Kuran’dan dualar – Allah insana öğretiyor…

Dostlarım. Din tüccarlarının telkin ettiği gibi manasını anlamadığınız şeyleri dua diye söylemeyin. Dua, kalbin sesidir. Allah ise, sinelerin özünü bilendir. Onlar, insanlarımızı din bilgisinden olabildiğince uzak tutup, bilgisizlik sebebi ile korkan insanları koyun güder gibi güdebilmek için duaları bile arapça olarak öğretirler. Muhtemelen Allah’ın türkçe bilip bilmediği hususunda kafalarında / yüreklerinde yer eden, o azgın şüpheleri onları böyle işlere sürüklüyor.

Onlara göre din adına olan en küçük bir şey dahi arap dilinde olursa daha kıymetli olur. Rabbimize yönelttiğimiz dualarımıza kadar girdiler. Allah ise, insana şah damarından daha yakındır. Allahla aranıza veliler, şeyhler, rabıtalar, himmetler, tevbe kabul ediciler, hidayet vericiler, hacılar, hocalar sokmayın.

Allah; “Sarhoşken ne söylediğinizi bilene kadar namaza yaklaşmayın.” buyurdu. Ne söylediğinizi bilmeden dua da edilmez.

Şüphesiz O, duaları en çok kabul edendir. Dilediğinin duasını kabul eder. Ama, [private]dua kulun Rabbi ile rabıtasıdır / irtibatıdır. Bunu kalp sesinize taşıyabilmek ve söylediğiniz, istediğiniz şeyleri yüreğinizin en derininde hissedebilmek için kendi dilinizde / anladığınız şekilde dua edin. Din tüccarlarının haksız ve asılsız tehditleri sakın sizi aldatmasın. Kendisinden korkulacak olan ancak Allah’tır. Korkulacak işlerin en büyüğü de, O’nu anmaktan gafil / uzak olmaktır. Dua etmek için abdest almanıza, kıbleye dönmenize, hatta ellerinizi açmanıza bile gerek yoktur. Yani bunlar, duanın kabulü için bir şart değildir. Önemli olan, O’na karşı sevginizi hissederek, umarak ve kudreti karşısında korkarak O’nu anmaktır. Bunun için, yürürken, bir vasıta içerisinde seyahat ederken, otururken, yatarken vel hasıl yaşamınızın her anında O’nu anabilirsiniz.

O’nu anmanın en güzel şekli ise, O’nu, O’nun bize öğrettiği şekilde anmaktır. Bunun için mümkün oldukça Kuran’ın mealini okumanız, oradan öğrendiklerinizle Allah’ı anmanız daha güzeldir. Çünkü sözlerin en güzeli, sözlerin en doğrusu şüphesiz Allah katından olandır.

Bunu yapmaya muktedir olamadığınız diğer zamanlarda ise, Rabbinizi kendi sözlerinizle anın. Allah, “Allah’ı babalarınızı andığınız gibi, hatta daha büyük bir anma ile anın” buyurdu. Şimdi, babanız size, “Oğlum – kızım, beni unutma, yad et, hatırla” dediğinde siz babanızı elinize 99 luk, 500 lük, 5000 lik tesbihler alır da, “Baba” , “Baba” , “Baba” … diye mi anarsınız ? Yoksa, onunla olan hatıralarınızı, size yaptığı iyilikleri, onun için neler yapabileceğinizi düşünerek mi anarsınız ? İşte, dua da, zikir / Allah’ı anma da böyledir.

Ölmüş bulunan bir sevdiğiniz, yakınınız için mezar başına gidip Yasin okutmak, üçünde, beşinde, yedisinde, kırkında mevlüt okutmak, kırkbir yasinler okumak gibi dinde yeri olmayan törenler yapmak yerine, bir defa bile olsa gerçekten hissederek ve umarak “Rabbim ! Şu yakınımı bağışla. Bizi cennetine al. Sen bağışlayanların en hayırlısısın” demeniz daha hayırlıdır. Keza, ölüler için okunması adet haline getirilen Yasin suresinin içinde bu kitabın diriler için indirildiğinin yazıyor olması da ayrı bir Kuran mucizesidir. Yasin’i ölüleriniz için değil, kendiniz anlamak için okuyun.

Aşağıda, Kuran’da yer alan bir kısım dualar var. Hanif dostlar sitesinde, “mümin” rumuzlu kardeşimizin hazırladığı bir çalışma… Duaları dikkatle okuyun. Bakın bakalım, bu dualar din tüccarlarının size öğretmeye çalıştığı gibi zor bir işmiymiş, yoksa hepimizin hayatımızın her anında Rabbimize karşı “TÜRKÇE” olarak söyleyebileceğimiz, ihtiyacımıza, vaziyete göre kapsamını genişletebileceğimiz dualar mıymış…

Takdir, Alemlerin Rabbi’ne teslim olmak isteyenlerindir.

KURAN’DAN DUALAR

Peygamber Efendimizin Duası

“Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.” [1]

Peygamber Efendimizin Kafirlerle Mücadelede Yaptığı Dua

“Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma.” [2]

Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptığı dua

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.” [3]

Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail’in (a.s) Kabe’yi Yaparken Okudukları Dua

“Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin.” [4]

Kâbe’yi Yaptıktan Sonraki Duaları

“Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet esaslarını göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitap ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin.” [5]

Hz. İbrahim’in (a.s) Çocukları İle Mescid-i Haram’a Gidince Yaptığı Dua

“Ey Rabbim! Bu beldeyi, güvenli bir belde yap. Beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut. Ey Rabbim! Çünkü putlar, kendilerine tapan bir çok insanın sapmasına sebep oldular. Kim bana uyarsa şüphesiz ki, o benim dinimdendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz ki sen, af ve merhameti bol olansın. Ey Rabbimiz! Soyumdan bazılarını, muharrem ve mukaddes evinin yanındaki çorak, zıraata elverişsiz vadiye, namazı kılsınlar diye yerleştirdim. Ey Rabbim! İnsanların kalplerini onlara meylettir. Onları meyvelerle rızıklandır ki, şükretsinler. Ey Rabbimiz! Hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da çok iyi bilirsin. Yerde ve gökte, hiç bir şey Allah’tan gizli kalmaz.” [6]

Hz. İbrahim’in (a.s) Kendisi ve Soyu İçin Yaptığı Dua

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen salih kimseleri, namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle! Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde, beni, anamı, babamı, ve bütün müminleri affet!” [7]

Hz. Zekeriyya’nın (a.s) Yaptığı Dua

“Ey Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet ver. Şüphesiz sen duaları işitensin.” [8]
Hz. Musa’nın Duaları

“Ey Rabbim! Ben ancak kendim ve kardeşimle baş edebilirim. Bizimle fasık toplumun arasını ayır.” [9]

“Seni tenzih ederim ey Rabbim! Tövbe edip sana yöneldim ve iman edenlerin ilkiyim ben.” [10]

“Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi affet. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.” [11]

“Ey Rabbim! Sen bizim velimizsin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge, sen bağışlayanların en hayırlısısın.” [12]

“Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz sana yöneldik.” [13]

“Biz Allah’a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi zulme sapan bir kavim için itmihan vesilesi kılma. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar.” [14]

Hz. İsa’nın (a.s) Rızk İçin Yaptığı Dua

“Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen’den bir belge olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.” [15]

Hz. Şuayb’ın (a.s) Yaptığı Dua

“Biz Allah’a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın.” [16]

Hz. Nuh’un (a.s) Yaptığı Dua

“Ey Rabbim! Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan oluruz.” [17]

Hz. Nuh’un (a.s) Kavminin İnkarı Üzerine Yaptığı Dua

“Ey Rabbim! Kavmimin beni yalanlamasına karşı bana yardım et.” [18]

Tufan Sırasında Sular Yükselirken Nuh’un (a.s) Duası

Ey Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en hayırlısısın.[19]

Hz. Yusuf’un (a.s) Yaptığı Dualar

“Ey Rabbimiz! Benim için zindan, bunların çağırdığı şeyden daha iyidir. Eğer tuzaklarına engel olmazsan, onlara uyar, cahillerden olurum.” [20]

“Ey Rabbim! Bana mülkü sen verdin. Rüyaların yorumunu sen öğrettin. Yerin ve göklerin yaratıcısı sensin. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihlere kavuştur.” [21]

Hz. Eyyub’un (a.s) Hastayken Yaptığı Dua

“Bu hastalık gerçekten beni sarıverdi. Sen ise merhametlilerin en merhametli olanısın.” [22]

Hz. Yunus’un (a.s) Balığın Karnındayken Yaptığı Dua

“Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum.” [23]

Hz. Lut’un (a.s) Kavminin Sapıklığından Dolayı Duası

“Ey Rabbim! Beni ve ailemi kavmimin yapmakta oldukları şeyden kurtar.” [24]

Hz. Süleyman’ın (a.s) Duası

“Ey Rabbim! Bana, ana ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.” [25]

Hz. Meryem’in (a.s) Anasının Yaptığı Dua

“Allah’ım! Onu ve zürriyyetini kovulmuş şeytandan senin sığınmana veriyorum.” [26]

Hz. Musa’nın (a.s) Mucizesi Karşısında İman Eden Sihirbazların Duası

“Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.” [27]

Peygamberlerin ve Müminlerin Yaptığı Dua

“Ya Rabbi! Unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbi! Bize, bizdekilerden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbi! Gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yükleme bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge. Sen bizim mevlamızsın kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.” [28]

Mümin Kulların Namazdayken Okudukları Dua

“Bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna; sapıkların ve gazaba uğrayanların yoluna değil.” [29]

İlim ve Akıl Sahiplerinin Yaptığı Dualar

“Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bağışla, sen çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın. Allah veridği sözden kesinlikle geri dönmez.” [30]

Müminlerin Allah Korkusundan Yaptıkları Dua

Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. İşlediğimiz günahları bağışla ve bizleri ateşin azabından koru.[31]

Allah’ı Anan Müminlerin Yaptığı Dualar

“Ey Rabbimiz! Muhakkak sen, kimi ateşe sokarsan onu cezalandırırsın. Zalimler için yardımcı yoktur.” [32]

“Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür.Ya Rabbi! Elçilerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet gününde bizi hor ve aşağılık kılma. Sen kesinlikle vaadinden dönmezsin.” [33]

Tefekkür Ehli Müminlerin Duası

“Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boşuna yaratmadın. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Bizleri ateşin azabından koru.” [34]

Zulümden Kurtulmak İçin Mazlum Müminlerin Duası

“Ey Rabbimiz! Halkı zalim olan bu şehirden bizi çıkar. Katından bize bir veli ve bir yardımcı gönder.” [35]

[1]- Taha, 114

[2]- Mü’minun, 94

[3]- A’raf, 123

[4]- Bakara, 127

[5]- Bakara, 128-129

[6]- İbrahim, 35-38

[7]- İbrahim, 40-41

[8]- Al-i İmran, 38

[9]- Maide, 25

[10]- A’raf, 143

[11]- A’raf, 151

[12]- A’raf, 155

[13]- A’raf, 156

[14]- Yunus, 85-86

[15]- Maide, 114

[16]- A’raf, 88-89

[17]- Hud, 47

[18]- Müminun, 26

[19]- Müminun, 29

[20]- Yusuf, 33

[21]- Yusuf, 101

[22]- Enbiya, 83

[23]- Enbiya, 87

[24]- Şuara, 169

[25]- Neml, 19

[26]- Al-i İmran, 36

[27]- A’raf, 126

[28]- Bakara, 286

[29]- Fatiha, 6-7

[30]- Al-i İmran, 8-9

[31]- Al-i İmran, 16

[32]- Al-i İmran, 192

[33]- Al-i İmran, 193-194

[34]- Al-i İmran, 191

[35]- Nisa, 75

[/private]

Reklamlar

4 thoughts on “Kuran’dan dualar – Allah insana öğretiyor…

Add yours

 1. Selam,

  ellerinize saglik cok güzel hazirladiniz.
  Bana düsmüyor tabikii ve bastan cok cok özür dilerim, ama ikinci Dua da rakam hatasi var.
  A´raf 23:Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.” [3]A’raf, 123

  ayet 23 olcak.

  Tekrar özür dilerim ve calismalarinizda basarilar dilerim.
  Ayrica cok cok Tesekkür ederim Hanif kardeslerimizi bu yazilarinizla arastirmanizla aydinlattiginiz icin.

  Allaha emanet olu
  Dua ile

  Filiz

 2. Duanda asla birsey isteme asla şunu yap,bunu yap,şunu yapma,bunu yapma,deme.ASLA TANRIYA AKIL OGRETME!Bu senin dindar olmadıgını,güven eksikligi gosterır.Tesekkür et.Hayatın zaten bir lütuf.Eger her an saf bir neşe ile dolu olursan TANRI İÇİNDE ÇİÇEK AÇAR VE MİS GİBİ KOKUSU RÜZGARLARA KARISIR.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: