Kuran Okumanın Zararları

İktibas Dergisi, Mehmed Durmuş

Umarım tereddüt etmediniz, zira Kur’an okumanın zararlarından bahsetmeyi düşünüyoruz. Çünkü pek çok zaviyeden Kur’an okumak tehlikeli ve zararlıdır…

Düşünüyorum da, bir tarafta sahip olduğumuz en aydınlık, evrensel çapta yegane hidayet rehberimiz Kur’an; öbür yanda onun nazm-ı celilini törensel teganni yarışlarıyla okumaktan öte bir şey yapmayan bizler… Kur’an gibi en son, en mükemmel, en sahih, en sağlam, en muciz, en veciz, en edebi, en, en, en… ilh. olan bir servetle övünen ama ona olan ihtiyacımızı, onsuz olan düşüncenin ve davranışın biçareliğini idrak edemeyen bizler.

Heyhat! Gelin görün ki, müslümanlık iddiasındaki yığınlarca insan bütün bu faktörlerden dolayı Kur’an okumak ve okutmaktan korkuyorlar. Korkuyoruz tek kelimeyle Kur’an’-dan. Bunun yerine ağabeylerin, üstadların siretleri Kur’an’ın yorumu olaraktan insanlara arz ediliyor.

Kısacası teoride değil ama uygulamada müslüman, Kur’an’ı esas kaynak olarak gör(e)memektedir.

Biz sanıyoruz ki Kur’an bizimle güzelleşi-yor. Hafızlar (Kur’an bülbülleri(?) yetiştirmekle, ‘kendimize’ has en iyi okuyuşumuzla (!) onu yücelttiğimizi sanıyoruz. Halbuki yücelmesi gereken bizleriz. (1). Aşağıların aşağısından insan olma seviyesine çıkması gereken bizleriz. Kur’an bizi şekillendirmek, bir yanımızla toprak olan varlığımıza ‘hilafet’ ruhunu nefhetmek için merhamet sahibi Allah’tan inzal olmuştur. Hele bir düşünün, ‘Kitap nedir, iman nedir bilmeyen’(2) Elçi’nin (sav) de içinde bulunduğu ve kendileri karanlıklar içinde yüzen bir kavmi hidayete erdirmek için inzal edilen Kur’an’ı biz yüceltme çabasındayız! Onun bize sunduğu hayat iksirinden bihaberiz. Ölüm döşeğinde yatarken yatağının başucuna gelen doktora hekimlik dersi veren hasta kadar küstah ve acınacak haldeyiz!

Kur’an’ın bize binlerce kez anlatıp durduğu şifa ünitelerinin nedeni olan hastalıklarımız [private]iyileşmiş yahut hekimler yerin dibine gitmiş gibi, biz Kur’an’ın akciğer kanserine, şeker hastalığına, tansiyon yükselmesine, migrene, kalp yetmezliğine vb. sunduğu tedavi yöntemleriyle meşgulüz! Bu ne dalalet, bu ne hamakat!…

Kur’an’a olan uzaklığımız, sözde İslami basının hemen her yerinde rahatlıkla görülebilir cinstedir. Bir fakirin kitabında Peygamberlerin, mezarlarında diriltilip orada namaz kıldıklarını yazdığını gördüm (3). Yine başka bir sayfasında Peygamber’in anne-babasının iman edip etmediğini tartışıyordu. Peygamber’in (sav) ebeveynini ‘imansız’ göndermemek için çok pratik, kıvrak bir zeka ürünü olan kestirme çözüm bulmuş: Hz. Peygamber’in ebeveyni (kendisi henüz doğmadan babası, altı yaşında iken de annesi) ölmüşlerdi ya, kendisi kırk yaşında peygamber seçildikten sonra Allah onları diriltiyor, yeni baştan Hz. Peygambere iman ediyorlar ve tekrar ölüyorlar! (4).

Oysa ki bu kitabın yazarı Peygamber’in (sav) anne-babasının iman edip etmediği gibi bir abesle iştigalden ziyade kendi imanını gözden geçirse idi daha doğru olurdu herhalde…

Evet, Kur’an okumanın neden zararlı olduğu konusunda sanırım şimdi zihninizde bazı kanaatler oluşmaya başladı. Kur’an hakkıyla okunduğunda kafaları kemale erdiriyor. İpe sapa gelmez düşünceleri ipe-sıraya diziyor. Yukardaki örnekte geçen kilu kali yazan zatlar Kur’an’ı gerçekten okusalardı bu anlattıklarının Kur’an’la cepheden çatıştı-ğını görmeyecekler miydi? Ne çare ki Kur’an’ın (nazmı-nın) okunduğunda bir harfine karşılık cennette vadedilen (!) binlerce köşkleri, sarayları, sevapları saymaktan (5) onu tertil ile tilavet etmeye zaman bulamamaktadırlar. Hem zaten Kur’an sadece nazmını okuyalım, cûşa gelelim diye inmiştir herhal-de! Hele hele regayib, berat, miraç, kadir gibi kandil geceleri yok mu, işte Kur’an bilhassa bu geceleri ihya için inzal olunmuştur. Kur’an’ın, mesajını anlamak için herhangi bir kaydu şarta bağlı kalmaksızın okunmasını salık verenler ise olsa olsa herhangi bir sapık fırkanın mensupları olabilirler.

Evet, Kur’an okumak, anlamak açısından oldukça riskli, tehlikeli hatta zararlıdır! Risklidir, çünkü cahiliyyeden çıkarıp gerçek bir imanla yüz yüze bırakır insanı! Tehlikelidir çünkü iman ettiğinizde malınızdan, canınızdan, kesada uğramanıza korktuğunuz ticaretinizden, çoluk-çocuğunuz ve karınızdan, besili atlarınızdan (yani o güzelim otomobillerinizden fedakarlık yapabilme cüretini kazandırır (6). Zararlıdır, çünkü size dünyada onurlu, çileli, -belki- hapishanelerde geçen bir hayat vadeder! Ama ahir dünyada Cennet vadederse de, (7) o ancak erbabını ilgilendirir…

Kur’an okumak hurafelerle örülü bir din anlayışının yıkılması açısından zararlıdır. Hurafe tüccarlarının maskesini düşürür. Allah ile Rasulünü karşı karşıya getirmek gibi -ki Allah muhafaza buyursun- büyük bir hamakattan döndürür insanı. Profesyonellerce ayrı ayrı standardla halka arz edilen din ve siyaseti birleştirir Kur’an okumak. Siyasetle dinin (8) ticaretle dinin (9), ahlakla dinin (10) ayrı ayrı şeyler olmadığını gösterir. Ve infak etmeyi öğretir Kur’an (11). Namazın sportif bir tören olmayıp gerçek bir arınma ve şirkten uzaklaşma olduğunu (12), tağuttan kesinlikle beri olmak gerektiğini, tağuta asla kulluk edilmemesi gerektiğini (13) ve dinin yalnızca Allah’a has kılınması gerektiğini vurgular (14) Kur’an.

Heyhat! Gelin görün ki, müslümanlık iddiasındaki yığınlarca insan bütün bu faktörlerden dolayı Kur’an okumak ve okutmaktan korkuyorlar. Korkuyoruz tek kelimeyle Kur’an’dan. Bunun yerine ağabeylerin, üstadların siretleri Kur’an’ın yorumu olaraktan insanlara arz ediliyor.

Kur’an’ın bizzat kendisi, kendisinin okunmasını, kafaları çatlatırcasına anlatılmasını istemektedir. Allah, Kitabı’nın okunması için herhangi bir merasim emretmemişken -Allah müşriklere pislik (necaset) payesini biçtiği (15) halde onlara bile Kur’an’a dokunmayın dememişken- bizim mollalarımız abdestsiz dokunmayı, çocukların dokunmasını, diz üstü çökerek okumanın dışındaki pozisyonları yasaklamışlardır! Fakat Allah O’nu zikretmenin yatarak bile olabileceğini bildirmektedir (16). Kur’an’a dayanmadığımız için çelişkilerimiz o kadar çok ki, Allah Rasulü ile bir avuç müslümanın Bedir’de, Uhud’da, Hendek’te vb. canları pahasına mücadele ettiklerini Kur’an anlatırken, biz Türkiye’nin dört bir yanından kaldırdığımız yeşil sarıklı evliya motifiyle,(ki gerçekte ölmüşler ve çoğu un ufak olmuş insanlardır), göldeki balıklarla Kıbrıs’ı, şurayı burayı bombardıman edip fethediyoruz.

Saymakla bitiremeyeceğimiz yanlış dini bilgi, inanç ve kanaatları -az sayıda da olsa- iyiliği emr, kötülüğü nehy azminde olan bir çok insan düzeltmeye, doğrusunu anlatmaya çalışıyor. Fakat müslümanların korkunç derecede Kur’an’dan habersiz oldukları rahatlıkla gözlenebilmektedir. Çünkü, ‘ama bu dediğinizi Kur’an doğrulamıyor ki’ dediğinizde karşınıza çıkarılacak argüman, ya bir hadisdir, ya bir ‘evliyanın’ kerametidir, yahut da, bir menkıbe kitabının gizemli sayfaları arasından çıkacak olan bayatlamış menkıbelerdir.. Kısacası teoride değil ama uygulamada müslüman, Kur’an’ı esas kaynak olarak gör(e)memektedir.

Kur’an’ı belirli gün ve gecelerde, üç aylarda, ramazan ayında, kabir başlarında, hasta başucunda, düğün-bayram yemeklerinde vs. okumak, onu hala anlamama azim ve kararlılığında olduğumuzun kanıtıdır. Kur’an okumak bu uygulamaları Allah’ın istediği ve razı olacağı bir şekle dönüştürecektir. Bu konuda ilk zararı kassas ve bazı vaiz-hatipler görecektir. Evet, Kur’an okumanın ilk zararını ekmeğini ‘hatm-i şeriflerden’, mevlid-i şeriflerden çıkaran, Ramazan ayının bereketini, okudukları Allah’ın ayetleri sayesinde kendi ceplerine aktaran dilenciler içindir. İkinci olarak da Kur’an’la insanların doğrudan doğruya muhatap olmalarını istemeyen, ellerindeki hadislerden, menkıbelerden, kerametlerden, israiliyyattan, şamanist geleneklerden örülü dini, Allah’ın Kitabı’ndaki din ile değiştirmemeyi düşünen din adamları içindir. Elbette laiklik temeline dayalı sözde demokrat düzenlerinin yerine dine dayalı bir düzen istemeyen sistemin egemenleri de Kur’an okunmasından zarar görenlerin hepsinin başında gelmektedir. Ama bütün bu barikatların hepsi de zamanla boşa çıkmaya mahkumdur.

Ne dersiniz, zararın neresinden dönersen kârdır derler…

NOTLAR
1. Müddessir: 1-5; Leyl: 18; İsra: 9; Bakara: 2; En’am: 19.
2. Şura: 19.
3. Ömer BEĞ adındaki bir şahıs İmam Gazali’nin sözde ‘Kıyamet ve Ahiret’ adlı eserini tercüme edip, tamamen kendi notlarıyla ilavelerle doldurmuş; bu haliyle zaten 60 sayfa kadar olan risaleden sonra ‘Müslümana nasihat’, ‘Vahhabiliğin Başlangıcı ve Yayılması’ gibi anti vahhabici bölümlerini ekleyerek okuyucuya İmam Gazali’nin kitabı imiş gibi yutturmaya çalışmıştır. Kitapta hangi satırın Gazali’nin, hangisinin kendisi ve başkalarının olduğunu ayırdetmek güçleşmiş-se de, bizim alıntı yaptığımız bahis Ömer Beğ denen şahsa aittir (Hakikat Yay. İst-1994) s. 132.
4. a.g.e., s. 21-22.
5. İbnu’l Cevzi, Kitabu’l-Mevzuat, 1983, Cilt 11, s. 243-255; C. 2, s. 127.
6. Tevbe: 24.
7. Tevbe: 111.
8. Bakara: 193; Enfal 39; Nur: 37; Sa’d: 26.
9. Bakara: 275; Cuma: 9-10.
10. Mesela Hucurat suresine bkz.
11. Ra’d: 22; Fatır: 29; Bakara: 272 v.b.
12. Bakara: 45; Nur: 37; Ankebut: 45 Rum: 31 v.d.
13. Tevbe: 28.
14. Al-i İmran: 191.
15. Tevbe: 28.
16. Al-i İmran: 191.

http://www.kuranislami.com/kuran/kuranzarar.html

[/private]

Reklamlar

25 thoughts on “Kuran Okumanın Zararları

Add yours

 1. ya siz ne diyosunuz kur’an okumanın zararı mı olurmuş sizin gibi zihniyetler yüzünden memleketimizin düştüğü haller belli böyle yazılarla gençlerin zihinlerini karıştırıyorsunuz.

 2. selam .arapça biliyormusunuz? biliyorsanız hangi seviyede? bilmiyorsanız her konuda nasıl oluyorda bu kadar ahkam kesiyorsunuz? medrese veya ilahiyat eğitimi aldınınızmı? sizi tanımıyorum.sayfanız dikkatimi çekti.size bu bilgileri aktaran ve yardımcı olan dostlarınız varmı? paylaşırsanız memnun olurum ve tanışmak isterim.selam

 3. Selam Ali kardeşim,

  Her yazının altında veya üstünde bulunan link seni bu sorular için doğru adrese ulaştıracaktır.

  Selam ile…

 4. Sitemizin taşınması sırasında alınamayan diğer yorumlar aşağıda sunulmuştur.

  zeynep oğuz Diyor:
  01 May 2007 9:34 am esayın ali bey yazmış olduğunuz yazı gercekleri gözler önüne koymaya yetiyor.Çok cahil bir milletiz yanlış anlamayın okuyanlarda ben cahil değilim demesin onlar okumayanlardan daha cahil Allah insanın giyimi kıyafeti nasıldır diye bakmıyor özü sözü nasıldır ona bakıyor.Oysa hala kalbi imanla dolu ama şeklen onlara benzemeyen insanları eleştire biliyorlar sacı açık başında sarık yok sakalsız müslüman değil demek gafletinde çok rahat bulunuyorlar.İşte bunlarda okumuş cahiller.kur’an,ı okuyup anlamak kolay değildir çünki yüce allahım (biz onu kirden arındırmadığımıza okutmayız der)biz cahillerde abdes alırsak kirden arınırız sanarız oysa kirden arınmak bu kadar kolay olsa hepimiz hidayete ereriz elinize yüreğinize sağlık SAYGILARIMLA
  hadi yıldırım Diyor:
  10 May 2007 5:44 pm eSEVGİLİ MÜMİN KARDEŞİM ALİ

  Size sevgili mümin kardeşim diyorum,çünkü böyle bir saptamayı ancak bir MÜMİN kardeş yapar.Allah cc sizden ve sizin gibilerden razı olsun.ALLAH resülü hz.Muhammet bu alemlere rahmet olarak gelen KURAN-I KERİM-İ 1400 sene önce anlatıp bu Kuran a çağırırken ve bunu yaparken ne zorluklar çektiğini yine kitabımız olan KURAN-I KERİM den öğrenirken maalesef sizler ve bizim gibi salih bir mümin olmaya çalışan hanifler olarak,1400 sene sonra etrafımızdaki,kendini gerçek mümin gören,ama yaşayışları şirk batağının içinde yüzen insanları tekrar KURAN-I KERİM-E çağırıyoruz..!!!Kuran-I Kerim okuyun diyoruz.ağlasak mı,gülsek mi.?Hakkaten çok gülünç ve yine çok üzücü bir durum.

  Ve biz gibi insanların bu çağrılarına verilen cevap şu oluyor,
  sİZ SAPIKSINIZ..!
  Yani insanlara Kuran okuyun,ama anlayarak derseniz,bu damgayı yiyorsunuz.Ama ben kendi adıma konuşuyorum;

  ÖMRÜMÜ,ALLAH CC NİN ,RESÜLÜ OLAN Hz.Muhammede vahyettiği o Alemlere rahmet olan KURAN-I KERİM-in yolunda HARCAYACAĞIM inşaallah.
  Bir KURAN-I KERİM aşığı olarak şunu iddia ediyorum;

  Bu mübarek Kitabı,ne arapça okumanın sevabı var,ne de türkçe okumanın.SADECE KURAN OKUYUP,KURAN-I KERİM-İ YAŞARSAK ANCAK ALLAH CC SEVGİSİNE NAİL OLABİLİRİZ.

  ALLAH CC NIN SELAMI ŞİRK İÇİNDE YÜZMEYEN SALİH MÜMİN KARDEŞLERİN ÜZERİNE OLUR İNŞAALLAH.
  ravza Diyor:
  07 Aug 2007 6:01 am eben sizi anlayamadım nasıl bir zihniyet
  kuranı karim okumak ayrı sevap dinlemek ayrı bir sevap ve çok güzel bize öteki alemde şefaat edecek allahu taala buyuruyorki insan öldüğünde ezberinde bir ayet olmayanın vay haline siz sanki ölümden sonra diriliş hesap günü yok zannediyorsunuz kuran okumak zararlıdır diyorsunuz allahu taala kuranı kerimi neden gönderdi ayet ayet bizler dünyaya sefa sürmek içinmi geldik imtihan için geldik hesap gününü unutmayalım lütfen sözlerinize çok dikkat edin yoksa helak olanlardan olursunuz allah muhafaza peygamber efendimiz kuranı kerim okumayı severdi ve dinlemeyide severdi öyle bir yazı başlığı koyuyorsunuzki insan yazının devamını dahi okumak istemiyor
  Ali Aksoy Diyor:
  07 Aug 2007 6:51 am eSelam Ravza;

  Önce (2) numaralı yorumumu, sonra da yazıyı okumanı tavsiye ederim.
  HAMZAT Diyor:
  11 Aug 2007 12:22 pm eAllah (c.c) Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurur. “kalpler ancak Allahın zikriyle mutmain olurlar” kuranda Allahı zikretmektir.Siz merak etmeyin. Kuran okuyan kişileride, öğreneni de Allah dalalete saptırmaz.kalplerine doğruyu koyar. onun için yazdıkça batmayın.
  HAMZAT Diyor:
  12 Aug 2007 3:22 pm eDe ki: “Ey kitap ehli! Gerçeği görüp bildiğiniz hâlde niçin Allah’ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah’ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir”. Ali İmran Süresi 99.
  hamzat-36@hotmail.com
  Ali Aksoy Diyor:
  12 Aug 2007 3:41 pm eSelam Hamzat;

  Yazar, Kuran’ın nasıl devre dışı tutulduğunu,Kuran’ı hayatımızın mihenk taşı yapmamız gerektiğini anlatıyor, sen nasıl yorum yapıyorsun !!!

  Sizleri gördükçe Allah’ın mucizelerine tanık oluyorum.

  Hani diyor ya;

  “…şu körlere, sağırlara sen mi hidayet edeceksin ?”

  Bir inat uğruna girdiğiniz halleri görmez misiniz ?
  HAMZAT Diyor:
  12 Aug 2007 4:25 pm eSöylediğiniz ayette kör ve sağırlardan kasıt kafirleri belirtmiştir Allahu teala. LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUR_RESULULLAH. Bu kelime-i Tevhidi Söylüyorum buda Kafir olmadığımı gösteren açık bir cevaptır.
  hamzat-36@hotmail.com
  Ali Aksoy Diyor:
  12 Aug 2007 4:43 pm eSelam Hamzat;

  Ne o ? Zoruna mı gitti ?

  Sen bizim hakkımızda böyle demiyordun ama… Biz senin yukarıda söylediğin “en güzel kelimeyi” söylemediğimiz için mi bizi “kesin” olarak yargılamıştın ?

  Yok sen dersen ki, bunu ikrar etmen yetmez… Eh, o zaman senin de bunu ikrar etmen yetmez.

  https://aliaksoy.wordpress.com/2007/03/10/kuran-abdestsiz-olarak-okunabilir/#comment-1294

  Neyse konumuz “iman ölçmek” değil. Sana bu benzetmeyi yaparken seni kafir olmakla itham etmedim tabiki… Böyle anladıysan hakkını helal et.

  Tepkimiz sadece acele okuyup, delilsizce cevap vermenizedir.

  Yazar sana kötü bir şey söylemiyor. Kuran’ı rehber edinin diyor.

  Sen de buna itiraz edecek değilsin her halde…
  HAMZAT Diyor:
  12 Aug 2007 5:08 pm eDemekki sizin zorunuza gitmiş ki hemen yazmışsınız?

  sen sadece ayetin manasının ne ne olduğunu bilmeden taş attın ama altında kaldın.
  Allaha hamdolsun zoruma gitmedi ve sonuna kadarda arkasındayım.
  Yazar kuranı rehber edinin diyormuş, ancak onun yaptığı sapık şeyler ortaya koymak.
  merak etmesin bütün müslüman alemi kuranı ve peygamberi rehber edinmişlerdir kendilerine. biz kalkıpta onlar gibi kuran ayetlerine çelişki bulmak, müslümanları saptırmak için uğraşmıyoruz. herkeste bunun farkında ve bilincinde.
  hamzat-36@hotmail.com
  Ali Aksoy Diyor:
  12 Aug 2007 7:04 pm eSelam Hamzat;

  İnadın aklını esir almış.

  “kuran ayetlerine çelişki bulmak” ???

  Sen apaçık bir müfterisin.

  Sana en güzel cevap şudur:

  “Selam”
  HAMZAT Diyor:
  13 Aug 2007 8:22 am eAllah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v) bir Hadisi Şeriflerinde Şöyle buyrmaktadır; “Cehennemin en hararetli yerinde münafıklar yanacaktır. Sahabeler soruyor; Ey Allah’ın resulü münafık kimdir. Allah resulü (s.a.v)Şöyle buyurur; Müslüman olmayıpta müslüman görünen kimselerdir.” Kuran ayetlerine çelişki bulmak sizin işiniz. Biz olduğu gibi kuranı ve hadisleri tasdik üzereyiz. Siz ise hepsine bir kılıf uydurmaya kalkıyorsunuz. Yukarıdaki hadis sizin için yeterlidir.
  hamzat-36@hotmail.com
  Ali Aksoy Diyor:
  13 Aug 2007 9:23 am eSelam Hamzat;

  Sen ne anlatırsan anlat, ben şuna inanmışım:

  Plajlarda güneşlenmek, diskolarda tepinmek, her lüzumsuz haber ve işlerin peşinde koşmak yerine işini gücünü bırakıpta bu sitede “din ilminden meseleler” üzerinde kafa yorman, bildiğinle bizi yahut başkalarını bilgilendirmeye gayret etmen senin Allah’a korkarak ve ümit ederek iman ettiğinin delilidir.

  Sen bizi her ne ile tahkir edersen et, biz senin hakkında böyle söylemeyeceğiz.

  Allah dosdoğru yolundan ayırmasın.

  Selam ile…
  SELVA Diyor:
  13 Aug 2007 8:40 pm eHAMZAT SENİN GİBİ DEĞİL O PLAJLARDA GÜNEŞLENEZ DİSKOLARDA GEZMEZ SİZİN GİBİLERE MEYDAN OKUR.SENİN GİBİ ALLAH’IN AYETLERİNİ DEĞİŞTİRİP FARKLI YORUMLAZ HER ŞEYDE Bİ ŞEYLER ÖNE SÜRÜP MÜSLÜMANLARIN İMAN TAŞLARINI SARSMAYA ÇALIŞMAZ…
  yağmur Diyor:
  15 Aug 2007 10:11 pm eSelam Ali abi.Öncelikle -gerçekten güzel bir yazı olmuş emeğiniz için,bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkürler,Allah razı olsun-

  Gördüm ki Hamzat kardeşimle baya bir tartışmaya girmişsiniz ama gereksiz bir tartışma olmuş…

  Başlık iyi değil ama sonradan anlaşılıyor başlığın nedeni.
  Gerçi itiraf edeyim bende tereddüt ettim başlıktan dolayı..

  Evet bazıları millete cahil,muhafazakar,hizbullahçı diyor ayrımcılık yapıyor siyasetle eğitimle vb dinle ilgisi olmamalıdır diyo, bazıları Kurandan ayetlerle güya kendini haklı çıkarmaya çalışıyor bazıları gidiyo adam öldürüyo işte Kuran işte ayet diyo, işte burda zararlıdır Kuran’ı anlamadıktan sonra niye okuyosun ki aslında bunlar derin konular..

  İşte insanın her türlüsü var ve yazıdaki gibi cahiller okuyunca bocalıyorlar anlamadan sormadan hüküm vermeye kalkıyorlar.Bunlar eğitimsizlikten başka bişey değil..

  Ne diyelim Allah ıslah etsin.

  Abim kendine iyi bak.Allah’a emanet ol…

 5. Selam, selam…

  Allah’ın tüm merhameti, selamı üzerine, üzerimize olsun. Sevgili Ali Aksoy muhteşem bir yazı yazmış. Öncelikle sadece Allah’ın Rızasını kazanmak uğruna harcadığı emek ve zaman için kendisine teşekkür ediyorum. Böylesine bir emeğe saygı amacıyla, bir iki satır yazmadan edemedim.

  Öncelikle yazılanların tümüne katılıyorum. Sevgili Ali Aksoy kardeşimiz, Kur’an mesajının nasıl algılanması gerektiğini ve doğru algılandığında nasıl bir toplumsal yapı oluşturacağını harika cümlelerle yazmış. Korkuları, korkularımızı o kadar güzel dile getirmiş ki, bu bahsedilen korkuların yetiştirdiği bir kaç yorumu da hemen almış. Yarı tehdit kokan yorumlara verilen yanıtlar ve ikinci turda devam eden aynı zihniyet ürünü yorum karşılıkları zaten yazının temelinde anlatılmaya çalışılan toplumsal yapının öznesi olmuşlar. 🙂

  Kur’an mesajından uzaklaşıldıkça bu tür yorumların yapılıyor olması son derece normaldir. Siz zaten çileli bir yaşamı kendi iradenizle saçmışsiniz… 🙂 Tam bu noktada kaderiniz boynunuza asılmıştır. Allah ayaklarınızı kaydırmasın dilerim. Rabbim, size verdiği bu görevle sizi bir imtihandan geçirmektedir.

  Yorumlara karşılık vermeye başladığınız andan itibaren onların düşüncelerinin kayda değer olduğunu hissettirirsiniz. Akıl vermek haddime değil ancak acizane bir tavsiye karşılık olarak sadece “SELAM” yeter… 🙂 bunu yapmadığınızı söylemiyorum. Yapmışsınız. Sadece anlatmaya çalıştığım hakkı batıla tercih eden bireylerin sizi eleştirmekte kullandığı silah da batılın silahı olacaktır. Buna karşılık vermek de onun batılını yüceltmektir.

  Yalnız değiliz. Sadece birbirimizden çok kopuğuz. Entellektüel birikim ve paylaşım için bir arada olmak zorunluluğumuz var. Allah’ın emridir. Savaşımız cehalettir. Cehalet günümüzün cihad nedenidir. “Tağut”un günümüz karşılığıdır. Bir arada olmadan, kendimizi geliştirmeden, -ki aslolan sürekli gelişimdir- savaşımız ucuz kahramanlıktan öteye gidemez.

  Rehberi Kur’an, amacı sadece Allah’a kul olmak olan birini kim fasık, münafık, hatta kafir olmakla suçlar??? “Hadi getirin delilinizi…” Kaynağı tartışmalı, hadis olduğunu iddia ettiklerinizle, ‘sadık rüya’ safsatalarınızla değil… Kur’an’dan getirin delilinizi…

  Gerçeğin tek kaynağı Kur’an’dır. O’nun mucizesi, hangi dile çevrilirse çevrilsin anlamını muhafaza etmesidir. Bununtersini düşünenler lütfen çekinmeden Kur’an okusunlar. Hakkıyla anlamak için arapça öğrenmek elbetteki önemlidir. Anlamadan arapça okumak ve bunu savunmak ise sadece ‘sefihliktir’.

  Selam ve dua ile

 6. sAYIN Ali aksoy yukarıda yazmış olduğun satırların hepsine yürekten katılıyorum.sana karşıt yazı yazan o kardeşimizinde sadece okuduğunu zannediyorum.OKUMAK FARKLI! ANLAMAK FARKLI?YAŞAMAK ÇOK FARKLI kavramlardır.ALLAH.c.c hz. hepimize anlayarak (idrak)yaşamayı nasip etsin selamlar.

 7. Selam Rıza…

  Allah insan değildir. Niçin O’na “hazret” diyorsun? Lütfen bunlara dikkat edelim…

 8. Yunus kardeşim hazret kelimesinin lugat anlamı büyük demektir .o kelimeyi o anlamda kullandım. kuran da insan değildir ama o kelimeyi kullanırken hz ti kuran diyoruz.

 9. Selam Rıza…

  tdk’dan;
  1 . Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı, övme, yüceltme amacıyla getirilen unvan:
  “Hazreti Ali. Hazreti Fatma.”- .
  2 . mecaz Adı söylenmeyen bir kimseden söz edilirken kullanılan bir söz:
  “Bilen bilir, kolay okunan yazar değildir, hazret.”- R. Erduran.
  3 . mecaz Kullanıldığında bir kişinin küçümsendiğini anlatan bir söz.
  4 . ünlem Genellikle erkekler arasında senli benli konuşmada kullanılan bir seslenme sözü:
  “Hazret! Şu kitabı uzatır mısın?”- .

 10. Selam yunus kardeş efendim kelimesi arapçada rab demektir. ozaman efendim kelimesinide kullanmayalım. önemli olan niyettir. ama yine mutmain olmadıysan özür. SELAMLAR

 11. Kuran okumanın zararları… güzel bi başlık ve güzel bi yazı. Tabi ki zararları olacaktı bu fiilli sıfat ; gönlünü dünyaya kaptırmış her kim olsa zararlıdır ona Kuran okumak. Ki zaten dünya için ömrünü raam etmiş insanların dünyalıklarının elinden kaymasıdır Kuran, hatta Kuran ‘a karşı Hadis-sünnet-menkıbe tokuşturanların kabusudur ayetler. Ne diyelim Allah İmana getirsin iman edenleri.

  Ne güzel diyor şiirinde şair:

  ATIP RUH-U İSLAMI HATRINA MÜSTEKBİRİN
  İSLAM DEDİN ADINA HURAFENİN GELENEĞİN
  SATILIKMIŞ
  SATILIKMIŞ MENFAATİNE AHİRETİN CENNETİN
  HALIK /TAN VEYL ALSANDA KÖPEKTEN AFERİN.

  KALBİNİZDE BİRÇOK İLAH
  ŞİRKE GEBE HER SÖZÜNÜZ
  BU MUYDU?
  BU MUYDU GAL-Ü BELA DA VERDİĞİNİZ SÖZÜNÜZ.

  amour a le jolie (şükrügil)

 12. ESSELAMUN ALEYKUM
  ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN TAM BENİM YARAMA PARMAK BASMIŞSININ GERCEKTEN BU ZİHNİYETLE KUR’AN OKUMAK ÇOK ZARARLI EĞER BİLİNCLİ GERÇEK MANASIYLA OKUNURSA BUDA ŞEYTANLARIN İŞİNE ÇOMAK SOKMAK OLUR.AMA ONLAR BUNU NE KADAR ENGELLERLERSE BİZDE BU ENGELİ KIRMAYI HEP BAŞARCAĞIZ ALLAH’IN İZNİYLE :(HÜKÜM ALLAH’INDIR)

 13. yazılarınızı ilgiyle okuyom herkes bizim mübarek kitabımız rehberimiz ne yazıkki ölüler ve duvarda asılmak için alınmış her gittiğim yerde kendi dilimizde okumamız için caba gösteriyom allahım bizi affetsin rahman ismiyle

 14. Arapça biliyormusunuz?(bu neyin kıstası şimdi)arapça bilmiyorsanız arap olun der gibi.O kadar ilim adamı öğrenmiş çevirmişler millette alıp okuyup karşılaştırıp yorum yapıyor..Neticede ayetlerin mealinden alıntı yapıyorlar.Arapça bilmekle ne alakası var ya…olmadı arap mısın diye bile soracaksınız yani..Kuran mealleri diye bir site var arkadaşlar ordan karşılaştırmalı okuyorum,Allah kuranı elçisini değerlendirebilmeyi nasip eyleye,Hak olan Allah hakkı bulmada velimiz ola

 15. volkan bey,

  eğer Arapça bilmiyorsanız, “NİÇİN ARAPÇA BİLMENİN GEREKLİ ve ELZEM” olduğunu da bilemezsiniz.
  Lütfen, yorum yaparken bunu göz önünde tutunuz. eğer Arapça bilseydiniz ve Kur’an’a baksaydınız VE daha sonra da “yok kardeşim arapça lazım değil; bak ben öğrendim ama öğrenmeye lüzum yok” deseydiniz görüşünüzü ele alma hakkımız olurdu ve niçinini sorardık size…
  milletçi değil, lütfen olaya ümmetçi bakınız söz konusu “Kur’an” olunca…
  saygılar…

 16. sanırım bu mehmet akif in şu dörtlüğünün açılımı olmuş
  ya açar bakarız nazmı celil in yaprağına
  ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına
  inmemiştir kuran bunu hakkıyla bilin
  ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için

 17. Bir gün kafama dank etti. O kadar fizik kitabı okudum bir kere de Kur’an okuyayım diye, ki fizik kitapları o kadar da kolay okunmaz, insanın ömrünü yer. Ömrümün biraını da Kur’an’a vereyim dedim. Birde ingilizce öğrenmek için o kadar yırtındım bir de arapça öğreneyim dedim.
  Bu aşamada Kur’an’ı dikkatlice okuyunca yazıda anlatılanların benzerini yaşadım. Kur’an’daki din ile kürsülerde anlatılan din arasındaki farkı görünce kelimenin tam anlamıyla ödüm patladı.

  Geçen sene ramazan idi. Hayatım boyunca unutamayacağım güner yaşadım. Zannediyordum ki tek başımayım. Allah’a şükür değilmişim. Meğerse internet gerçekten İslam’ı anlamak isteyen insanlarla kaynıyormuş.

  Bu güzel sayfa ve çalışmalarınızdan dolayı sizden Allah razı olsun. Hep böyle bir sayfanın hayalini kuruyordum. Artık bize sayfayı arkadaşlarla paylaşmak düşüyor.

 18. ALİ AKSOY BEYEFENDİ..ALLAH HER İKİ CİHANDA RAZI OLSUN…SORULARIMA CEVAPLAR BULDUM…..NEDEN TOPLUM İÇİNDE KURAN OKURKEN İÇİMİN YANDIĞINI ANLADIM….KURAN BİR TAAM YANİ YAŞAMAK İÇİN BİR NİMET..ONU ANLAYIP HAYATIMIZI GEÇİRMEK TE NİMETİN BOĞAZIMIZDA TAKILI KALMAMASI İÇİN İÇİLEN SU…SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ..KURAN ANLAŞILIP UYGULANMAZSA AHİRETİMİZ ALLAH KORUSUN CEHENNEM OLUR…..ÜMMETİ MUHAMMEDE ANLAYIP ,YAŞAMAK VE ANLATIP, YAŞATMAK NASİB ETSİN RABBİM……

 19. ali aksoy
  attığın başlık zaten zihniyetini ortaya koymuş.
  senin modellerinden gördük. çok bildik geçinir kimseyi beyenmez islamda ahkam keser 99 doğru söyler 1 yanlış. o biryanlış ki fitnedir kalpleri bulandırmaya yöneliktir. (ingilizlerde osmanlıyı bu fitnelerle islamdan uzaklaştırarak yıkmadımı) sen yorulma Allah (c.c.) son kitabı olan Kur’an’ı kıyamete kadar indirildiği şekliyle koruyacağını yine Kur’an’da ahit ediyor. gölge etme yeter.

 20. Aynı düşünceleri paylaşıyoruz ama siz bunları bu sitede dile getirip yazıya dökmüşsünüz, Allah Sizden Razı Olsun.

  Kuran, insan’ı yeniden inşa eder ama yeterki sen okuyarak anlamaya çalışırsan, Allah kalblerimizdeki gizliyide saklıyıda bilir. Anlamakta samimi olursak, öğrenmekte zorluk çekmeyiz. Allah’ın inşası mükemmel olur ama bize, kendimize bırakılırsa, biz helak oluruz. Allah Korusun…

  Ayrıca Arapça bilmeyen arkadaşlar için ”Kuran Mealleri Kıyasla” programı var ve Türkçe olarak çok işlerine yarar ve ücretsiz. Arama motoruna yazarlarsa rahatlıkla bulabilirler…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: