Ayet ve Surelerin sıralanmasındaki düzen

Kuran’ın Allah katından gelmiş bir kitap olduğuna dair bir çok delil vardır. Bunlar bir tanesi Kuran’daki surelerin sıralanması ve ayet sayılarıyla ilgilidir.
Kuran’daki sure ve ayet numaralarını sayılarla ifade ettiğimizde Fatiha Suresini 1:7 (Yani 1. sure 7 ayet), Bakara Suresini 2: 286 (Yani 2. sure 286 ayet) olarak tanımlıyoruz. İşte birazdan inceleyeceğimiz tabloda Fatiha için 1 ve 7’yi toplayıp 8’i bulacağız ve 8 çift sayı olduğu için çift hanesine yazacağız. 3. sure olan Ali İmran için sure numarası 3’ü ve ayet sayısı 200’ü toplayıp 203’ü bulacağız ve bu sayı tek olduğu için sayıyı tek hanesine yazacağız. Bunu Kuran’ın tüm sureleri ve tüm ayetleri için gerçekleştireceğiz. Tablodan izleyin.

Sure Numarası ( S.N) Ayet sayısı (A. S) S.N ile A.S toplamı S.N ile A.S. Toplamı çift olanlar S.N ile A.S. Toplamı tek olanlar
1 7 8 8
2 286 288 288
3 200 203 203
4 176 180 180
5 120 125 125
6 165 171 171
7 206 213 213
8 75 83 83
9 129 138 138
10 109 119 119
11 123 134 134
12 111 123 123
13 43 56 56
14 52 66 66
15 99 114 114
16 128 144 144
17 111 128 128
18 110 128 128
19 98 117 117
20 135 155 155
21 112 133 133
22 78 100 100
23 118 141 141
24 64 88 88
25 77 102 102
26 227 253 253
27 93 120 120
28 88 116 116
29 69 98 98
30 60 90 90
31 34 65 65
32 30 62 62
33 73 106 106
34 54 88 88
35 45 80 80
36 83 119 119
37 182 219 219
38 88 126 126
39 75 114 114
40 85 125 125
41 54 95 95
42 53 95 95
43 89 132 132
44 59 103 103
45 37 82 82
46 35 81 81
47 38 85 85
48 29 77 77
49 18 67 67
50 45 95 95
51 60 111 111
52 49 101 101
53 62 115 115
54 55 109 109
55 78 133 133
56 96 152 152
57 29 86 86
58 22 80 80
59 24 83 83
60 13 73 73
61 14 75 75
62 11 73 73
63 11 74 74
64 18 82 82
65 12 77 77
66 12 78 78
67 30 97 97
68 52 120 120
69 52 121 121
70 44 114 114
71 28 99 99
72 28 100 100
73 20 93 93
74 56 130 130
75 40 115 115
76 31 107 107
77 50 127 127
78 40 118 118
79 46 125 125
80 42 122 122
81 29 110 110
82 19 101 101
83 36 119 119
84 25 109 109
85 22 107 107
86 17 103 103
87 19 106 106
88 26 114 114
89 30 119 119
90 20 110 110
91 15 106 106
92 21 113 113
93 11 104 104
94 8 102 102
95 8 103 103
96 19 115 115
97 5 102 102
98 8 106 106
99 8 107 107
100 11 111 111
101 11 112 112
102 8 110 110
103 3 106 106
104 9 113 113
105 5 110 110
106 4 110 110
107 7 114 114
108 3 111 111
109 6 115 115
110 3 113 113
111 5 116 116
112 4 116 116
113 5 118 118
114 6 120 120
6555 6236 6236 6555

Kuran’daki tüm surelerin numaralarının toplamı olan 6555 sayısı ile “Tek” hanesinde elde ettiğimiz 6555 sayısı birbirlerinden bağımsız olarak elde ettiğimiz sayılardır. Bu iki sayının eşit olması için hiçbir neden yoktur. Aynı zamanda ayet sayılarının toplamı olan 6236 sayısıyla “Çift” hanesinde elde ettiğimiz 6236 sayısının aynı olması için de hiçbir neden yoktur. Bu veri, Kuran’ın sure ve ayet numaralarındaki ilahi düzenleme için sayısız delilden biridir.
Kuran’ın sure ve ayet numaralarındaki “çift” ve “tek” rakamların düzenlenmesindeki ilginç özellikler bu kadarla kalmaz. Kuran’daki sure sayılarının 114 (6×19) olduğunu biliyoruz. 19’u onu oluşturan en büyük tek ve çift iki sayı olan 10+9 olarak yazarsak 6 x (10+9) olur. Bunun açılımında bulduğumuz 60 sayısı Kuran’daki çift sayılı ayetlere sahip sureleri, 54 sayısı ise tek sayılı ayetlere sahip sureleri ifade eder. Bu 60 tane çift sayılı ayete sahip surelerin; 30 tanesi tek sayılı surelerde, 30 tanesi çift sayılı surelerde geçer. 57 tane tek sayılı ayete sahip surelerin ise; 27 tanesi tek sayılı surelerde, 27 tanesi çift sayılı surelerde geçer. Bunların da geçişi 3 x (10+9) olarak yazılabilir. Böylece 30 ve 27 çıkar.
114= 6x19 = 6x (10+9) = (6×10) + (6+9) = 60+54
57 = 3x19 = 3x (10+9) = (3×10) + (3×9) = 30+27
Elimizde 4 tane grup vardır. Her bir grup için bir örnek verelim:
1- Tek sayılı sure – tek sayılı ayet sayısı: Örnek Fatiha Suresi (1. sure 7 ayet)
2- Tek sayılı sure numarası- çift sayılı ayet: Örnek Ali İmran Suresi (3. Sure 200 ayet)
3- Çift sayılı sure numarası- tek sayılı ayet: Örnek Enam Suresi (6. sure 165 ayet)
4- Çift sayılı sure numarası- çift sayılı ayet: Örnek Nisa Suresi (4. sure 176 ayet)
Bu 4 grubun oluşturduğu tablo şöyledir:

114 Sure
60
(Çift sayılı ayete sahip sureler)
54
(Tek sayılı ayete sahip sureler)
30
Çift numaralı sureler
30
Tek numaralı sureler
27
Çift numaralı sureler
27
Tek numaralı sureler

Sırf bir suredeki bir ayeti değiştirirseniz bu düzen değişir. Örneğin Fatiha suresi 8 ayet olursa hem ilk tabloda incelediğimiz düzen, hem sure oranlarında gözlemlediğimiz bu düzen değişir. Aynı şekilde Ali İmran Suresi (3. sure)’ni 2. sure yaparsak da tüm bu matematiksel düzen değişir. Yalnızca bir tek sureye 2, 4, ayet gibi çift bir rakam eklersek veya çıkarırsak tablodaki sonuçlar değişmez. Fakat bir “Tek” bir “Çift” ayetli suredeki yapacağımız değişiklik yine tüm tablodaki verileri değiştirir. Sure sıralamasında ise bir “Tek” ve bir “Çift” numaralı surenin yerini değiştirmeye kalktık mı anında tüm veriler bozulur. Böyle bir tablonun tesadüfen oluştuğunu iddia etmek; görmek istememenin veya matematiksel olasılık hesaplarını doğru değerlendirmemenin bir sonucudur. Allah, Kuran’da kitapları rakamlandırdığına dikkat çekmiştir, ayrıca “Tek”e ve “Çift”e de dikkat çekmiştir. Allah’ın bize gösterdiği bu tablolar, Allah’ın bu dikkat çektiklerindeki hikmetleri anlamamızı sağlamaktadır.
Sure numarasına ve ayet sayısına göre değerlendirdiğimiz sureleri: 1- Homojen sureler, 2- Heterojen sureler olarak iki grupta inceleyebiliriz Homojen surelerden kastımız; hem sure numarası, hem ayet sayısı “Tek” olan veya hem sure numarası, hem ayet sayısı “Çift” olan surelerdir. Heterojen surelerden kastımız ise sure numarası ve ayet sayısından biri “Tek” iken, diğeri “Çift” olan surelerdir. Sureleri bu açıdan incelediğimizde eşit şekilde 57 homojen ve 57 heterojen sure vardır. Tablodan detayları görebilirsiniz:

114 Sure
Homejen Sureler Heterojen Sureler
57 Sure 57 Sure
30 Sure
Çift Sure Numarası
Çift Ayet Sayısı
27 Sure
Tek Sure Numarası
Tek Ayet Sayısı
30 Sure
Çift Sure Numarası
Tek Ayet Sayısı
27 Sure
Tek Sure Numarası
Çift Ayet Sayısı

Sure numaralarının ve ayet sayılarının toplamı “Tek” ve “Çift” olmak açısından anlamlı olduğu gibi aynı zamanda “Tek” ve “Çift” sure numaralarının ve ayet sayılarının adedi de simetriler oluşturarak anlamlıdır. Üstelik bu konuda birbirini iç içe bir sistemle kilitleyen bulgular bu kadarla da kalmaz.
Daha önce Kuran’daki tüm sure numaralarının toplamının 6555 olduğunu gördük. Bu aynı zamanda sure ve ayet numaralarını topladığımızda “Tek” sonuç elde ettiğimiz sütundaki sayıların toplamına eşittir. Arka arkaya gelen sayıların toplamı matematikte nx(n+1)/2 formülüyle bulunur. Bu yüzden Kuran’daki sure numaralarının toplamını şöyle bulabiliriz:
114x(114+1)/2 = 6555
Buradan yola çıkan Ürdün’lü araştırmacı Jalghoom Kuran’da 60 adet “Çift” sayıda, 54 adet “Tek” sayıda ayet olduğunu göz önünde bulundurarak bu formülü ikiye bölerek şöyle yazdı:
60x(114+1)/2 = 3450
54x(114+1)/2 = 3105
Toplam = 6555
Yine bu noktada da karşımıza çok ilginç bir sonuç çıkmaktadır. Kuran’daki “Çift” sayılı ayete sahip surelerin numaralarının toplamı 3450’yi, “Tek” sayılı ayete sahip surelerin numaralarının toplamı ise 3105’i vermektedir.
Bu verdiğimiz örneği oluşturduğu sonuç açısından inceleyelim: 3. ve 17. sureleri örnek olarak ele alalım. 3. Sure 200 ayettir, yani 3. Sure “Çift” sayılı ayete sahip bir suredir. 17. Sure 111 ayettir, yani “Tek” sayılı ayete sahip bir suredir. Bu iki surenin tamamen aynı kalıp sadece sure numaralarının yer değiştirdiğini düşünelim. O zaman “Çift” ayete sahip surelerin numaralarını topladığımızda 3464 edecekti, “Tek” ayete sahip surelerin numaralarını topladığımızda ise 3091 edecekti. Böylece yukarıdaki denklemde elde ettiğimiz veri tamamen bozulacaktı. Yani Kuran’ın herhangi iki suresinin sadece yerlerini değiştirirseniz bile bu tablo bozulacaktır. Bu da Kuran’ın sure numaralarının ilahi bir düzenleme ile oluşturulduğunu ve en ufacık değişikliği bu düzenlemenin kabul etmeyeceğini göstermektedir.
Kuran’ı ikiye bölersek ilk bölümü 57. sure olan Hadid (Demir) Suresi’nin sonuna kadardır. 1’den 57’ye kadar olan sure numaralarını toplarsak 1653 elde ederiz. Hadid Suresi’nin sıra numarasını (57) ve ayet sayısını (29) çarparsak; 57×29= 1653 (19×87) eder. Böylece Hadid Suresi Kuran’ı ikiye bölerek incelediğimizde ilginç matematiksel veriler elde edeceğimize ipuçları vermektedir.

Kuran’ın ilk yarısındaki surelerin toplamı:
(1+2+3+…………….+55+56+57)
1653 (19×87)
Kuran’ın ilk yarısının son suresinin numarasının (57), bu surenin ayet sayısı ile (29) çarpımı 1653 (19×87)

Kuran’ın ilk yarısında 29 tane “Tek” numaralı, 28 tane “Çift” numaralı sure vardır. Kuran’ın ikinci yarısında 28 tane “Tek” numaralı, 29 tane “Çift” numaralı sure vardır. Bu doğal bir sonuçtur, arka arkaya olan tüm sayılarda bu özellik gözükür. Fakat ilginç olan şudur ki Kuran’ın ilk yarısında 29 tane “heterojen”, 28 tane “homojen” sure varken, ikinci yarısında 28 tane “heterojen”, 29 tane “homojen” sure vardır. Bu matematiğin gerektirdiği bir sonuç değildir. Bu Kuran’ın hiç tükenmeyen mucizelerinden biridir (Daha önce homojenlik ve heterojenlik açısından incelediğimiz tabloyu hatırlayın).

114 Sure
Kuran’ın ilk yarısı: 57 Sure Kuran’ın ikinci yarısı: 57 Sure
29 tane “Tek”
numaralı sure
28 tane “Çift”
numaralı sure
29 tane “Çift”
numaralı sure
28 tane “Tek”
numaralı sure
29 tane “Homojen” numaralı sure 28 tane “Heterojen” numaralı sure 29 tane “Heterojen” numaralı sure 28 tane “Homojen” numaralı sure

Sırf Kuran’daki sure numaralarını ve ayet sayılarını “Tek” ve “Çift” açısından incelememiz bile Kuran’daki surelerin sırasının da, ayetlerin numaralarının da ilahi düzenleme ile düzenlendiğini ve bu düzenin matematiksel sistem ile korunduğunu ispata yeterlidir. Elimizde matematiksel mucize açısından test ettiğimiz tek bir tane Kitap vardır. Fakat bu tek Kitap hiç tükenmeyen mucizeler vermektedir. Çünkü bu Kitap insan gücünün çok ötesindedir ve her şeyin Yaratıcısı tarafından indirilmiştir.

www.kurandaceliskiyoktur.com sitesinden alıntıdır.


Reklamlar

17 thoughts on “Ayet ve Surelerin sıralanmasındaki düzen

Add yours

 1. Evvela beni sizinle konusturan allaha hamdu senalar olsun .

  Allah kuranda soyle dedi : Biz kurani herkes anlasin diye basit ve arapca indirdik . Hal boyle iken senin bu kadar anlamsiz carpim tablosu yapip insanlarin kafasini karistirman neden ?

  Bugunku kuran tam kuran degildir . Arti ilk fatiha suresi oldugu deniyor . Madem ilk fatiha suresi ise neden kuranda gecen cebrailin ilk muhammede gelip oku oku allahin adi ile oku vahisi birinci olmuyor ? halbuki bu da kuranda ilk vahi olarak biliniyor. kuranda yer aliyor siz hic dusunmezmisiniz .

  Evet insallah gercek kurani size ogretecegim . Gercek kuran bugunku kuranin 3,4 kat daha buyugu ve icinde sifali bilgilerde yer alir . Bu kuran hz alinin kendi kuran tefsiridir . Su an korumadadir . Bugunku kuran degismistir bunu muslumanlarda kabulleniyorlar .

  hz ali kiyam edince sahit olarak geri gelecek ve onu getirecek sahit olarak . hz mehdide odur.

  sevgiler

 2. Müminlerin Emiri arkadaş,
  her yazıya yorum yazmışsın da adamın canını sıkan bir sürü abuk zihniyete sahipsin.

  1-Hiçbir dayanağı olmayan bilgileri tüm müslümanların kabul ettiğini yazmışsın. Ben bir müslüman olarak kabul etmiyorum. Ayrıca hiç bir müslüman da kabul etmiyor.
  2-Sapıkça bir takıntın var. Mehdi diye bir uydurmanın peşindesin, Hz Ali’yi bari karıştırma.
  3-Gerçek Kur’an’ı öğreteceğim diye bir iddian var. Bu pislik ve necis düşüncelerinle buraları kirletme. Zira sen ve senin gibiler gerçek müminler için birer pislikten ibaretsiniz.
  4-Sakın bu yazıma da cevap vermeye falan kalkma.

 3. Evvela selamlar kadir kardes.

  Sen bazi konuda beni yanlis anladin ? Yani kuranin gercek manasini ogreticegim demek istedim yani bunda olan kotuluk ne hz ali ogretisidir.

  Efendim bir muslumana yakisir sekilde konus allah kufur ehlinin cehennemlik oldugunu soyluyor hal boyle iken ben kafir bile olsam bana saygida dur derim sevabina sevap eklensin .

  Ben kuranin hepsinin simdiki kuran olmadigini kabul edenler muslumanlar derken halkin cahil kismini kastedmedim , alim olanlarindan kast ettim .

  Mesela bir hadiste hz omerin soyle dedigi rivayet edilmis : Kim elindeki kuranin hepsi o oldugunu saniyorsa yaniliyordur demistir ve gunumuzde bir cok alimde bunu kabullenmistir ama halkta bunu sakiz yapip konusmazlar korkularindan veya delalete duser halk diye.

  Efendim sen benim mehdiye inaniyorum diye beni bu yuzden kinaman dogru degil hepimiz insaniz 12 imamlarimizdan boyle bize rivayet edilmis lutfen inancimiza saygi duy cunku onlar bizim dinimiz ve muslumana yakismayacak kufurlerle yanasma.

  Efendim benimle konusmak istemiyorsan konusma , ben buraya bilgi alis verisi yapmak icin geldim , veya dogrulari tartismak icin , haa illede ben allahin kitabindaki kor gibi olmak istiyorum dersen o zaman tartismadan diger kesimin dusuncelerini bilmeden nasil hakki batildan ayira bilirsin . Bunu ancak cahil kesim yapar .

  Hani kuranda allah soyle diyor : Kahrolasicalar onlara ne zaman bir peygamber gelse hemen inkar ederler . Biz atamizi bu yolda bulduk donmeyiz derler . Aklini calistirip ogut almiyanlara cezamiz cetindir . Supesiz allah katinda en degersiz insanlar sagirlar dilsizler ve korlerdir. Allah akilli dusunen insanlari muhataba alir .

  Bu sitenin sahibi beni istemedikten sonra ben giderim zaten istenmedigim yerdede durmam yoksa senin soylemenle degil .

  Saygilar sevgiler efendim umarim konusmalarimiz seninle daha cok olur bir kardes sevgisi icinde ,ve tatli dille.

  Sevgiler

 4. Selam;

  Herhangi birine hakaret edilmediği, bir hakka saldırılmadığı müddetçe sitemizde istenmeyen kimse olamaz.

  Daima bizimle kalınız.

  Selam ve muhabbetle…

 5. Öncelikle üslubum yanlışmış…
  Özür dilerim ancak…
  Konuya sizin yazılarınızla devam edelim.

  Alıntı:

  “Efendim sen benim mehdiye inaniyorum diye beni bu yuzden kinaman dogru degil hepimiz insaniz 12 imamlarimizdan boyle bize rivayet edilmis lutfen inancimiza saygi duy”

  Yanıt:

  Bakara 170
  Onlara (müşriklere): Allah’ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar, “Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız” dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?”

  Alıntı
  “Mesela bir hadiste hz omerin soyle dedigi rivayet edilmis : Kim elindeki kuranin hepsi o oldugunu saniyorsa yaniliyordur demistir ve gunumuzde bir cok alimde bunu kabullenmistir ama halkta bunu sakiz yapip konusmazlar korkularindan veya delalete duser halk diye.”

  Yanıt

  Âl-i İmrân 7
  Sana Kitab’ı indiren O’dur. Onun (Kur’an’ın) bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab’ın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki Onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. (Bu inceliği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar.

  En’âm 114
  (De ki): Allah’dan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size Kitab’ı açık olarak indiren O’dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur’an’ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!

  A’râf 3
  Rabbinizden size indirilene (Kur’an’a) uyun. O’nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

  Sâd 8
  Kur’an aramızdan Muhammed’e mi indirildi? diyerek kalkıp yürüdüler. Belki, bunlar Kur’an’ım hakkında şüphe içine düştüler. Hayır! Azabımı henüz tatmadılar.

  İsrâ 87
  Ancak Rabbinin rahmeti (sayesinde Kur’an baki kalmıştır). Çünkü O’nun sana lütufkarlığı çok büyüktür.

  İsrâ 88
  De ki: Andolsun, bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak üzere insü cin bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler.

  Ankebût 49
  Hayır, o (Kur’an), kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde (yer eden) apaçık ayetlerdir. Âyetlerimizi, ancak zalimler bile bile inkar eder.

  Sebe’ 31
  Kafir olanlar dediler ki: Biz hiçbir zaman bu Kur’an’a ve bundan önce gelen kitaplara inanmayacağız. Sen o zalimleri, Rablerinin huzurunda tutuklanmış, birbirlerine söz atarlarken bir görsen! Zayıf sayılanlar, büyüklük taslayanlara: Siz olmasaydınız,elbette biz inanan insanlar olurduk, derler.

  Yâsîn 5
  (Bu Kur’an) üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

  Yâsîn 69
  Biz ona (Peygamber’e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah’tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.

  Fussilet 52
  De ki: Ne dersiniz, eğer o (Kur’an), Allah tarafından ise siz de onu inkar etmişseniz o zaman (haktan) uzak bir aynlığa düşenden daha sapık kim vardır?

  Zuhruf 5
  Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi Kur’an’la uyarmaktan vaz mı geçelim?

  Bunlar Allah’ın kitabının sözleri. Hani senin gerçek olmadığını söylediğin kitabın sözleri…Bu tartışma uzar gider. Uzamasın diye son sözü yine Kur’an veriyor. Ben değil.

  “Tevbe 28
  Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar….”

  Bu sözüm de adminlere…
  yazdıklarım kişisel hakaret içeren sözler değildir.
  Kur’an böylesi müşrikleri en sert şekilde uyarır.
  Kur’an onları uyarırken lafını sakınmazken biz mi sakınalım?????
  Bu höşgörü körlüğünü de lütfen bence bir kenara bırakalım. Lütfen…
  “pislik tabiri benim tarafımdan yapılmamıştır.” müşrikleri ve düşüncelerini tabir eden bizatihi Allah’tır.

  Ayrıca,

  Kalem 44
  (Resulüm!) Sen bu sözü (Kur’an’ı) yalan sayanı bana bırak (kendini üzme). Biz onları, bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz.

 6. Sayin admin cok tesekkurler bende saygi icinde yorumlar edecegim .

  Kadir kardesim ilk once biraz yazdiginizi garipsedim cunku kurandan birsuru ayet getirmissin. Evvela bu yazdiklarina bende inaniyorum . Fakat benim kafir oldugumu nereden biliyorsun ?

  Benim peygamberim hz muhammed , onderim hz ali ,kitabim kuran , kurtaricim hz mehdi , melegimde hz isadir . Simdi sorarim sana bunun neresinde sirkcilik ?

  Iyi bakarsan bu benim inandigim insanlar sirkciye benziyormu sayin kadir kardesim ? Veyahut bunlar put onderlerimiki benide sirkci sandin .

  Ben kuranin yalan oldugunu soylemedim , eksik oldugunu soyledim . Gercek kuranda daha cok bilgi ve ayet var o zamandaki bazi insanlari isimleri ile cagirilanlar vardi kuranda yazan . Eger kuranin toplanma tarihini okursan bayagi bilgilenirsin . Mesela bazi hadislerde hz ebu bekirin kurani topladigi yazilir . bazisinda omer , bazisindada osman denir . Bunlarin icinden en guclu ebu bekirdir .

  Hz ebu bekir kurani toplamak ister ve tum halktan ellerinde ne kadar ayet varsa ister ve kurani olusturur . Bazi degerli sahabeler hz ebu bekire hadislerini vermek istemez ama hz ebu bekir alamayinca onlari oldurur . VE topladigi kadar toparlar. Sonra hz ali kendi topladigi kurani ebu bekire getirir ve ebu bekir hz aliye derki . Bizim senin topladigin kitaba ihtiyacimiz yok der . Bunun uzerine hz alide allaha yemin olsun bunu kiyamete kadar sakliyacagimki o gun sizinle benim aramda sahit olacak der ve cikar . HAtta ebu bekirin hz alinin kitabini kabul etmeme sebebide o zaman bir cok halkin vede toplulugun isimleri ve yaptigi gaddarliklarda yazilmis olmasi . Ebu bekirde insanlardan korkup biz bunlara ihtiyacimiz yok der .

  Efendim kuranda hz mehdinin gelecegine cok isaretlerde var hem hz mehdi bir halife olarak gelecek peygamber olarak degil neden onu bu kadar inkar ediyorsunuz anlamayiyorum.

  Allah kuranda bir yerinde soyle der : O tanidik soz baslarina geldiginde biz yalancilara uyduk derler. Keske falancaya falancaya uymasaydim der .

  Gordugun gibi o tanidik soz hz mehdidir yani hz ali.

  Mesela hadislerde de hz muhammede bazi kisiler kiyamet zamani kaim edecek olan kimdir diye sorduklarinda hz muhammed aliye kafasini cevirerek soyle der: kiyamet zamani kiyam edecek kendi elbisesini yamayandir der , o ara hz alide elbisesini yamiyordu. Bunlar birer isarettir.

  Mesela kuranin bir yerinde allah hz mehdinin gelecegine isaret ederek soyle der : O gun yer sarsilir ve yerden bir debbe cikartiriz oda insanlara dinlerini ibadetlerinide sirklik yaptiklarini ve dogru yolda olmadiklarini soyler .

  Goruyorsun ya allah resmen ileriki zamanlarda bir insan uyarici gonderecegini mujdelemis . Bunada debbe demis yani , insan .

  Artik bunca delilden sonra sen kurana inanmiyorsan ben ne yapayim kadircim. Ama bugun benim sayemde bilgilendin iyi oldu . Bir can daha kurtuldu bilgilendi goz ononden perdeleri kalkti ne guzel .

  Sevgiler saygilar.

 7. M.571’den Müminlerin Emiri’ne;

  1. Kendinize Hz. Ali’yi önder seçmenizde bir kusur göremiyorum. Çünkü o da Efendimiz (s.a.v.)’i önder biliyordu. Dolayısıyla sizin önderiniz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) olacaktır.

  2. Hz. İsa’nın melek olmadığı Allah’ın peygamberi olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bildirilmiştir. Bu yanlıştan dönmenizi tavsiye ederim. Aksi halde günahınız yine sizin üzerinizedir.

  3. Hz. Ebubekir’i resmen kötülemişsiniz. Hatta onun cehennemlik olduğunu iddia etmişsiniz. Bir mü’min’i kasten (bilerek) öldürdüğünü söylüyorsunuz. Kur’an bunun cezasını Ebedi cehennem olarak bildirir. Halbuki Hz. Ebubekir Aşere-i Mübeşşere’dendir. Efendimiz (s.a.v.) tarafından cennet ile müjdelenmiş meşhur 10 sahabeden biridir. Allah onlardan razı olsun.

  Sizi yanlış bilgilendirmişler. Elinizde tarihi bir kayıt olmaksızın bu iddianızın hiçbir tutulacak yanı yoktur. Lütfen sapık mezheplerden uzak durunuz. Ehli sünnet mezheplerinden olunuz.

  4. “Allah kuranda bir yerinde soyle der : O tanidik soz baslarina geldiginde biz yalancilara uyduk derler. Keske falancaya falancaya uymasaydim der.” demişsiniz. Ayetler hakkında zanna uymayınız. Sure ismini ve ayet nosunu vererek alıntı yapınız.

  5. “Mesela kuranin bir yerinde allah hz mehdinin gelecegine isaret ederek soyle der : O gun yer sarsilir ve yerden bir debbe cikartiriz oda insanlara dinlerini ibadetlerinide sirklik yaptiklarini ve dogru yolda olmadiklarini soyler.” demişsiniz. Ayetler hakkında zanna uymayınız. Sure ismini ve ayet nosunu vererek alıntı yapınız.

  6. “Goruyorsun ya allah resmen ileriki zamanlarda bir insan uyarici gonderecegini mujdelemis . Bunada debbe demis yani , insan.” demişsiniz. Lütfen “dabbe” kelimesinin ne manaya geldiğini tekrar araştırınız. Söylediğiniz mana ile bu kelimenin ilgisi yoktur. Birtakım insanların her dediğine gül ağacı gibi boyun eğmeyiniz. Sizin de bir aklınız zekanız var. Araştırıp öğreniniz. İnsanlardan değil. Bilinen evrensel gerçekler vardır. Örneğin falanca kelimenin falanca kişiye göre manası olmaz. Anladığınızı düşünüyorum.

  7. “Artik bunca delilden sonra sen kurana inanmiyorsan ben ne yapayim kadircim. Ama bugun benim sayemde bilgilendin iyi oldu” demişsiniz. Fakat bilgilendirme bu şekilde olmaz. Allah’a demediği şeyleri dilinizi eğip bükerek (Bkz. 4. ve 5. maddeler) demiş gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Büyük iftira ediyorsunuz. Ve doğal olarak büyük günaha giriyorsunuz.

  “Onlardan (Kitap ehlinden) bir grup var ki, Kitab’dan olmadığı hâlde Kitab’dan sanasınız diye (okudukları) Kitap’tanmış gibi dillerini eğip bükerler ve, “Bu, Allah katındandır” derler. Hâlbuki o, Allah katından değildir. Bile bile Allah’a karşı yalan söylerler.” (ÂLİ IMRÂN suresi 78. ayet)

  Etrafınızdaki insanlara dikkat ediniz. Sapık fırkalara tabi olmayınız. Başınızdakilerin her dediğine gül ağacı gibi eğilmeyiniz. Kendiniz araştırıp kendiniz öğreniniz. Eğer bilirseniz, biz size güzel nasihatte bulunduk. Allah yolunuzu açık etsin.

  Esenlikler dilerim.

 8. Benden M.571 e hak mektubu ,ve dogru yol nuru .

  1-inci sorunda dogrusun bizim onderimiz hz muhammed dir bak bildin .

  2-ci cevabinda zanna kapilmissin .Hz isanin melek oldugu acikca beyan edilmistir . Mesela kuranda hz isayi ruhu el kudus ile destekledik der . Simdi sen ayet numarasida istersin bildigin halde ama ben vermiyecegim arastirda ogren yoksa zevki olmaz. Hadislerde hz muhammede ruhu el kudusun ne oldugu soruldugunda cebrail oldugunu soyledi . Bunu tum sahabelerde bilirler . Yani cebrail ete kemige burundu adina isa dendi bu bu kadar basit . Lutfen eger hakki tanimis olmak suc ise ben suc isledim o zaman gunahi boynuma. Hoo hoo hooooo Tamam allah ete kemige burunmez ama cebrail burunur diyincede niye tuaf oldunuz. Aslinda bu sirri size ogreten bana sukurlet etmeniz gerek .

  3- Yok kardesim yok ben sahabeleri kotulemiyorum hakki soyluyorum . Evet eger ebu bekiri soracak olursan o resmen muslumanlari olduruyordu , hz muhammedide oldurecekti ama ona katildi , muslumanliga girdi gene devam etti oldurmeyede. Omeride soracak olursan oda kendi kizini canli canli topraga gomup olduren bir suclu . Muslumanliga girdi temizmi oldu sandin. Yok canim o imamliga yeltendikten sonra ne kadar hz muhammedin sevip saydigi ashaplari oldurdugu tarihte yazar ama siz e onlar kafir gosterilmis. hoo hoo hooo. Osmana gelince Oda hz muhammede dusman kesilen insanlari basa gecirdi , onuda makam sevgisi kirallik sevgisi kapladida halka zulum yapti halkta onu oldurdu . Makamini yagmaladi . Bunlar hz muhammedin emrettiklerinin zittini yapip halkada sacma sapan seyler ogretmislerdir. Bize allah temiz gunahsiz insanlara uymamiz gerektigini bildirmis bizde hz muhammedin elinde bir cicek gibi temiz ve onun ahlagiyla buyutmus oldugu hz alinin yolundayiz unutmayinki su an ziyaret ettiginiz kabenin icinde tek buyuyen hz alidir . Ve allah onu o kadar yuceltmistir . diger sahabelerden ustunlugu budur . Hz muhammedin dedigi iliminin kapisidir . Halki hidayet edicidir .

  4,ve 5 inci soruna gelince kardesim ben bilerek ayet numarasi vede sure ismi vermedimki arastirip kendinde sahit olasin diye yoksa zevki vede manasi kalmaz . Hakki ancak caba ile ogrenilir . Bir zahmet arastirda ayetlerin yerini tesbit et yalan soylemedigimi gorunce mutlu olacaksin . Hak yaklasacak sana .

  6- Arkadasim ben yeterince debbenin ne oldugunu arastirdim . Bazilarina gore debbe yerden cikan yaratik hayvan mis ozellikle sunni kesimlerine gore. Hoo hoo hooo .

  7- ci ye gelince ben sana herseyi kurandan ornek verdim ama bilerek ayet numaralarini vermedim onuda arastirip kendin tadina varasin diye .

  son olarak allah kuranda soyle der : Biz herseyi ap acik bir imamda karar kilmisizdir . Ve bu imamda hz alidir . Git bu ayeti kuranda arastir . Bunu kuranda gorunce benim dogru konustugumu anlayacaksindir bu sana sinamadir .

  Sevgilerle saygilarla

 9. Allah cc nin selamı tüm şirkten uzak müminlerin üzerine olur inşaallah.

  Bir Kuran-ı Kerim aşığı olarak iki arkadaşa şunu hatırlatmak isterim;

  -Doğrusu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız.ZUHRUF 44

  -Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.İSRA 9

  önce dersimizi iyi bilelim,Allah cc ;

  -Bu Kuran, ALLAH’tan başkası tarafından düzenlenen bir kitap değildir. Ancak kendisinden öncekileri onaylayan ve kitabın (yasaların) detaylı bir açıklamasıdır. Bunda kuşkunuz olmasın; evrenlerin Rabbindendir.YUNUS 37

  Eee şimdi nasıl olacak.Hem Kuran-a inanıyoruz diyeceksiniz,
  ve Kutsal Kitabımız,kendisinin detaylı olduğunu belirtecek.
  ama her ikinizde,özellikle müminlerin emiri nicli arkadaş
  Kitapta olmayan isimleri zikredecek ve 571 nickli arkadaşta;

  -Sizi yanlış bilgilendirmişler. Elinizde tarihi bir kayıt olmaksızın bu iddianızın hiçbir tutulacak yanı yoktur. Lütfen sapık mezheplerden uzak durunuz. Ehli sünnet mezheplerinden olunuz.

  diyecek.
  Diyanet Vakfı Meali RUM 32

  Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayın. Bunlardan) her fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir

  Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın üzenizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar. ALİ İMRAN 103

  gibi ayetler varken hemde.

  ŞİMDİ BU İKİ ARKADAŞA SORUYORUM ;

  -Kitabımızın neresinde peygamberimiz Hz Muhammed hariç,o belirttiğiniz isimlerden hangisinin ismi geçer.(hz ALİ,hz Osman,hz,hz Ebubekir,hz Ömer gibi.)

  -Vede hak mezhep(ne demekse) nelermiş öğrenmek istiyorum.

  İkinizden tek şartım getireceğiniz deliller Kitabımız
  Kuran-dan olmak şartıyla.

  Öyle bir ayet yazıp,arkasınada kafanıza göre yorum yapmadan;

  mesela; bu sözüm müminlerin emiri nicliye
  ————————————————————-
  Allah kuranda bir yerinde soyle der : O tanidik soz baslarina geldiginde biz yalancilara uyduk derler. Keske falancaya falancaya uymasaydim der .

  Gordugun gibi o tanidik soz hz mehdidir yani hz ali.
  ————————————————————
  Bu da Kadir isimli arkadaşa ;

  Etrafınızdaki insanlara dikkat ediniz. Sapık fırkalara tabi olmayınız. Başınızdakilerin her dediğine gül ağacı gibi eğilmeyiniz. Kendiniz araştırıp kendiniz öğreniniz. Eğer bilirseniz, biz size güzel nasihatte bulunduk. Allah yolunuzu açık etsin.

  demişsin.

  Ve şu ayeti kopyalamışsın ;

  “Onlardan (Kitap ehlinden) bir grup var ki, Kitab’dan olmadığı hâlde Kitab’dan sanasınız diye (okudukları) Kitap’tanmış gibi dillerini eğip bükerler ve, “Bu, Allah katındandır” derler. Hâlbuki o, Allah katından değildir. Bile bile Allah’a karşı yalan söylerler.” (ÂLİ IMRÂN suresi 78. ayet)
  ————————————————————
  Güzeeeeel!!!!O zaman sende,hani arkadaşı,sapık olmayan

  fırkaya davet etmişsin!!!!!

  O zaman sendende bi zahmet Kuran-ı Kerime uyan(her yönüyle uyan,mesela Kuranın helal saydığını helal sayan,haram saydığını haram ssayan gibi.)bir sapık olmayan fırkanın adını
  yazarsan bende sevinir.seve seve o fırkaya tabii olurum inş.

  SELAM İLE

 10. Ayetler apaçıkken bu yazılanlar hayret verici. Bakarkörlük gibi bişey. Kuran’ı alıp okuyan biri nasıl oluyorda bir başka kaynağa ihtiyaç duyabiliyor?.

  Kılavuza(Kuran’a) kılavuz aramak hangi akla ve mantığa sığar.?

 11. fakat Kuranin ilk yarisinda da

  29 adet “tek” numarali Ayet sayili Sure
  28 adet “cift” numarali Ayet sayili Sure

  ve Kuranin ikinci yarisinda da yine

  29 adet “cift” numarali Ayet sayili Sure
  28 adet “tek” numarali Ayet sayili Sure

  var ise ancak yukaridaki tabloda sundugunuz ilk veriyi
  “Tamamlayan & Butunleyen”
  bilincli ilahi bir plandan bahsedilebilir burada Allahualem.

  ve yine eger Kuranin ilk ve ikinci yarisinda da

  14 adet tek–Tek & 14 adet tek–Cift
  15 adet cift–Cift & 15 adet cift–Tek

  14 adet tek–Cift & 14 adet tek–Tek
  14 adet cift–Tek & 14 adet cift–Cift

  duzeni var ise ancak yukaridaki tabloda sundugunuz ikinci veriyi
  “Tamamlayan & Butunleyen”
  bilincli bir ilahi plandan soz edilebilir burada Allahualem.

  fakat bunlar yok ise, kanimca burada gercekte bu konuda
  bu nitelikte “tastamam” herhangi bilincli bir “ilahi plan”
  kesinlikle irade edilMEMIS olabilir isin aslinda malesef.

  fakat yine de en dogruyu sadece Allah bilir.

  selam ve saygilarimla.

 12. arkadaşlar tartışmalarda, ‘en doğrusunu ben bilirim, sizin bildikleriniz yanlış, benim öğtlediklerim ve söylediklerimle doğru yola gir, bilgilen ….” gibi kibir, gereksiz övünme gibi duygular hissediyorum. hepimiz kardeş değil miyiz? bir kavga, bir üstünlük sağlama mücadelesi yerine, ifadelerin içinde kendi kanaati belirtilse, tavsiyelerde bulunulsa, hoşgörü içinde davranılsa daha hayırlı olmaz mı acaba? eğer amacımız allahın rızasını kazanmaksa, ifadelerimizi gözden gerçirerek bir birimiz fikirlerini çürütmeye çalışmak yerine kaşı görüşteki arkadaşlarımızı belgeli kaynaklarla yönlerdiksek, daha hayırlı olmaz mı?
  herkese sevg ve saygılar…

 13. ali gül kardeşime tamamen katılıyorum.Cahilce tartışmayalım.en iyi bildiğim şey hiçbir şey bilmedğimdir.

 14. Makaleniz cok guzel ancak zannedersem bazi yerlerde hata sonucu 54 yerine 57 yazilmis gibi geldi bana
  Makalenizin ilk paragrafindan,

  “Bunun açılımında bulduğumuz 60 sayısı Kuran’daki çift sayılı ayetlere sahip sureleri, 54 sayısı ise tek sayılı ayetlere sahip sureleri ifade eder. Bu 60 tane çift sayılı ayete sahip surelerin; 30 tanesi tek sayılı surelerde, 30 tanesi çift sayılı surelerde geçer.57 tane tek sayılı ayete sahip surelerin ise; 27 tanesi tek sayılı surelerde, 27 tanesi çift sayılı surelerde geçer”

  27+27=54 eder. Belki ben hata yapiyorum ama bir goz atarsaniz iyi olur gibi geldi.

 15. oncelikle, bu “tek & cift” olayinin 19 ile de
  bir sekilde iliskilendirilmesi pek makul olmamalidir.

  cunki 19 sadece bir “tek” sayidir.
  ve apayri bir baglamda, ve ayette (74/30) kullanilir.

  Kuranda 6X19 Sure olmasi cok anlamli degildir, tek basina,
  cunki Kurandaki toplam Ayet sayisi 19un tam kati degildir.
  (toplam 6348 Ayet)

  O halde, burada Allahin
  Sure sayisini 19a gore kodlayip da
  Ayet sayisini kodlayamadigini dusunmek,
  zaten Allahi acikca “tahkir etmek” anlamina gelebilir, daha en bastan.

  Bu sebeble, Kuran genelinde Sure ve Ayet sayisi acisindan
  genel bir 19 kodu olmadigi sonucuna varmak
  daha durust ve adil bir cikarim olmalidir,
  bunun sadece birini alip, otekisini tumden gormezlikten gelmektense….

  En yukarida verilen

  6555 & 6236 ___ 6236 & 6555

  toplamlarina ulasilmasi
  hangi mantikla “mucize” olarak algilanacaktir?

  Sol tarafta yer alan –ilk iki siradaki– sayilarin
  “tek” veya “cift” olmalari durumu acisindan
  pek bir alakalari olmadigina gore,

  veya en azindan, farzedelimki,

  birinci siradaki sayilarda “tek sayilar” daha cogunlukta,
  ve ikinci siradaki sayilarda “cift sayilar” daha cogunlukta,

  gibi bir durum dahi olmadigina gore,
  sonucta bu dortlu sayilarin en altta ayni gelmesi
  cok da anlamli bir plan olmayabilir.

  yuksek bir “ilahi iradeden” ziyade,
  sadece yatay bir “zihinsel manipulasyon” sinifina girebilir, belki de.

  cunki matematikte bu gibi olaylara rastlamak mumkundur.
  fakat bunlarin arkasinda kesin ve yuksek bir “ilahi iradenin” oldugunu iddia edebilmek icin ise,
  olayin mantiksal iliskisi & anlamliligi & yeterliligi en basta netce ortaya konulabilmelidir, sanirim.

  fakat burada bir puruz & anlamsizlik & yetersizlik vs.
  varsa en basta, sonrasi da o yuksek “ilahi iradeye” ait olmayabilir.

  Ayrica yukarida, madem ilk etapta

  60 adet cift,—–(6X10)
  54 adet tek,—–(6X9)

  –surelerin toplam ayet sayilari acisindan–
  sayilara ulastik, en basta.
  daha sonra ikinci etapta neden benzer bir mantikla gidip

  33 adet cift,—–(3X11)
  27 adet tek,—–(3X9)
  (30 & 30 yerine)

  30 adet cift,—–(3X10)
  24 adet tek,—–(3X8)
  (27 & 27 yerine)

  –sure numaralari acisindan–
  sonuclara ulasamadik, her iki tarafta?

  bu daha anlamli ve iliskili bir durum olmaz miydi,
  –tumsel olarak–
  orantisal acidan, isin sonunda?

  cunki bu sekilde, o ilk bastaki cift ve tek arasindaki
  belirgin orantisizlik (60 X 54)
  ilk bastaki yalniz bir “dengesizlik” olarak
  siritmaya devam edecek olabilir, daima.

  Fakat en dogruyu sadece Allah bilir, her zaman.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: