için bu hadisi uyduranlar, Peygamber’i cani gibi gösterip, Peygamber’e hakaret etmiş oluyorlar.

5 YANGIN NASIL SÖNER

Hadis: “Yangın gördüğünüzde tekbir getiriniz, zira tekbir (Allahuekber demek) onu söndürür.

Ramuzel Hadis

Ramuzel Hadis diğer hadis kitapları kadar ünlü olmadığı için, bu kitabımızda Ramuzel Hadis’ten hadislere az yer verdik. Fakat ülkemizde en çok satan hadis kitaplarından biri de bu kitaptır ve alıntıladığımız hadis gibi birçok hadisi içermektedir. Eğer bu hadisi birileri doğru kabul ederse itfaiye ekipleriyle beraber (Belki de itfaiye ekibi olmadan) tekbir getirecek bir koroyu da yangın yerine götürmeleri gerekirdi.

6CİNSEL MÜNASEBETLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR UYARI

Hadis: “Sizden birisi cinsel münasebette bulunduğu zaman eşinin cinsel organına bakmasın, zira cinsel organa bakmak körlüğe sebep olur.”

Feyzul Kadir 1326

Bu garip uydurmayla dinle dalga geçmek isteyenlerin eline ilginç bir malzeme verilmiştir. Belki de bu hadisi uydurarak Peygamber’e iftira edenin amacı da dinle dalga geçmekti. İnsanların hayatına ve cinselliğine Kuran’ın getirmediği zorlukları ve yasakları getirmek, insanlığa yapılmış bir zulümdür. Cinsel hayatı kısıtlayıcı bu tür hadislere karşın, Peygamber’in ve arkadaşlarının cinsel hayatını olağanüstü bir tarzda anlatan münasebetsiz hadisler de vardır. Bu hadislerden birine göre sahabeler Hacc’ı bitirip, kadınlarına yöneldiklerinde cinsel organlarından spermler damlıyordu.[Buhari, Hacc, 81; Müslim Hacc, 141] Diğer bir hadise göre Peygamber’imiz 30 erkeğin cinsel gücüne sahipti [Sahihi Buhari]. Başka bir hadise göre ise Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar, hanımı Zeynep’le cinsel ilişkiye girerdi. [Buhari, Hibe, 8]. Bu hadisleri kabul etmek mi, yoksa reddetmek mi Peygamber’e saygısızlıktır, karar sizin!

7 CERAHAT YALAYAN KADIN

Hadis: “Eğer erkeğin tepesinden tırnağına kadar cerahat aksa, kadın da bunları ağzı ile temizlese, yine de erkeğin hakkını ödemiş olmaz.”

İbni Hacer el Heytemi 2/121

Geleneksel İslâm’da en çok hadis uydurulan konuların başında kadınlarla ilgili konular gelmektedir. Kuran’da, kadınlara yönelik kendi bakış açılarını bulamayıp, kadınları sokmak istedikleri şekli dinselleştirmek isteyenler, bol bol hadis uydurmuşlardır. Kitabımızın 21. bölümünde detaylı bir şekilde işlediğimiz kadın konusunda, uydurulan diğer hadislerden örnekleri de bulabilirsiniz.

8 NE YAPTIN EY KEÇİ?

Hadis: “Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmelerini emreden ayet Hz. Ayşe’nin döşeğinin altındaki sayfada yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Hz. Ayşe onun gömülme işlemleri ile meşgulken, evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sayfayı yedi. Böylece taşlayarak öldürme cezası Kuran’dan çıktı. Ama hükmü devam etmektedir.”

İbni Mace 36/194,Hanbel 3/61,5/131

Bu hadis ve taşlayarak öldürmeyi savunan diğer saçma hadisler dinimize büyük zarar vermişlerdir. Bu hadislerle:

1 Kuran’ın zina edenlerle ilgili hükmü iptal edilmektedir.

2 Kuran’ın hükmüne ilaveten yeni bir hüküm getirilmektedir.

3 Kuran’ın eksik olduğu iddia edilmektedir.

4 Kuran’ı eksiltenin bir keçi olduğu gibi bir saçmalık savunulmaktadır.

Kuran’ı yeterli kabul etmemenin sonucunda, en ünlü hadis kitaplarına uydurma hadisler sokarak savunulan bu inanılmaz iddiayı, önemine binaen 26. Bölüm’de özel olarak işleyeceğiz.

9 NE TAŞTIR BU TAŞ?

Hadis: “Hacerül Esved cennettendir. O kardan daha beyaz idi ve müşriklerin günahı onu kararttı.”

Hanbel 1/307

Hadis: “Hacerül Esved Allah’ın yeryüzündeki sağ elidir. Onunla insanlardan dilediği ile tokalaşır.”

Camiüs Sağır 1/151

Hacerül Esved taşı için uydurulan bu tip hadisler, hac sırasında Kabe’de ilkel hareketlerin sergilenmesine sebep olmaktadır. Hacerül Esved taşına dokunmak için birbirini ezenleri dinimizi bilmeyenler görse, bazı insanların bu taşı put edindiklerini bile zannedebilirler. Bu hadisler daha evvel de alay konusu olmuştur. Hadislerin güvenilmez olduğunu Abbasiler döneminde savunup, sonra siyasi konjonktürde yok olan Mutezileler: “Bu hadise göre Hacerül Esved denen taş müşriklerin günahı yüzünden Kabe putperestlerin elinde iken karardıysa, şimdi Kabe Müslümanların elinde olduğuna göre bu taşın beyazlaması gerekir.” diyerek bu hadisi savunanlarla alay etmişlerdir.

10 GEL DE ÇIK İŞİN İÇİNDEN!

Hadis: “Kalbinde hardal tohumu kadar kibir bulunan cennete giremez. Yine kalbinde hardal tohumu kadar iman olan da cehenneme giremez.”

Buhari 81/51

Kişiyi en ufacık fiilinde cennete gönderen bir sürü hadis vardır. Kişiyi en ufacık bir fiilinde cehenneme gönderen de bir çok hadis vardır. Bu mantıksız yaklaşımlar kimi zaman yukarıdaki örnekte olduğu gibi tek bir hadiste de buluşabilmektedir.
Peygamber’e yapılabilecek en büyük hakaret bu hadisleri onun söylediğini söylemektir. Peygamber’in bize tek yazdırdığı, mesaj olarak Allah’tan getirdiği Kuran dinimizin tek kaynağıdır.

And olsun ki size hatırlatıcı bir kitap gönderdik. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız?

21 Enbiya Suresi 10

Yazının / kitabın diğer bölümlerini Kurandaki Din sitesinden okuyabilirsiniz.

Sitemizde sık sık bölümlerini yayınladığımız Kuran’daki Din kitabını bu bağlantıyı kullanarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Kitabı Pdf formatında indirmek için tıklayın.

Bu yazı Kurandaki Din sitesinden alıntıdır.

[/private]

Reklamlar

6 thoughts on “Hadis – mantık çelişkileri

Add yours

 1. 1. okan Diyor:
  18 May 2007 10:52 am e

  Bunu yayınlıyacağını zannetmiyorum
  Yukarda sadece bir cümlene baktım kafandan uydurduğun şeyi varmış gibi yazmışın.

  2. okan Diyor:
  18 May 2007 11:18 am e

  4 PEYGAMBERİMİZ HİÇ ZALİM OLUR MU?
  cevap:
  Anlatılan konu vardır ve Resulullah s.a.v doğru hareket etmiştir.
  Çünkü kafir zalime layık olduğu şekilde muamele, adalettir.

  Sen bu sitede şeytanca bir tavır sergileyen inancı bozuk ve şüpeler içinde yüzen birisin. Senin dinin sana benim dinim bana.

  3. Ali Aksoy Diyor:
  18 May 2007 1:22 pm e

  Okan kardeşim !

  Allah sana akıl fikir versin. Senin bu azgın fikir ve iştiyakından, kafirler de dahil herhesi korusun.

  Arasıra Kuran oku, sana cidden faydası olur.

  Tasvip ettiğin ve evet vardır dediğin şeyi sen nasıl olur da Peygamberimize yakıştırırsın… Hadi sana ve senin gibilere yakışabilir… Peygamberi bu işe, azgınlığınıza, vahşiliğinize bulaştırmayın

  Yazık sana…

  Senin dinin (benim peygamberim insanlara işkence ve eziyet etti diyen mezhep ve hadis dini) sana, benim dinim (Dinde zorlama yoktur – Bakara 256) bana…

  Selametle kardeşim…

  4. elifyeliz Diyor:
  08 Jul 2007 2:15 pm e

  yazdıklarınızı mantiken ve kalben destekliyorum. Canım Peygamberim böyle bişi yapamaz. Ama şu var kiiçimde bi vesvese alim insan uydurma şeyler yazar mı diyor.Allah hepimizi affetsi,Allah doğru yoldan saptırtmasın(AMİN).

 2. Selamlar,

  Bugün malesef Hz Muhammed’i alelade bir postacı olarak görme olayı arttı. Madem Kur’an’a itibar ediliyor, Peygambere de itaat edilmesi gerektiğine dair birçok ayetin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Mesela Tevbe – 29: “Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah’ın ve peygamberinin haram ettiğini haram tanımayan ve hak dinini din edinmeyenlere küçülmüş oldukları halde kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın!”

  veya

  Mumin – 70: “Kitaba ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeylere yalan diyenler artık ileride bilecekler.”

  veya

  Nisa – 80: “Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur, kim de yan çizerse, kendilerine seni gözcü de göndermedik!”

  Uydurma hadisler olabilir. Mezhepler de bir iktidar aracı olarak da kullanılmış olabilir. Ancak Kur’an neden 23 senede tamamlandı, bir düşünmemiz gerekmiyor mu? Kur’an yaşanarak inzal oldu. Kur’an’ı nasıl yaşamamız geektiğini en güzel şekilde Hz Muhammed göstermiştir. Bu konuda http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidekavramlar/kavramlar/hadis/index.htm adresindeki yazının okunması gerekir.

  Bazı hadisleri doğrudan çeviri ile algılamak çok yanlıştır. Mesela Dehr=Allah denmesine eleştiri getirilmiş. Bu yazıda dehr, zaman olarak çevrilmiş. Kur’an’da Allah’ın birçok ismi var. Allah’ın “Muntakim” (İntikam alıcı) olması vb. Acaba bunda bir derinlik yok mu? Aklı olanlar bu ayetler üzerinde düşünür. Allah’ı gökteki bir tanrı, peygamberini de postacı olarak algıladıkça bu yanılsamalar devam edecektir. Dehr konusunda http://www.ahmedbaki.com/turkce/kitaplar/tek/tek10.htm bağlantısındaki yazının okunması tavsiye edilir. Kur’an ve hadisler bize aklımızı kullanmamamızı öğütlemiyor, tam tersine… Lütfen aklımızdan çıkarmayalım.

 3. SELAM SEVGİLİ GÖKTÜRK KARDEŞ…

  içeriği çelişkili olan bir bilgi kesinlikle dinin delili olamaz.Siz ise hala bu çamurlu yolda tekerleği patanaj yaptıralım diyorsunuz oysaki bu şekilde arabanın oradan çıkması mümkün değil.!!!

  Örnek olarak vermiş oldğun mümin/70’tende birşey anlamamışsın.

  PEYGAMBERE GÖNDERİLEN ŞEY VAHİYDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR.!!!!

  AYETLERİ BAĞLAMLARINDAN KOPARIP ANLAMA,YOKSA VAHİM BİR HATA YAPARSIN GÖKTÜRK KARDEŞ…!!

  Hadis ve sünnet(çelişkiler koleksiyonu) olgusu da peygamberden yıllar sonra yazılan şeylerdir.!!

  Peygamberin kuran dışında bir hüküm koyması sözkonusu değildir.!!

  Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hüküm koyucu mu arayayım.(6/114)

  Sevgili göktürk kardeş,kuran’ın hiçbir yerinde muhammede itaat edin denmez, resule itaat edin der.!!!

  Hz. Muhammed’e niye uyarız? Çünkü O Allah’ın elçisidir. Yani Allah’ın mesajını alıp da getiren kişidir. Elçinin mesajı Allah’ın gönderdiği mesajdır. O mesaja uyulunca hem Allah’a, hem de o mesajı getiren elçiye uyulmuş olur.

  SAYGILARIMLA…

 4. SELAM ARKADAŞLAR

  DİKKAT DİKKAT!…

  Sözüm ona hanif dostlar,bir kısım uydurma ve zayıf rivayetlerle hadislerin tümüne şüphe damgasını vurma kampanyasını başlatmış bulunmaktalar.Sahih Hadislerin temeli,birkaç uydurma hadisle sarsılmak isteniyor.Bu da temel dayanaklarının çürük olduğunu gözler önüne sermekte.

  Bu forumda “PEYGAMBERİMİZ HİÇ ZALİM OLUR MU” yazı başlığı beni şüphelendirdi.Meğerse dostlarımızın temel dayanak noktalarını oluşturduğu bu gibi hadisler soyu sopu belli olmayan din düşmanlarının eserlerinden alıntılanmıştır.

  İsterseniz Peygamberimizle ilgili bu uydurmanın nerden alındığı ve hadisin aslı nasıl ekleme ve çıkarmalarla bu hale getirildiği aşağıda verceğim linkten ulaşabilirsiniz.

  http://www.angelfire.com/de3/dumrul/mas2h.html

 5. degerli arkadaslar..
  su ana dek yazilanlari sabirla okudum.hepinizin gorusune saygi duyuyorum.islami yeni anlamaya ve kararlilikla arastirmaya basladigim gunden beri kuran ve hadisler arasinda bazi uyusmazliklar aklimi kurcaladi.tesadufen rhasid khalid in last testament quran i okudum ve aradigim bazi cevaplari orada buldum.lutfen ilk once salim kafa ile kuran i okuyalim. onun bize ne emrettigini ve bizden ne istendigini iyice anlayalim.peygamberimize saygi duyalim,fakat,dogrulugu supheli olan hadislere koru korune inanmayalim..aklimizi kullanalim arkadaslar.. tum peygamberlerin mesaji ayni ve hepsi ayni kaynaktan geldiler. bizden istenen Allah a iman,ahirete iman,dogruluktan ayrilmamaktir.bunlari gerceklestirebilmek icin bize dogru yolu gosteren ve yardimci olan kuran i okuyalim.kimsenin sozune degil,yalnizca Allah in sozune inanalim. saglicakla kalin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: